Foto 1. Wachtend op de grote gebeurtenis. Foto 2. Door de regen naar het platform. Foto 3. „Ik doop U „Hendrik Zanen" 4 Het bijzondere van de zuiger is, dat het de eerste Nederlandse sleepzuiger wordt met een volledig onbemande machinekamer. Een onbemande machinekamer vereist een andere inrichting dan voorheen, vooral voor de bediening en bewaking van de werk tuigen. De sleepzuiger is ook uitgerust met de modernste nautische apparatuur, meetinstrumenten en hulpmiddelen voor het baggeren. Ir. A. Smulders dankte na afloop van de tewaterlating de doop- vrouwe en overhandigde haar een aandenken. Namens de opdrachtgever dankte de heer Van der Krol, die de naam van het schip Hendrik Zanen voor hem persoonlijk zeer be langrijk noemde. De heer Van der Krol dacht daarbij 25 jaar terug. Na de oorlog heeft hij 10 jaar lang met de heer Zanen samen gewerkt. Hij kenschetste de heer Zanen als een dynamische figuur; mede dank zij hem is in die tijd Zanen Verstoep zeer snel gegroeid. Het was ook in die tijd, dat Zanen Verstoep steeds meer in het natte" ging en het materieel aangevuld werd met zuigers en bag germolens, die heden alweer tot het kleine materieel behoren. Na 1953 heeft het baggerbedrijf weer een snelle ontwikkeling doorgemaakt, waarbij veel gebruik gemaakt werd van de techni sche kennis van I.H.C. Holland. Sinds die tijd zijn er vele grote werktuigen gebouwd. Dit schip is een voorbeeld en is momenteel een van de meest moderne sleepzuigers. Enkele gegevens van de „Hendrik Zanen": Het is een schip uit de serie standaard sleepzuigers (I.H.C. Stan- trail), met extra voorzieningen. Het is 121,50 m lang en 18,50 m breed en kan tot een diepte van 32 meter baggeren. De twee zuigbuizen zijn aangesloten op de baggerpompen in het voorschip die door twee 9-cilinder Smit-Bolnes dieselmotoren van elk 1600 pk worden aangedreven. De voortstuwingsmotoren eveneens Smit-Bolnes ontwikke len elk 2800 pk. De schroeven zijn geplaatst in straalbuizen, zodat extra stuwkracht ontstaat. Totaal is op de Hendrik Zanen een vermogen van meer dan 10.000 pk geïnstalleerd. Foto 4. en wens U be houden vaart". Foto 5. De sleepzuiger gaat haar element tegemoet. Foto 6. Als de grote mensen aan 't praten zijn, wat blijft er dan over voor de kleintjes?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 5