BOUW «MARIA CAROLINA De cutterzuigers, die wij op deze bladzijden aan U voorstellen, behoren meestal tot de „bevers en reuzen". Het bouwen van een grote cutterzuiger komt minder vaak voor. Bij Smit Kinderdijk heb ben ze er zojuist een voltooid: de Maria Carolina. Gebaseerd op de „I.H.C. Stancutter 8000" een van de drie standaardtypen niet-demonteerbare cutterzuigers is de nieuwe zuiger een sterk geautomatiseerd baggervaartuig. Behalve de ge bruikelijke apparatuur als snelheids- en concentratiemeter en de daarop aangesloten produktiemeter, heeft de Maria Carolina de door ons ontwikkelde cutterautomaat. Deze automaat bedient de zijlieren en de bresklep zo, dat een maximale produktie wordt behaald, zonder dat de cuttermotoren en de zijlieren overbelast worden, er depot in de persleiding ontstaat, de baggerpomp afslaat door te hoog vacuum, de te baggeren kanaalbreedte wordt overschreden, en het vallen van bressen aanleiding geeft tot sto ringen in het baggerproces. Daartoe krijgt de automaat verschil lende signalen (gegevens) toegevoerd, die door de automaat ver geleken worden met de gewenste instellingen. Daarna beslist de computer al of niet „in te grijpen", d.w.z. de controllers van de zijlieren en/of bresklep al dan niet van stand te doen veranderen. De Maria Carolina heeft ook een gyrokompas, waarop een zwaai- hoek- en profielcomputer is aangesloten. Samen met de cutter automaat betekent dit, dat de zuiger vrijwel alle soorten werk automatisch kan uitvoeren. 1200 pk op de cutter Met een continuvermogen van maar liefst 1200 pk op de cutter, kan de zuiger werken tot op een diepte van 22 meter. Twee elektromotoren bovenaan de ladder drijven de cutter aan. In het bijna 55 meter lange en 13 meter brede ponton staan twee I.H.C. Standaard baggerpompen. Elke pomp wordt direct aangedreven door een 2950 pk SMIT-M.A.N. motor. Nog een paar cijfers: de spuds zijn 33 meter lang, de ankerbomen hebben een bereik van 25,50 meter, er is accommodatie voor 18 man.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 4