VAN HOOG LAAG OP RECEPTIE EN UITVOERING VAN Bij de zeer druk bezochte receptie op zaterdag 27 september zijn veel woorden van lof gesproken aan het adres van de jubilerende Gusto Muziekvereniging. Burgemeester H. Roelfsema van Schie dam herinnerde aan het feit dat de Gusto Muziekvereniging niet weg te denken is bij manifestaties in Schiedam en ook de voor zitter J. M. P. Wiegers van de Alg. Ned. Unie van Muziekver enigingen stak zijn bewondering niet onder stoelen of banken. Doch bij woorden alleen is het niet gebleven, er waren ook tal voor tambour-maitre J. Altorf, B. van Veen (overslagtrom) en F. Friederich (tambour). Onder de velen die de receptie bezochten waren ook de directeu ren van Gusto met hun echtgenotes. FHet geheel was echter een voorproef van het grootse gebeuren op zaterdagavond 4 oktober. Op die dag hield de Gusto Muziekvereniging een uitvoering voor genodigden in de Grote Zaal van De Doelen. Behalve de jubile rende vereniging werkten mee het Kon. Schiedams Mannenkoor De leden van het orkest T. H. Dinkelaar (trombone), M. Dinkelaar (bas) en C. Ruseier (fluit), en de heer C. Abrahamse, die door ziekte verhinderd was, deelden in deze eer. van onderscheidingen. De hoogste was voor de penningmeester A. de Mol, die nu reeds 40 jaar lid is van Gusto's Muziekvereni ging. Burgemeester Roelfsema heeft hem daarvoor de zilveren medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau opgespeld. Ook de Alg. Ned. Unie van Muziekverenigingen verleende onder scheidingen, die werden uitgereikt door de heer Wiegers. Gouden spelden met oorkonde waren voor voorzitter K. J. Veld huizen, secretaris P. Krommenhoek, penningmeester A. Mol en vice-voorzitter A. J. Flendriks. De zilveren speld met oorkonde voor 25 jaar lidmaatschap waren

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 8