f mk „1969 was voor onze vereniging een zeer gunstig jaar" zo luidt het oordeel van de heer J. Verkerk, sinds de oprichting voorzitter van de P.V. van Smit Bolnes. Het afgelopen jaar bracht vele, ook nieuwe activiteiten, waarbij wij van alle kanten veel medewer king hebben verkregen. Het aantal leden nam ook dit jaar weer toe; ruim 2/3 van alle medewerkers/-sters is lid van onze P.V. een bewijs, dat onze vereniging in een behoefte voorziet en tevens een mooie basis voor de viering van ons eerste lustrum volgend jaar. Toch heeft de heer Verkerk nog wel een paar puntjes op zijn „verlanglijstje". Terloops noemt hij, dat de „beambten"-leden in tensiever aan de activiteiten van de P.V. gaan deelnemen en het feit, dat men het P.V. Nieuws in het „S.B.N." beter zou moeten lezen. Ook een nauwer contact met de P.V.'s van andere werk maatschappijen komt op zijn „lijstje" voor. Maar verderecht wel tevreden over 1969. J. Verkerk Dit jaar bracht mij de nodige surprises: droevige, het overlijden van twee van onze medewerkers, en plezierige, zoals de lange warme zomer waarvan wij hier op het eiland zo heerlijk hebben kunnen genieten. Anno 1969 is voor mij nu al historie door specta culaire maanlandingen, terwijl, wat het werk betreft, de service- en reparatiezorg een grote overgang in mijn denken en doen heeft bezorgd. Aldus de mening van Ir. R. K. Hansen. Hansen Van Smit-Bolnes naar Gusto: Het commentaar van de heer J. J. H. Paardekam van de afd. Micro- fotografie was kort en bondig: „Geef mij maar een Kodak cadeau". resseerd in de politiek, die hem echter zorgen baart. „Denk eens aan al die relletjes, stakingen, bezetting van gebouwen, enz., waar moet dat naar toe. En dan nog Vietnam en Biafra, één bonk ellende". Wat de leerschool betreft, er wordt leuk, prettig en hard gewerkt en wie weet gaat Gusto nog wel eens een Gusto satelliet produceren." F. Heusdens Dat onze heer J. F. Hage een echte globe-trotter is, blijkt wel uit zijn antwoord: „Engeland, Australië, Afrika en Duitsland, dat was voor mij 1969". Al deze landen heeft de heer Hage het afgelopen jaar bezocht, met het oog op de Offshore activiteiten. En in december vertrekt hij naar Amerika. Een ding staat voor de heer Hage vast: „In 1970 breng ik mijn vakantie in Nederland door". J. F. Hage Het is geen wonder dat de heer J. Hoedjes van de Verbandkamer een medisch-veiligheidsadvies voor ons heeft: „Minder aspirine slikken (als je nog langer mee wilt) en, wees verstandig: werk veilig". J. Hoedjes J. J. H. Paardekam Wat langer van stof was de heer F. Heusdens van de leerschool M.B.: „De eerste mensen op de maan, dat was voor mij 1969!" Als hij dit zegt barst hij haast uit elkaar van ruimtelijk enthousias me. Behalve in de ruimtevaart is de heer Heusdens ook geïnter- Na Gusto de D.M.N.: H. Hoogenboom - heftruckchauffeur 1969? 'k Geloof wel het gelukkigste jaar in mijn leven. 7 jaar ge trouwd en geen kinderen. Tot dit jaar. Eindelijk een dochter. Trots, ja, en zuinig, o zo zuinig. Maar verwennen is er niet bij. O nee! Die maanlanding, daar praat iedereen over. 't Is me ook wat. Als die bereikte resultaten maar niet voor oorlogsdoeleinden worden gebruikt. 1969 heeft de vakbonden geen windeieren gelegd. Je kan natuurlijk wel nog hogere eisen stellen, ook aan een re gering, maar wat je wilt, moet ook te verwezenlijken zijn. En bo-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 11