DE 'CHAZAR' IN DE KASPISCHE ZEE In november 1967 arriveerde de sleep in Baku. Het gevaarte zat op 28 mei 1968 weer geheel in elkaar, klaar voor de beproevin gen. Dit beproeven zou geschieden op de locatie „Glinjany" waar de Russen, onder toezicht van Gustomensen, een gat zouden boren van circa 2000 meter diepte. Na deze proefboring werd de Chazar naar Baku te ruggebracht voor bevoorrading en op 29 no vember 1968 kon de Chazar naar z'n eerste echte werklocatie gaan. Die locatie bevond zich in het rayon „Neftiany Kamny" (d.i. olierotsen) dat berucht is om zijn slechte weers omstandigheden. Het ligt 4^2 uur va ren van Baku. Het klimaat in Baku zou men „subtropisch" kunnen noemen, met mini mum temperaturen in de winter van 5° C en maximum temperaturen in de zomer van 40 tot 42° C. Er valt weinig regen, maar het kan er behoorlijk stormen. De naam Baku zegt het al: Baku stad der winden. Deze stad is berucht om de meestal zeer snel tot In augustus 1967 werd het 4-potig boor eiland Chazar door drie Sovjet sleepboten vanaf Gusto naar Leningrad versleept. Het ponton moest in drie gedeelten getranspor teerd worden, omdat het geheel na Lenin grad door talloze kanalen en meren en uit eindelijk via de Wolga in de Kaspische Zee moest aankomen. De hele reis heeft drie en halve maand geduurd. stormkracht aangewakkerde winden. Onze mensen hebben meerdere malen meege maakt, dat de wind binnen 12 uur draaide van windkracht 8 uit het noorden naar wind kracht 9 uit het zuiden en dan kan het zo weer bladstil zijn. Hier volgt een deel van het verhaal van de heer Wittmaekers van Gusto: „De locatie Neftiany Kamny heeft een water diepte van 43 meter. Daarbij hadden de 4 pa len van de Chazar nog een penetratie van circa 19 meter, zodat het ponton slechts 12 meter boven water stond. Van de 94 meter lange palen hielden wij slechts 1 meter als re serve over. Voordat men met de eigenlijke boorwerkzaamheden startte, plaatste men een „blockconductor". Dit is een pijpcon- structie, die boven het te boren gat wordt geplaatst, om steun te geven aan de, op deze locatie circa 65 meter boven de bodem

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 6