D VOLTOO Er waren overigens wel een paar man méér aan boord, toen de Maria Carolina ligplaats koos op het Hollands Diep bij Moerdijk voor de beproeving. In de buurt lagen nog twee I.H.C.-produkten, de cutterzuigers Mercator en Ortelius, druk aan het werk bij het opspuiten van het terrein voor Shellchemie. (Hierover vertellen wij t.z.t. wel eens wat meer). Er was overigens nóg iets op het Hollands Diep: het pechduiveltje! Hij was er de oorzaak van, dat de beproevingen niet achter elkaar konden worden afgewerkt, zodat de Maria Carolina nog twee maal terugkwam op het Hollands Diep. Tensotte „liep het als een trein", zoals wij aan boord hoorden. Op het moment dat wij dit schrijven, is het nog niet bekend, waar de Maria Carolina voor haar Panamese opdrachtgevers heen gaat. Wellicht zien wij deze cutterzuiger op deze bladzijden nog eens terug, ergens in de wereld aan het werk. Foto 1. De „Maria Carolina" aan het proefbaggeren bij Moerdijk. Foto 2. Woest zand/water geweld op het Hollands Diep. Foto 3. Een kijkje in de cabine met rechts het gyrokompas plus zwaaihoek- en profielcomputer. Foto 4. Een boeiende operatie tijdens de beproeving was het strij ken van de spuds, noodzakelijk wanneer de zuiger over zee ver sleept wordt. De bakboordspud wordt gereedgemaakt voor het aan dek trekken. Foto 5. De spud wordt „binnengehaald". Foto 6. Een flink eind, 33 meter MARIA CAROLINA PANAMA

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 5