DE 'YOLANDA' WEER AAN HET WERK van de zee uitstekende boorpijp. De afme tingen van deze constructie waren zodanig, dat wij, als het ponton met een diepgang van 6,5 meter te water lag, slechts een spe ling hadden van 0,5 meter. Normaal, op geringere waterdiepten, waar men werkt met alleen maarde boorpijp, heeft men een veel grotere speling, zodat men bij een dergelijke grote penetratie de palen met behulp van het door de deining heen en weer schommelende ponton, al trekkend, kan loswrikken. Deze methode was hier niet mogelijk, zelfs een geringe horizontale beweging van het ponton, ten gevolge van een te grote dei ning, was beslist ongewenst." Toen onze mensen, o.a. de heer Vriezen en de heer Wittmaekers, de Chazar moesten verplaatsen, hadden zij dan ook vele moei lijkheden te overwinnen. Over die verplaat sing zullen wij in een volgend nummer van Het Zeskant meer vertellen. Bijna tien meter langer en in- en uitwendig flink opgeknapt door onze collega's bij Ver- schure, is de sleepzuiger Yolanda weer aan het werk gegaan. Ditmaal dicht bij huis, bij IJmuiden. Zand halen uit de Noordzee, maar vooral slibzuigen tussen de pieren. Het schip kan nu max. 4100 m3 bergen in plaats van vroeger 3150 m3. U weet het, de Yolanda is een zusje van de Luisa. Dit schip heet echter al geruime tijd Willemstad en was veel bij IJmuiden werk zaam. Ook de Yolanda gaat van „ouderlijk huis" veranderen. Onder haar nieuwe naam Oranjestad zal de sleepzuiger nog wel enige weken bezig zijn bij IJmuiden. De „Yolanda", zoals zij er nü uitziet

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 7