HET ZESKANT HERKENNEN OM GEKENDTE WORDEN vr IHC HOLLAND REDACTIE ADRES Marconistraat 2 - Postbus 6141 - Rotterdam Dit blad is het personeelsorgaan van N.V. Industrieele Handels combinatie Holland, gevestigd in Rotterdam. Het verschijnt iedere maand op de 1e woensdag na de vijftiende. Utreiking aan perso neelsleden van de in IHC Holland verenigde bedrijven vindt gratis plaats. De inhoud is beschermd krachtens de Auteurswet. Redacteuren: W. C. Boer (IHC De Klop) R. Gebhard (IHC) E. Kollerie (IHC Gusto) P. J. Meijer (IHC Verschure) C. Mulder (Smit Bolnes) F. A. Schalekamp (DMN) Eindredacteur: H. J. Jansen INHOUD Herkennen om gekend te worden Organisatie-schema Hoe zal ons nieuwe huisorgaan heten? Een goede start bij bouw Hoogoven 7 Een klein eindje te water „Pacifique" bij Smit Kinderdijk te gast Ons werken in 1970 IHC Giant met wortelvanger Jubilea Familie-uitbreiding Onderwaterparadijs Personalia In memoriam IHC Holland in Amerika Van anderman's (w)erf APRIL 1971 BIJ DE VOORPLAAT Geen foto ditmaal, maar opvallend het nieuwe IHC-merk, zoals U dat met ingang van 1 mei overal zult tegenkomen. Meer over het hoe en het waarom van de nieuwe „huisstijl" van onze groep leest U in onderstaand artikel. IHC HOLLAND KRIJGT EEN „NIEUW GEZICHT" IHC Holland staat op het punt een belangrijke stap te doen. Om de organisatie van het bedrijf èn de presentatie ervan naar bui ten aan te passen aan de eisen van deze tijd. Natuurlijk wordt zoiets niet zómaar gedaan, in één klap. Daar gaat een ontwikke ling aan vooraf. Het is goed om in dit verband de klok eens even terug te draaien. Naar de tijd toen IHC Holland geboren werd. Het begin Nog tijdens de 2e Wereldoorlog werden plannen gemaakt om onmiddellijk na het beëindigen van de vijandelijkheden in Azië de tinwinning in Indonesië te hervatten. Voor dit werk had men in de kortst mogelijke tijd zes grote tinmolens nodig. De bedrijven, die vóór de oorlog al dergelijk materieel hadden gebouwd, hoop ten alle deze grote opdracht te mogen uitvoeren. Maar: alleen, ieder voor zich, zou dat niet gaan. Slechts in samenwerking zou de bouw in de door de opdrachtgever gewenste korte tijd kunnen worden uitgevoerd. Aldus geschiedde. De samenwerking kreeg een naam: IHC Holland v.o.f. Zes baggeremmers De samenwerking beviel zo goed, dat de zes deelnemende be drijven besloten ermee door te gaan. IHC Holland v.o.f. kreeg een verkoopkantoor in Den Haag. Van daaruit werd de bagger industrie in de wereld bewerkt. Onze kennis en onze ervaring op het gebied van het bouwen van baggermaterieel werd van daar uit bekend gemaakt. Inderdaad, het ging alléén om baggermate rieel. Toen er dus een handelsmerk moest komen werd direct ge dacht aan het bekendste symbool uit het baggerbedrijf: de bag- geremmer. Er waren zes vennoten, dus zes baggeremmers ver enigde men in het handelsmerk. Het eerste model werd maar kort gebruikt. Het was weinig gestyleerd en grafisch niet bepaald mooi. Zó zag het eruit: holland/o 62

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1971 | | pagina 2