JEUGDEXCURSIEDAGEN D.M.N. 50 JAAR BIJ SMIT KINDERDIJK De jeugdexcursiedagen van De Machinefabriek Noordwykerhout N.V. stonden dit jaar in het teken van de warmte. Nu de nachten alweer koud zijn en we na de zomer het eerste najaarsstormpje achter de rug hebben, kun je je het nauwelijks voorstellen, maar een feit is, dat er tijdens de afgelopen zomer en dus ook tijdens de jeugdexcursiedagen meer over van je voorhoofd druipend lichaamsvocht en over frisdrank (en bier natuurlijk) gedacht en gesproken werd dan ooit. Geen wonder, dat een belangrijke plaats van het programma werd ingenomen door sport en spel en dat dan vooral bij de waterkant en in het water. De reis voerde de eerste dag naar Noordwijk, waar wij een be zoek brachten aan de Estec (European Space Technology Centre het Europese ruimtevaartcentrum). Dit was erg interessant, temeer, daar de lancering van de Apollo 11 kort hierna zou volgen en wij bij de Estec enigszins een idee konden krijgen over de ruimtevaart. Het bekende jeugdhotel „Die Hooghe Hoenderbergh" in Groes- beek was die dag het einddoel en bovendien werd dit onze pleisterplaats voor de volgende nachten en werden ook van hieruit de andere excursies ondernomen, waaronder een bezoek aan Motorenfabriek Thomassen in De Steeg en Heineken's Bier brouwerijen in Den Bosch. En dan was er evenals vorig jaar de „dropping" van de leerlingen, waarbij ze, nadat ze „uitgeworpen" waren, langs een bepaalde weg het uitgangspunt moesten bereiken („Hoe warm het was, en hoe ver!") De dagen werden besloten met het traditionele diner in Noord- wijkerhout. Zoals gewoonlijk vormde het laatste een prima af sluiting van een paar zorgeloze, warme, maar ook leerzame dagen. Hartelijk dank, mede namens de jongens, aan de directie. Op maandag 15 september j.l. wapperde de jubileumvlag met het cijfer 50 aan onze vlag- gemast. Onze heer S. M. Busé, ver gezeld van vrouw en kinderen, is in de vergaderkamer toege sproken door onze directeur, de heer A. J. Bouman. De heer Busé trad vijftig jaar geleden als leerling ijzerwer ker in dienst. Hij ontwikkelde zich tot Afschrijver-IJzerwer- ker in de Scheepsbouwloods. In 1956 hadden we een ver- bandmeester nodig. Het lag voor de hand, dat de heer Busé hiervoor werd aange zocht en benoemd; E.H.B.O. had en heeft, naast vele an dere dingen, de liefde van zijn hart. Zo kwam de heer Busé aan het hoofdmagazijn, S. B. Busé waar hij ook andere taken uit voerde. De heer Bouman dankte de jubilaris voor de accuratesse, waarmee hij steeds zijn werkzaamheden heeft uitgevoerd. We zijn dankbaar, deze dag met de jubilaris te mogen vieren; er zijn tijden geweest, dat hij ernstig ziek was. Nadat de heer Bouman het gouden firmaspeldje met bril jant op de revers van de ju bilaris had gespeld, ontving de heer Busé een enveloppe met inhoud en het vererend getuigschrift van de Maat schappij voor Nijverheid en Handel. In de namiddag hebben de collega's en de leden van de bedrijfs-E.H.B.O. de jubilaris gehuldigd, in bijzijn van zijn vrouw, kinderen en kleinkinde ren. De heer C. J. Timmer mans overhandigde namens het magazijnpersoneel een driedelige hengel en een das speld. Daarna sprak de heer J. Tijsen enige waarderende woorden voor de bedrijfs- E.H.B.O. en bood daarbij een grammofoonplatenkoffer aan met een langspeelplaat. De heer A. de Jong sprak voorts over de activiteiten van de ju bilaris als lid van de Commis sie van Sociale Bijstand van de gemeente Nieuw-Lekker- land; deze commissie zorgde voor een fraai bloemstuk. Ook werden nog enige plan ten en boeketten bezorgd. De heer Busé toonde zich dankbaar deze dag te mogen beleven. Tevens getuigde hij van de vriendschap, die hij steeds mocht ondervinden, waarvan ook de heer J. Lod der sprak tijdens het onge dwongen en prettige samen zijn, na de speeches. De heer Busé mag met zijn vrouw en kinderen terugzien op een fijne dag, die, naar wij hopen, nog lang in zijn her innering zal blijven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 8