I.H.C. MARINE MINING DIVISION DRAAIT OP VOLLE TOEREN E^werk aan de winkel PRODUKTGROEP MIJNBOUW TRANSPORT De mensen van een afdeling van de Produktgroep Mijn bouw en Transport in Amsterdam, weten nauwelijks hoe zij het vele werk, dat in de laatste weken is toegestroomd, moeten klaren. Tot voor kort waren de zichtbare resultaten van de vele studies, rapporten, tekeningen, enz. enz., van deze afdeling slechts dikke en gedegen boekwerken en bestekken. Kort achter elkaar zijn nu echter een flink aantal opdrachten geboekt. Ontwerp en engineering voor grote tinzuiger (CO 2.0153) De Thailandse dochter van een grote Amerikaanse mijnbouw- maatschappij liet M.M.D. het ontwerp maken voor een buitenge woon grote diesel-elektrische tincutterzuiger. Wij hebben de bouw opdracht niet ontvangen omdat o.a. de transportkosten onze prijs ongunstig beinvloeden. Daarom wordt de zuiger dichterbij zijn werkterrein, op een Japanse werf, gebouwd. Wij blijven echter ver antwoordelijk voor een goede constructie en de juiste werking. Daarom zullen wij toezicht houden bij de bouw op die Japanse werf. Zo'n opdracht heet engineering". De tinzuiger wordt 90 m (tussen l.l.) lang en 22 m breed. De baggerdiepte bedraagt 25 m. Er komt een uitgebreide accommo datie aan boord en er worden speciale voorzieningen getroffen om het mogelijk te maken dat de zuiger kan doorwerken in deining tot 2,5 m. Voor het schoonspoelen van het opgezogen mengsel waarin zich de tin bevindt wordt een wasinstallatie ge- installeerd met speciale trilzeven. De ertsscheidings-apparatuur omvat o.a. 4 I.H.C. Cleaveland jigs met een diameter van 25 voet en 8 viercellige en 4 tweecellige rechthoekige jigs. De zuiger moet in 1971 gaan werken bij Phuket-eiland voor de Westkust van Thailand. i Veel onderdelen en automaten (CO 1.5804) De zuiger voor Thailand wordt een sterk geautomatiseerd tinwin- ningsapparaat, waarvoor wij alle typische baggeronderdelen zul len leveren, maar ook de jigs en de instrumenten voor de auto maten. De baggeronderdelen en -instrumenten vervaardigt Smit Kinderdijk, de rest betekent werk voor Verschure. Speciaal transportschip voor Thailand (CO 2.2067) De tinzuiger zal gaan werken op een afstand van ruim 100 km van de smelterij. Voor het transport van mensen en materialen zal dicht in de buurt een speciaal schip worden gebouwd. Afmetingen 30x6,5 m. M.M.D. heeft dit schip ontworpen en zal toezicht gaan uitvoeren bij de bouw. Kleinere cutterzuiger met wasinstallatie (CO 1.5803) Dank zij het werk van M.M.D. ontving I.H.C. Holland eveneens uit Thailand de opdracht voor de bouw van een kleinere tinzuiger met wasinstallatie. Het ontwerp van deze zuiger lijkt iets op dat van de standaard zuigers I.H.C. Beaver en I.H.C. Giant. De hoofdafmetingen zijn 18x8,80x2,85 m. De baggerdiepte be draagt 16,75 m. De pomp wordt direct door de dieselmotor aan gedreven. De wasinstallatie bestaat o.a. uit vier I.H.C. Cleaveland jigs met een diameter van 8 voet, twee van hetzelfde type van 5 voet en twee van 2,5 voet. Voor de bouw van het ponton en voor de assemblage van de door ons te bouwen onderdelen, zal I.H.C. Holland een plaatselijk werf inschakelen. Groot aantal jigs Het belangrijkste onderdeel van een ertsscheidingswerktuig is de jig. Een zuiger of baggermolen, die in een mijngebied werkt, brengt een mengsel van water, modder, zand en waardevolle mine ralen naar boven. Nu is het de kunst om zo snel, zuiver en goedkoop als mogelijk is dit erts van de andere stoffen te scheiden. Daarvoor wordt een jig gebruikt. Een jig brengt het mengsel in een onregelmatige beweging, waardoor het erts zich scheidt van de rest van het mengsel, omdat het soortelijk gewicht ervan het hoogst is. Er zijn verschillende typen jigs. I.H.C. Holland maakte reeds lang rechthoekige jigs. De M.M.D. heeft, in nauwe samenwerking met ons laboratorium, een geheel nieuw type jig ontwikkeld, de ronde I.H.C.-Cleaveland jig In de afgelopen maanden zijn in totaal 37 jigs besteld, waarvan 21 tweecellige rechthoekige units, opgebouwd uit 8 viercellige en 5 tweecellige jigs. De andere 16 zijn ronde jigs, 4 stuks met een diameter van 25 voet, 8 stuks van 8 voet, 2 stuks van 5 voet en 2 stuks van 21/2 voet. De landen van bestemming zijn Guyana (Z. Amerika), Malakka, Thailand en Australië.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 4