iw^MMI'SMERF „Domino" is het personeelsblad van DMN, waarvoor in principe iedere DMN'er „zijn steentje bijdraagt". Dit laatste lukt jammer genoeg nog niet zo erg. Vandaar een „naakte" pagina 8 in het nummer van maart. Geen fout van de drukker, maar: „die hadden wij vrij gehouden voor Uw bijdrage, Uw mening of Uw kritiek." Kijk, zoiets kunnen wij nou nooit doen. Deze bladzijde bloot laten. Wij staan er geheel alleen voor! Al mag U best eens Uw mening, etc. over deze rubriek spuien. Even ernstig: onder de kop „Roken is duur" vertelde het Smit Nieuws onlangs, dat op de afdeling Correspondentie van het hoofdkantoor in Kinderdijk, in onderling overleg is besloten een boete te heffen op het roken. Een sigaret opsteken kost een gul den, een sigaartje paffen betekent twee piek straf. Men hoopt echter het boetepotje zo lang mogelijk leeg te kunnen houden. Een goed idee, vinden wij vanachter onze pijp In het Smit Bolnes Nieuws lazen wij de volgende, onthullende mededeling: „Wij maken U erop attent, dat in overleg met de heer M. J. S. Schults alle sleutels van deuren ingekocht, geruild of uitgegeven worden." Had U dat gedacht in Zierikzee? Een sleutelclub!? Wie mocht denken dat een instelling als Piet's Smikkel Paleis alleen iets was voor de Fabeltjeskrant, vergist zich. Ook bij Gusto is het „smmmmmmmikkelen en smmmmmullen" geblazen. In de nieuwe kantine. „Vanaf maandag a.s. is het dan ook mogelijk om naast de reeds gebruikelijke maaltijden een lekker hapje te bestellen van biefstuk met frites, karbonade met frites of gehakt met frites". Pas maar op dat overwerken geen overéten wordt I Dat alles, wat met salarissen en zo te maken heeft, een ingewik kelde materie vormt, is overbekend. De redaktie van „Domino" struikelde er zelfs over: „Zodoende kunnen wij op dit moment de nieuwe salaristabellen nog niet bekend maken; dit in tegenstel ling zoals waarschijnlijk onder U weten tot Gusto, Smit Kinderdijk en andere werkmaatschappijen, doch nog niet alle, waar de vakverenigingen al wel akkoord zijn met de nieuwe sala ristabellen en waar deze dan ook bekend zijn gemaakt." Wij moesten wél even naar adem happen Over lucht happen gesproken, hebt U zich weieens gerealiseerd wat een enorme luchtvreters onze Smit-Bolnes motoren zijn. In het maartnummer van Smit Bolnes Nieuws wordt er in een algemeen technisch verhaal over de werking van de motor een boekje over opengedaan. „Wij gebruiken ongeveer 8V2 kilo lucht per paardekracht. Bij de HD motoren op 240 pk per cilinder is dat dus, ook per cilinder, 8,5 x 240 2040 kilo lucht per uur bijna 1600 kubieke meter per uur." Door de grootste motor, de 20 cilinder, komt dus een slok lucht van 20 x 1600 32000 kubieke meter per uur I Bij de Oranjewerf U las daarover in het vorige Zeskant maakten ze een los- en laadponton voor „Ro-Ro"-schepen, de „rij op - rij af" schepen voor vrachtwagens. Volgens Verschure's In formatiebrief kan het ponton wel tegen een stootje: „Voorts is de constructie zodanig, dat de meest verschillende scheepskleppen kunnen worden opgevangen". Een soort stalen keeper dus Heerlijk leeswerk blijven de bekroonde inzendingen voor de idee enbussen. Hier één uit het Smit Nieuws: „Door de struiken te ver plaatsen in de klimbogen zijn er nu 4 montageproppen minder nodig. Door deze verplaatsing is het monteren van de bogen veel eenvoudiger geworden." De inzender van dit idee kan in elk geval bogen op een succesje. Met de S.B.A.C. de club van auto-sleutelaars bij Smit Bolnes gaat het goed. Blijkens een bericht in het Smit Bolnes Nieuws moet men echter wel op tijd zijn rekeningen voldoen: „dat het be talen van de bestelde auto-onderdelen, na aanbieding van de kwitantie, nu, na één week betaald dient te worden." Nu is een week lang, daar in Zierikzee In dit nummer van ons personeelsblad kunt U lezen over de nieu we „huisstijl", het nieuwe gezicht van de IHC. Stap voor stap zal in de komende maanden IHC - nieuwe stijl verder doordringen en overal zichtbaar worden. Ook wij doen natuurlijk mee:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1971 | | pagina 24