vendien, als je ze zou wippen, dan moet je toch ook maar afwach ten hoe de volgende het doet, Nee, laten we met beide benen op de grond blijven. H. Hoogenboom J. de Winter, chef administratie en personeelszaken Vindt U het ook niet machtig interessant om te leven in een tijd als deze, met zijn geweldige technische successen onverstel baar te bedenken, als je 'savonds naar de maan kijkt, dat daar mensen zijn geweest, met zijn vernieuwingen op maatschappe lijk en kerkelijk gebied. Steeds duidelijker ook treedt naar voren, dat de mens, het individu, het belang van het individu en ,,het be trokken zijn bij" van het individu steeds meer centraal wordt ge steld. Een ontwikkeling op het werk, maar ook thuis, nationaal en internationaal. Een goede ontwikkeling, volgens mij, want daar door kan de mens bewuster gaan ieven en ook meer begrip op brengen voor de ander. Dus meer begrip voor elkaar. Dit is m.i. een duidelijke ontwikkeling in 1969, die, naar ik hoop, zich zal voortzetten in 1970. vakantiegeld. Geen geintje, ik meen dat! Omgezet in bier en „hup": op, niks meer. Zeker één nacht heb ik opgezeten in 1969, om de eerste stappen op de maan te zien. Grandioos. Verder schiet mijn studie goed op (praktijkleraar L.T.S.). Ja, voor net zo'n 1970 teken ik. B. van Nobelen W. Wildöer - afdeling Methodeverbetering Is de mens wel zo kundig? Als je aan 1969, hèt jaar van de tech nische prestatie, denkt, zeg je: ja. Maar als je denkt aan de diverse oorlogen, aan het steeds groter wordende verschil tussen arme en rijke landen, aan de slechtere communicatie tussen de mensen onderling bij betere communicatiemiddelen, dan ben je geneigd „nee" te zeggen. 1969 is ook het jaar geworden van hoogconjunc tuur met vele fusies. Gezien de diverse ontslagen en afvloeiings regelingen die hiermede gepaard gingen, voel je je er niet altijd happy bij. Voorts is 1969 een jaar geweest van demonstraties en stakingen. Deze methoden, mits wettig en correct uitgevoerd, lijken mij in vele gevallen de meest efficiënte manier om tot de steeds harder wordende menselijke geest door te dringen. J. de Winter J. van Egmond - kotteraar Wat ik van 1969 vind? Een ellendig jaar, als ik aan Vietnam, Biafra het Midden-Oosten denk. Niets ter wereld rechtvaardigt het voort duren van die oorlogen, 't Is waar, het gezamenlijk overleg tussen werkgevers en werknemers ter verkrijging van meer medezeggen schap heeft voortgang geboekt in 1969 en er waren nog andere goede en kwade zaken in dat jaar, maar het allerbelangrijkste voor mij is, dat 1970 in godsnaam meer dan in 1969 in het teken van de vrede zal staan. J. van Egmond W. Wildöer Van Noordwijkerhout naar Amsterdam voor enkele reacties van Verschure collega's: Mej. H. M. C. Dankelman, de maatschappelijk werkster, heeft 1969 ondervonden als een „onzeker jaar". Dat onzekere stak in de maatschappij zelf, waarin enorme stroomversnellingen voorko men en allerlei levensnormen omver geworpen worden. Een wat lichtere toets in haar beschouwing waren de woorden: „Als per soonlijke onzekerheid telde het feit mee, dat tot twee keer toe mijn auto in de kreukels raakte! Als je dan 9 jaar schadevrij ge reden hebt, word je onzeker, want je denkt aan het spreekwoord: Drie maal is scheepsrecht Ondanks deze persoonlijke pech vindt mej. Dankelman het toch geen slecht jaar. Mej. H. M. C. Dankelman B. van Nobelen - constructiebankwerker Als U mij in 't gezicht kon zien, zou U me zien lachen. Lachen om de vakbonden in 1969. Stel je voor om maar iets te noemen iemand die 30 jaar lid is van de bond, krijgt bij moeilijkheden hetzelfde als een ongeorganiseerde, die net aan komt waaien. Dat is toch een lachertje. Gelachen heb ik ook in de te korte vakantie, ondanks het te geringe 17K

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 12