TEWATERLATING ONDER PARAPLU EEN MILJOENENOPDRACHT VAN DE OLIE-INDUSTRIE In kranten en weekbericht hebt u het vast al gelezen: de Franse firma SOMASER heeft de produktgroep Offshore opdracht ge geven een boorschip te bouwen. Het schip zal de modernste boorunit ter wereld worden. Het is de eerste keer dat in Europa een dergelijk schip wordt gebouwd. Reeds in 1967 begon men bij Gusto, nu de produktgroep Offshore, met het ontwikkelen van een boorschip. De algemene verwachting was, dat er in de toekomst behoefte zou zijn aan drijvende boor installaties, die in diep water zouden kunnen werken en die zich snel van de ene naar de andere boorlocatie konden verplaatsen. Na een uitgebreid onderzoek van de mogelijkheden en na model- proeven, computerberekeningen en kostenvergelijkende studies, kwam men tot een ontwerp, waarbij de hoofdkenmerken in over eenstemming zijn met de wensen van SOMASER, onze eerste klant voor zo een „boorschip". Hoofdgegevens Het boorschip zal 145 m lang en 21,5 m breed worden en het heeft een waterverplaatsing van ca. 15.500 ton. De hoogte, inclusief de boortoren, zal 62 meter bedragen. De voortstuwing geschiedt door twee verstelbare schroeven. Het belangrijkste van het ontwerp is de „Dynamic Positioning" (DP). DP noemt men systemen, die zonder gebruikmaking van ankers, het vaartuig op zijn plaats houden. Bij het I.H.C. boorschip bestaat het DP-systeem uit de twee ver stelbare voortstuwings schroeven en een vijftal dwarsscheeps ge plaatste schroeven in tunnels (thrustors), waarvan er drie in het voorschip en twee in het achterschip zijn geplaatst. Tijdens het boren worden de schroeven en de thrustors gecom mandeerd door een computer, die de plaatsbepalende gegevens ontvangt. Zodra het schip van een vastgesteld boorpunt wil af drijven reageert de computer en houdt door middel van de voort- stuwingsschroeven en de thrustors het schip in de juiste positie. De computer zorgt er tevens voor dat het schip zó draait, dat zijn ligging het gunstigste is ten aanzien van golf- en stroomrichting. Tijdens het spelen van het Wilhelmus door de jubilerende Gusto Muziekvereniging gleed de sleepzuiger Hendrik Zanen snel de Nieuwe Waterweg in. Het schip werd gedoopt door Mevrouw F. G. van der Krol-Alarm, echtgenote van een der oud-directeuren 1 Het schip zal ook worden voorzien van een slingerdempings- installatie, waardoor het slingeren tot een minimum wordt beperkt, mede dankzij de toepassing van zogenaamde „detuningtanks" in het voor- en achterschip. Door het vullen of leeg laten lopen van deze tanks kan men ook het zwaartepunt van het schip regelen. Op één der detuningtanks op het achterschip is het helicopter- dek geplaatst. Verder is het schip uitgerust met een duikerklok die in een speciale schacht in het schip is geplaatst, waardoor het mogelijk is ook bij slecht weer te duiken. Een accommodatie voor 80 man zal op het voorschip worden aan gebracht. Bij het ontwerpen is men ervan uitgegaan dat een lang durig verblijf op zee mogelijk moet zijn. Het boorschip zal in 1971 aan de eigenaars worden overgedragen. De produktgroep Offshore, die reeds heel wat boorplatforms en andere hefeilanden en zware drijvende kranen (waaronder 's we relds grootste) heeft gebouwd, heeft met deze opdracht haar positie in de offshore industrie verder verstevigd. van de opdrachtgever, Zanen Verstoep N.V. te Den Haag. De Hendrik Zanen, genoemd naar een van de vroegere directeu ren van Zanen Verstoep is een sleepzuiger van het type I.H.C. Stantrail 4000 met een tot 5500 m3 vergroot laadruim. 2

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 4