HET ZESKANT NIEUWE PRODUKTEN VAN POLYBOAT verstelbare zwembadvloeren en INHOUD NOVEMBER 1969 Nieuwe produkten van Polyboat150 Bouw Maria Carolina voltooid.152 De Chazar in de Kaspische zee154 De Yolanda weer aan het werk155 Van hoog tot laag op receptie en uitvoering van de Gusto muziekvereniging156 Van Bevers en Reuzen158 Verschure vroeg aandacht op „Zaandacht" 159 Jubilea159 Geslaagden gefeliciteerd160 Bekendmaking instelling „Studiegroep Baggerwerktuigen" 161 Contactavond leerscholen Smit Kinderdijk161 Lintjesregen bij De Klop162 Gédégé 162 Personalia163 In memoriam163 Het Sociaal Cultureel Fonds van Verschure163 Van anderman's (W)erf164 REDACTIE ADRES: I.H.C. HOLLAND Marconistraat 2 Postbus 6141 Rotterdam Dit blad is het personeelsorgaan van N.V. Industrieele Handelscom binatie Holland, gevestigd in Rotterdam. Het verschijnt iedere maand op de 1e woensdag na de vijftiende. Uitreiking aan personeelsleden van de in I.H.C. Holland verenigde bedrijven vindt gratis plaats. De inhoud is beschermd krachtens de Auteurswet. Redacteuren: W. C. Boer (De Klop) R. Gebhard (I.H.C.) J. Koutstaal (Smit Kinderdijk) E. Kollerie (Gusto) P. J. Meijer (Verschure) C. Mulder (Smit Bolnes) g, r voORPAG Glunderende gezichten op onze bedrijven, toen daar in de afgelopen weken tijdens feestelijke bijeenkomsten de vak-diploma's werden uitgereikt. Meer over dit belangrijke gebeuren in het leven van onze jongens op blz. 160. De afdeling Polyboat van Verschure heeft in de afgelopen tien jaar een ruime ervaring opgedaan met het toepassen van gewapend polyester produkten voor het gebruik in water. De afdeling is oorspronkelijk opgericht voor de vervaardiging van één type polyester jacht. Daaraan dankt Polyboat ook zijn naam. Toen bleek, dat deze basis te smal was, is Polyboat zich gaan toeleggen op de serie-bouw van gewapend polyester casco's; de af- en inbouw van de jachten gebeurt elders. Deze formule is een succes gebleken, vooral nu de jachtbouw een versnelde ontwikkeling doormaakt van staal- en houtbouw naar polyester, want Polyboat komt handen en vooral ruimte tekort om de grote casco's voor zeiljachten en kruisers op tijd de deur uit te werken. Kleuferbaden, schroefasmutsen Daarnaast is in de afgelopen tijd een aantal nieuwe produkten ontwikkeld, dat nu onder de naam POLYMARIN op de markt wordt gebracht; over gewapend polyester zwembadwanden schreven wij reeds in het „Zeskant" van november 1968! Spetteren en spelen Polyester is een produkt, dat zich uitstekend leent voor „waterige" toepassingen. Kleuters spelen bijzonder graag met water. Twee gedachten, één conclusie: Het Kleuterbad. Het Gemeentebestuur van Amsterdam was gaarne bereid de spits af te bijten. Dit voor jaar werden drie kleuterbaden bij Amsterdamse zwembaden in de openlucht geinstalleerd. Voor de vorm van het bad is een zeskant gekozen. In het midden Sproeier Afvoerrooster Maaiveld Aansluiting op de waterleiding Aansluiting op riool 8,00 m

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 2