69 "POTASCH EN PERLEMOER IN TEXTIEL" IN KINDERDIJK 1. Weer is er een jaar verstreken Weer een jaar voorbijgegaan, Weer een jaar vol van emotie 'k Denk aan reizen naar de maan. 'k Denk aan al die gruweldaden Die in vele landen zijn geschied, 'k Denk aan hongerende mensen Maar een redding zie ik niet. 2. Wat een verschil bij ons in 't Westen Landen vol van overvloed, Wij (vr)eten in de maand december Tot we bersten, wel doorvoed. Daarna gaan we weer vermageren Wij slikken pillen, dozen vol, DECEMBER Maar die arme Biafraantjes Blijven hongerig, dof en hol. 3. Maar ook in ons eigen landje Is het nog geen rozegeur, Want bij vele grootbedrijven Staan d'ontslagen voor de deur. Minder produktiviteit kan d'oorzaak wezen Of erger nog een wanbeleid Het ontslag van vele mensen Dat blijft toch maar een feit. 4. Maar 'k wil niet pessimistisch blijven In de laatste maand van het jaar, Want er zijn ook nog lichtpuntjes In de wereldleest u maar. Steeds weer lees je in de kranten Grote Orders I.H.C., Daar pikken alle I.H.C.-ers Zeker hun graantje van mee. 5. De Beaverbouwers, daar in Sliedrecht (Ook een groot brok I.H.C.), Sturen al haar materialen Over land, door lucht en over zee. Dan vliegt „Riens Honders" door het luchtruim Zet de Beavers in elkaar, Zegt: „asjeblieft, o grote Radja, Druk op knop en draaien maar". 6. Zo is er weer een jaar verlopen En het nieuwe staat al klaar, Niemand weet wat 't ons zal brengen Voorspoed? Vrede? hopen maar! Eén ding kan ik u wel zeggen Bij d'I.H.C. is niets te dol, Want de Orderportefeuille Zit wel heel behoorlijk vol. 7. Sinterklaas en daarna Kerstmis Oud en Nieuw, vol feestgedruis, Oliebollen en een borrel Alles is volop in huis. En men drinkt weer op de vrede En ook op het komend jaar, Ook ik toost op al het goede Maar ik denk wel, was 't maar waar. 8. Dit is weer m'n laatste liedje Van het afgelopen jaar, Vrinden als 't U niet voldaan heeft Kritiseer of zegt U 't maar. Toch wens ik alle I.H.C.-ers Een gelukkig nieuwe jaar, Met een echt Schiedamse borrel Een een pittige sigaar. Gédégé. Op 31 oktober jl. verwelkomde de heer Den Boer, voorzitter van de personeelsvereniging Smit Kinderdijk de talrijke aanwezigen op de jaarlijkse toneelavond. Het stuk „Potasch en Perlemoer in Textiel" werd goed gespeeld, maar kwam niet tot zijn recht, door dat het in de zaal niet goed verstaanbaar was. Daardoor werd de humor niet begrepen. Zonder veel afbreuk te doen aan het goede spel van Bert v.d. Linden, was het toch een grote tegenvaller dat Johan Kaart ziek was, omdat een groot gedeelte van het publiek daarvoor gekomen was. Hartelijke dank voor de gezonde kritiek. Voor hen die het beter denken te kunnen doen, is er elk jaar in juni een jaarvergadering. We zullen maar hopen dat na een minder geslaagde avond een betere komt. Dit zal dan de Mountie Show moeten zijn op 13 fe bruari a.s. Het Bestuur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 17