Het is wat afgezaagd wij weten het! maar bij de jaarwisseling is het de gewoonte even achterom te kijken naar het jaar dat is afgelopen. Voor ieder van ons zal 1969 op een geheel eigen wijze in de herinnering blijven. Als een jaar zonder hoogtepunten, wellicht, of met een zeer ver heugende of een droevige gebeurtenis! Misschien ook een jaar, waarin moeilijkheden of problemen niet tot een oplossing kwamen. Of waarin verlangens niet werden vervuld. Misschien een hoofdprijs uit de voetbalpool, misschien had het leven alleen een ,,niet" te bieden. Maar positief of negatief, 1969 had betekenis voor ons allen. Natuurlijk konden wij niet alle bijna 5000 I.H.C.-ers vragen ,,hoe was 1969 voor UT'waarbij dan niet zozeer de nadruk moest vallen op de dage lijkse werksituatie, maar meer een algemeen antwoord werd verwacht. Jammer genoeg lukte het niet om van al onze bedrijven op tijd reacties te ontvangen. Eerst laten wij onze correspondent uit Zierikzee aan het woord: „Wat 1969 voor mij betekend heeft?", vraagt Tanneke Douw, sinds maart 1968 als administratief medewerkster bij Smit Bolnes werkzaam, zich af. „Eigenlijk niets bijzonders", zo luidt na enig nadenken haar voorzichtig antwoord. Opvallende gebeurtenissen vonden er in haar werkkring en daarbuiten, niet plaats. Toch was 1969 wel een fijn jaar. Met veel plezier gewerkt en geen narigheid gehad, factoren die maken, dat haar oordeel over 1969 positief luidt. Ja, zo mag, wat haar betreft, 1970 ook wel verlopen. Tanneke Douw Werkloos voor het eerst in 35 jaar en op korte termijn geen nieuwe werkkring in het vooruitzicht. Zo tekende zich het begin van het jaar 1969 af voor de heer T. B. Sluyter, thans als maga zijnbediende werkzaam bij Smit Bolnes. „Een slechter begin van een nieuw jaar was voor mij ondenkbaar", zo stelt de heer Sluyter. Het is vrijwel niet onder woorden te bren gen wat dat voor jezelf en vooral ook voor je gezin betekent. Niet zo zeer de materiële kant van het werkloos zijn, maar vooral het aspect van het „willen werken" en geen baan kunnen vinden, maakt het een zo moeilijk verteerbare zaak. Gelukkig kon ik in de loop van dit jaar weer een vaste werkkring krijgen. Ik heb het hier uitstekend naar mijn zin. Een leuke job, prettige collega's en een goede werksfeer recht vaardigen mijn conclusie dat 1969 toch ook goede kanten heeft gehad. T. B. Sluyter Maandag, 17 november 1969. Een dag waarop het leven zijn nor male gang schijnt te gaan. Danom 11.20 uur plotseling een doffe dreun en kort daarop een aantal telefoontjes, waaronder ook één voor onze asistent-kotteraar, de heer J. J. Snijders. Oorzaak? Een zeemijn uit de eerste wereldoorlog is ontploft. Bij thuiskomst vertoont de woning, gelegen op 100 meter van de plaats van de explosie, een enorme ravage. Gelukkig zijn er geen ernstige persoonlijke ongelukken gebeurd. Wel heeft zijn vrouw enige lichte verwondingen opgelopen. Er wordt snel hulp geboden en hoewel er geen ruit meer heel is, blijkt de materiële schade toch nog mee te vallen. 1969; een jaar om niet vlug te vergeten! J. J. Snijders Twee gebeurtenissen komen in het gesprek met de heer C. M. van Hekke, duidelijk als belangrijkste „mijlpalen" van het jaar 1969 naar voren. In de eerste plaats noemt hij zijn aanstelling tot meewerkend voorman in de afdeling plaatwerkerij, waarin hij een waardering ziet van zijn inzet voor het bedrijf. Bijna even na aan het hart ligt hem de auto-hobbyclub, waarover hij de scepter zwaait. Een bijzonder leuke en gezellig club, die, dit jaar gestart met 30 leden, inmiddels 73 sleutelaars kent. Het is een club, die zich door haar aard en sfeer duidelijk onderscheidt van vele andere verenigingen buiten fabrieksverband, en die zich inmiddels een zodanige plaats in onze gemeenschap heeft verworven, dat haar voortbestaan verzekerd is. Een fijn jaar, dat 1969, zo is de mening van deze Smit-Bolnes medewerker. C. M. van Hekke

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 10