VERLOTING IDEEËNBUS SMIT KINDERDIJK 50 JAAR BIJ VERSCHURE 25 JAAR BIJ SMIT KINDERDIJK Woensdag 29 oktober j.l. wap perde vrolijk de vlag met het cijfer 25 in de mast voor onze lasser, de heer G. Roodnat, 's Morgens ontving de heer Bouman de jubilaris met zijn echtgenote in de ontvangstka mer van het Volksgebouw, waar aan mevrouw Roodnat een boeket anjers werd aan geboden. De heer A. J. Bouman, in bij zijn van Ir. J. A. Stam, C. A. Nugteren, A. M. Florissen en J. Bakker, wenste de jubilaris Op dinsdag, 18 november 1969, hebben we het feit her dacht, dat de heer J. Buter een halve eeuw in dienst van het Verschure-bedrijf was. Na een officiële ontvangst door de directie, volgde een intieme huldiging met harte lijke toespraken van chefs en collega's. Daarbij werd Me vrouw Buter meerdere malen in de hulde betrokken. De jubilaris is als dertienjari ge zijn loopbaan bij Verschure begonnen. Hij was vele jaren ijzerwerker en brander. met deze dag geluk. In de oorlogsjaren zegde de jubilaris het bakkersvak vaar wel om als onderduiker bij ons te komen, eerst als maat- helper en korte tijd later als elektrisch lasser. Hield hij zich dus eerst bezig met het bakken van zoete broodjes, sindsdien is hij bijna 25 jaar bezig met het aan elkaar „but- teren" van materialen. Als N.V.L.-lasser heeft hij al heel wat kilometers laswerk afge legd. De heer Buter is nu onder houdsmonteur van het bran ders-gereedschap op de scheepswerf. In de loop van het volgend jaar wordt de heer Buter ge pensioneerd. Velen zullen hem dan missen op de werf om zijn werkkracht en zijn po pulariteit. Alles wat de jubilaris onder neemt, doet hij beslist niet „voor een blauwe maandag". Zo is hij reeds vanaf de op richting bestuurslid van de voetbalclub Veco, aan welke De heer Bouman bedankte hem voor de wijze, waarop hij zijn werk heeft gedaan en schroefde hem het gouden firmaspeldje op de revers. Als blijk van waardering overhan digde hij hem een gouden polshorloge en een envelop met inhoud. Wij wensen de heer Roodnat nog vele jaren in gezondheid toe, zodat hij zijn werk met plezier en opgewektheid zal blijven verrichten. activiteit hij zich bij zijn pen sionering nog intensiever hoopt te kunnen wijden. Voor de trouwe plichtsbetrach ting en de wijze, waarop hij zijn taak steeds heeft vervuld, werd de jubilaris „in het goud gestoken" en mocht hij een envelop met inhoud en meer dere fraaie cadeaus ontvan gen. Wij hopen voor het echtpaar Buter, dat zij nog lang in goe de gezondheid en met veel genoegen op deze dag zullen mogen terugzien. J. Buter C. Roodnat De jaarlijkse verloting van de door de directie beschikbaar ge stelde prijzen onder de inzenders van beloonde ideeën, heeft plaats gevonden op maandag 10 november j.l. Hiervoor waren aanwezig in het kantoor Personeelszaken en Kleine Commissie, de ideeëncommissie en de heren C. A. Nugteren en A. van der Ende. De uitslag was als volgt: 1e prijs 200,de heer G. Struijk (M.F.) 2e prijs 100,de heer A. Poirot (K.M.z.) Deze prijzen werden maandag 17 november uitgereikt. Wij feliciteren de beide prijswinnaars hiermede.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 18