holland informeren Traditiegetrouw werd ook dit jaar weer in de tweede week van november in de RAI in Amsterdam de maritieme tentoonstelling „Europort" gehouden. Nog meer dan in voorgaande jaren was het een internationale expositie. Van de niet minder dan 1250 deel nemende bedrijven was slechts 27% Nederlands. Tweeentwintig landen w.o. voor het eerst Japan met een collectieve inzending toonden een grote verscheidenheid aan produkten op het gebied van navigatie, voortstuwing, havenoutillage, elektronica, hydraulica, pneumatiek, hijs- en heftechniek, automatisering, meet- en regeltechniek, enz. enz. Op de vaste plaats, midden in de Europahal had I.H.C. Holland een stand. Anders dan vorige jaren was onze presentatie: er waren geen grote stukken als schroefas, motor, pomphuizen, cut ters etc., doch er waren méér foto's en mogelijkheden tot rustig praten. Om klanten en relaties in binnen en buitenland te laten weten, dat ze I.H.C. Holland ook op „Europort '69" konden vinden, werden ongeveer 41/2 duizend brieven verzonden. Dit resulteerde in aan vragen voor in totaal bijna 2000 kaarten! De drukte begon al direct de eerste dag met het traditionele bezoek van de deelnemers aan de internationale cursus „water bouwkunde". noteren proberen telefoneren Voor de mensen van het NOS televisiejournaal een goede gele genheid om in onze stand wat opnamen te maken. Zowat alle denkbare rassen en huidskleuren waren er te zien. Studenten en journalisten uit binnen- en buitenland kwamen op bezoek, alsmede leerlingen van HTS-en uit Hengelo, Dordrecht, Haarlem, Rotterdam en Den Haag. En verder natuurlijk bekende relaties en klanten, maar ook geïnteresseerde gebruikers van baggermaterieel, die voor het eerst met ons kwamen kennis maken. Uit Frankrijk kwamen vertegenwoordigers van haven besturen. Een team van I.H.C.-ers was paraat om dit bezoek het hoofd te bieden: verkopers, technici, koffieschenksters, inlichtingengevers. Tot hen behoorden de dames H. Werner en A. Renken, secreta resses van onze vertegenwoordigers in resp. Italië en Frankrijk. Van hun tolkencapaciteiten werd een dankbaar gebruik gemaakt, terwijl zij zelf zo een fikse I.H.C.-doop ondergingen! Al met al mag gezegd worden, dat het „gezicht" van I.H.C. Hol land op „Europort '69" goed was. Wij hoorden dat ongevraagd en via via van verschillende kanten. En dat „gezicht" is de eerste stap op de weg naar nieuwe orders!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 15