KASPISCHE ZEE Foto 1. De door ons jackman dhr. Wittmaekers opgeleide Sovjet specialist, R. Rzajev, achter het centraal bedieningspaneel van de vijzelinrichting, tijdens het heffen van de palen. Foto 2. De „Chazar" op locatie „Zjilay". Foto 3. Veilig vertrokken. Zowel de blockconductor als de „Chazar" hebben de operatie onbeschadigd overleefd. Foto 4. De als verhaalboei goede diensten verleend hebbende sleepboot moet zijn tros los gooien, want hij moet nu écht sleepwerk doen. Foto 5. de tandkuilen geheel blokkeerdenFoto 6. 200 tot 250 ton zand en kleiFoto 7. slechts plm 1 m paal reserve toen ruim 6,5 m metende diepgang van het ponton. Hét bewijs, dat de grond de strijd om de palen aan het verliezen was. Om 09.15 uur hadden wij de strijd helemaal gewonnen en waren de palen geheel vrij. Ze moesten nu nog zo'n kleine 40 meter worden opgetrokken. Het werd echter maar 35 meter, want de plm. 200 tot 250 ton zand en klei, die op de paalvoet-tanks was blijven liggen, blok keerden de laatste drie tandkuilen, zodat de grendels hier onmo gelijk konden worden ingebracht. Het heeft ruim 5 uur geduurd voordat de met man en macht werkende en spuitende bemanning 7 de palen van deze extra lading had ontdaan. Inmiddels hadden de verhaallieren en de twee aan de voorzijde gekoppelde sleepboten het ponton vrij van de blockconductor getrokken. Om 12.00 uur waren de boeien los en kon de sleep naar de nieuwe locatie beginnen. De afstand, die de sleep had af te leggen bedroeg ongeveer 18 km en om 17.35 uur arriveerden wij op de nieuwe locatie. Er ontstonden enige moeilijkheden omtrent de juiste positie van de Chazar en daarom konden wij eerst om 20.50 uur aanvangen met het plaatsen van de palen op de 29 m onder water liggende bodem. Om 23.30 uur stond het ponton, stevig voorgedrukt en veilig voor de ook op deze locatie beruchte en geduchte stormen op slechts 3,5 m boven water. Ook nu moest de werkhoogte weer 12 meter worden, maar men was het nog steeds niet eens over de juistheid van deze positie. Deze zou de volgende morgen opnieuw worden bekeken, berekend en besproken en indien juist bevonden, zou toestemming verleend worden om het ponton op werkhoogte te brengen (12,5 m) en met de boorwerkzaamheden te beginnen. De rest is snel verteld: na enige dagen observatie bleek het ponton inderdaad stevig en veilig te staan en na een rijkelijk met wodka en cognac besproeid banket, ons door de buitengewone tevreden Sovjets aangeboden, vlogen wij op woensdag 9 juli weer naar huis."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 9