onder waterparadijs Er zijn in Nederland heel wat aquariumliefhebbers te vinden. Na tuurlijk zijn het niet allemaal serieuze beoefenaars van deze hobby. De een heeft een goudvissenkom, terwijl de ander er een prachtige bak met tropische vissen op na houdt. Het is weer eens iets anders dan met een hengel aan de water kant de vissen aan de haak te zien spartelen. De echte liefhebber kweekt de vissen en kan uren naar het bedrijvige gedoe in het aquarium kijken. Er gaat rust en bekoring van deze hobby uit, en ieder die zich hiervoor een beetje interesseert, geniet van het stille onderwa terparadijs. De heer Graafland, werkzaam bij Gusto Schiedam, behoort tot de „full professionals" van deze aquarium-hobby. Twee en veertig jaar geleden begon hij met een klein bakje met gupjes. Wanneer er na weken sparen weer enige financiële mid delen ter beschikking waren, begaf hij zich naar de winkel om weer enige exemplaren aan z'n collectie toe te voegen. Dit ge schiedde dan onder hevig protest van pa, want ieder dubbeltje was destijds een gulden waard. Constant zat hij in vaklectuur te lezen, om maar van alles te weten te komen over zijn geliefde hobby. Van de ervaringen werd echter meer geleerd dan van de beschreven theorie. Na verloop van jaren (de heer Graafland was toen inmiddels al getrouwd) was de collectie al zover uitgebreid, dat er in de serre diverse bakken stonden van variërende afmetingen met daarin verschillende vissoorten Zijn vrouw raadde hem echter aan om, ondanks dat zij intensief met de hobby van haar man meeleefde, Het biologisch evenwicht betekent de verhouding van planten en vissen. Een plant geeft de zuurstof voor de vis. Teveel planten en te weinig vissen zou een te grote hoeveelheid zuurstof ople veren. Omgekeerd zou er bij te weinig planten en te veel vissen te weinig zuurstof aanwezig zijn. Om dit nu in gelijke lijn te kunnen krijgen, is er een biologisch evenwicht nodig. Ook een deel van het voedsel voor de vissen wordt door de heer Graafland ge kweekt. Bijvoorbeeld: op een gistingsproces van Brinta worden „micro-aaltjes" geënt. Fruitvliegjes worden gekweekt in: 5 afgestreken eetlepels vlugko- kende havermout, 1 flinke theelepel suiker, 1 afgestreken thee lepel droge gist, 1 afgestreken theelepel Agar-agar(poeder), 1 banaan, 10 druppels vitamine A-D, 10 druppels Acidum Propion- cum en 250 cc water. Dit alles voor wat rotvliegjesü Toch zult U het met ons eens zijn dat deze hobby geweldig inte ressant is. En dat de heer Graafland tot de „professionals" be hoort, daaraan hoeft niemand te twijfelen. in de tuin een schuur te bouwen. Het kweken van vissen is na melijk erg rommelig. Voor de heer Graafland, die van beroep timmerman is, was dit natuurlijk geen probleem en in korte tijd was er een aquariumpaleis in elkaar gezet. De inhoud bestaat uit wel 25 verschillende bakken, waarin zich zo'n 50 verschillende vissoorten bewegen. De namen in het Latijn, zoals Cheirodon Axelrodi, Nannostomus Marginatus en Hyphessobrycon Rosaceus, weet de heer Graaf land vlotweg te noemen. Kleurige, grote en kleine vissen, en sommige miniscuul kleine visjes worden door hem gekweekt. In verschillende bakken zitten kweekparen of „nestjes" met eitjes. Die bakken worden met kranten afgedekt om het licht tegen te houden. De vissen worden bij een tropische warmte gekweekt. Iedere avond is de heer Graafland van 7 tot 9 bezig in zijn aquarium paleis, want dat er in deze hobby tijd gaat zitten, dat is zeker. Vele malen wordt de vraag gesteld: „hoe verkrijg je nu het biolo gisch evenwicht in een aquarium?" Het antwoord hierop is zeer eenvoudig: Er zo min mogelijk aan rommelen!! 82

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1971 | | pagina 22