PERSONALIA IN MEM0RIAM D.M.N. Geboren: 14-11-'69 Petrus Johannes Jacobus, zoon van C. E. v.d. Wiel en C. M. Wijnands In dienst getreden: 24-11- 69 R. de Boer jr., afd. Kotterij GUSTO Gehuwd: 21-11-'69 A. D. van Koppen en E. van der Vos Geboren: 15- 9-'69 Elisabeth, dochter van A. Liefting en E. C. Liefting - Vogelij 4-11- 69 René, zoon van M. G. Wiegmann en C. Wieg- mann - Bouw 13-11-69 Christel, dochter van L. Pelgrim en E. Pel grim - Loopik In dienst: 27-10-69 G. Paalvast - hulp bankwerker 27-10-'69 Chevas Hernandez - kraandrijver 27-10-'69 J. W. Denkers - bankwerker 27-10-'69 C. P. van Luyk - praktikant 28-10-'69 A. Kücük - hulp-ijzerwerker 29-10-'69 S. Ozdemir - hulp-ijzerwerker 29-10-69 B. P. Warmerdam - hulp-koperslager 29-10-'69 G. F. Bisschop - bankwerker 1 -11 -69 S. Krouwel - baas lassers 1 -11 -69 F. Huibers - administrateur tk sb 3-11-'69 J. F. van Roon - II tekenaar 3-11 -69 H. F. Grashof - laborant 3-11- 69 A. C. de Graaf - constr. bankwerker 3-11- 69 J. Menarquez Villagordo - lasser 3-11-'69 E. M. Magielsen - hulp-ijzerwerker 3-11 -69 K. J. de Gelder - constructeur 5-11 -'69 J. Martin Canamaque - hulp-ijzerwerker 5-11 -*69 M. Moya Vozmediano - lasser 5-11 -69 J. Lopez Garcia - lasser 5-11 -69 M. Capin Tuentes - lasser 10-11-'69 J. A. M. Daalmeyer - medewerker boekhouding 10-11-'69 P. van Breukelen - II korrespondent 10-11-'69 P. Banos Rodes - hulp-lasser 10-11-69 H. Dayioglu - hulp-ijzerwerker 10-11-'69 A. Alspeer - hulp-ijzerwerker 10-11-'69 H. Terkan - lasser 10-11 -69 S. Albayrak - lasser 10-11-'69 J. F. Siermans - hulp-ijzerwerker 12-11 -'69 F. Augusto Gomez - lasser 12-11-'69 F. Ortega Velasco - hulp-pijpfitter 13-11 -'69 Mej. S. van Oosterwijk - afd. secretaresse mb 17-11 -'69 H. Overgauw - brander 17-11 -'69 D. Dervis - koperslager 17-11 -'69 K. Karacabbay - boorder DE KLOP In dienst getreden: 3-11 -'69 J. A. Bruning - Volontair MB 3-11-'69 C. A. H. Witte - Volontair MB 3-11 -69 H. A. Wagemans - El. lasser 24-11-'69 M. S. v. Ooyen-Oomen - Secretaresse In militaire dienst: 7-11 -'69 C. d. Hal - IJzerwerker 7-11 -'69 D. Verdoorn - IJzerwerker Gehuwd: 14-11 -69 G. v. Krevel en P. M. v. Eldijk Geboren: 24-10-'69 Maria Gerarda Mathilda - dochter van P. F. A. van Hees en A. M. G. M. van Hout 8-11 -'69 Margaretha Alida - dochter van H. Keyer en M. C. Roos Overleden: 19-11 -'69 H. J. Cobussen SMIT-BOLNES Trekker-chauffeur Geboren: 31 -10-'69 Marcel Anthony Maria, zoon van H. A. M. Koper en H. P. Klaassen 10-11 -'69 Johannes Jan, zoon van P. J. van der Horst en D. Louwerse In dienst getreden: 3-11 -69 J. C. F. Meijboom, volontair RS Terug uit militaire dienst: 10-11 -'69 C. Dorreman, onderhoudsbankwerker OH/GV SMIT KINDERDIJK In dienst: 3-11 -'69 C. A. Cornelis - elektronicus Metersmit 3-11 -69 H. W. Bakhuys Roozeboom - Verkoopsecre taris 3-11 -69 Mej. M. C. Poirot - administratie 3-11 -69 M. Vos - volontair Metersmit 3-11 -'69 H. J. v. Driel - volontair machinefabriek 3-11 -69 E. Bonet Garzando - lasser sectiebouw 3-11 -69 J. F. Ferrer Molina - boorder machinefabriek 3-11 -69 S. Garcia Perïa - hulp-ijzerwerker 3-11 -69 Mevr. G. v.d. Andel-v.d. Beek - werkster 3-11 -69 H. J. Hey - draaier machinefabriek 4-11 -'69 P. Hoogendoorn - leerschool noord 10-11 -69 Mej. A. M. Buizert - administratie 10-11 -69 J. Nunes e Fonseca - lasser Aan- en Afbouw 10-11 -'69 J. Riopedrez Garcia - hulp ijzerwerker 10-11 -'69 C. Alexandro Collado - lagersmit 10-11 -'69 J. Cerezo Alcover - boorder machinefabriek 17-11 -'69 J. Huizinga - lasser spec, constr. Naar militaire dienst: 5-11 -69 C. L. de Zwart - tekenkamer Geboren: 4-11 -69 Mirjam; dochter van J. de Nachtegaal en L. Schuur 17-11 -'69 Rudolf E. A.; zoon van D. Bakker en H. A. M. Saltzman Overleden: 25-10-'69 P. A. Santbergen - gepensioneerd 88 jaar 7-11 -'69 G. J. van Vliet - gepensioneerd 80 jaar 9-11 -69 J. v.d. Perk - gepensioneerd 82 jaar 16-11 -69 J. v.d. Wiel - gepensioneerd 65 jaar VERSCHURE In dienst getreden: 3-11- 3-11 -'69 3-11 -69 3-11-'69 12-11-' 69 12-11 -'69 17-11 -'69 18-11*69 20-11-'69 24-11-'69 N. A. J. Kompier - pijpenlegger afd. Scheeps werf M. M. Boudih - bankwerker - afd. Polyboat T. Dekker - kotteraar, afd. Oranjewerf A. Kruis - constructeur afd. Tekenkamer Inbouw A. S. H. Aakuk, polyesterwerker afd Polyboat M. Mohamed ben Mohamed - polyester werker, afd. Polyboat A. E. de Boer, assisent planning afd. Scheeps werf M. H. Lachkar, polyesterwerker, afd. Polyboat E. H. Saruid - transporteur afd. Scheeps werf D. Soto Fernandez, cantinemeisje afd. Scheepswerf C. C. M. Busing - typiste afd. Administratie Gepensioneerd: 30-10-'69 H. F. A. Lampe - plaatconstructiewerker afd. Scheepswerf Geboren: 9-10-'69 Jonne, zoon van W. J. Verhey en N. Meijer 30-10-'69 Claudia Mireille, dochter van M. W. van Voorst en T. D. van Heusden Overleden: 8-11 -69 H. Holthuyzen, gepensioneerd Terug uit militaire dienst: 10-11-'69 J. C. D. Ramp, Scheepswerf plaatconstructiewerker, afd. A. A. PELGRIM HENK COBUSSEN Op vrijdag 24 oktober 1969 werden wij opgeschrikt door de ont stellende tijding, dat was overleden onze medewerker de heer A. A. Pelgrim. De heer Pelgrim, die de leeftijd van 59 jaar heeft bereikt, was reeds bijna 21 jaar bij Gusto werkzaam als bankwerker/monteur in de afdeling machinebouw-binnen. Gedurende deze periode hebben wij hem gekend èn gewaardeerd als een uitstekend vakman en een zeer goed collega. Het is moeilijk in te denken dat Pelgrim niet meer in ons midden zal terugkeren. Temeer gaan daarom onze gedachten uit naar Mevrouw Pelgrim, de kinderen en verdere familieleden. Wij wensen hen veel sterkte toe bij het dragen van dit zware verlies. P. J. Binnema ing. Temidden van zijn vrienden en collega's bij De Klop is op woens dag 19 november jl. onze jeugdige werknemer Henk Cobussen plotseling overleden. Hij werd slechts 18 jaar oud. Dit heengaan heeft ons allen diep geschokt. Henk was door zijn open en prettig karakter zowel bij zijn superieuren als bij zijn vele vrienden en collega's erg gezien en wij verliezen in hem een gewaardeerd medewerker. Onze deelneming gaat uit naar zijn ouders, broers en zusters, die hun zoon en broer op zo jeugdige leeftijd moesten verliezen. Wij wensen hun de kracht toe in dit voor hen zo smartelijke verlies te berusten. Wij zullen de nagedachtenis van Henk tot in lengte van jaren in hoge ere houden. Moge hij in vrede rusten!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 19