I I Nu is iets dergelijks voor ons minder geschikt. Het vraagt om tekst en uitleg over wie en wat. Een producent van consumptie goederen kan het zich wel permitteren. Omdat het dag in dag uit bij het boodschappen doen onder de ogen van de klanten komt. Hoeveel mensen weten bijvoorbeeld dat het beeldmerk van Albert Heijn een aan elkaar gekoppelde a en h is? En toch weet iedereen dat dit het merk van Albert Heijn is (ook ontworpen door AID). Voor IHC Holland luidde de conclusie, dat toch terug diende te worden gegaan tot het allereerste idee: het letterbeeld. Het werd wat bijgeschaafd en er werd een kleur bij bepaald. Het blauw kleur van water werd te algemeen en te koud bevonden. Een warme, rode kleur zou tot een betere herkenning leiden. Zo ontstond het nieuwe „handelsmerk": In mei het begin De volgende maand worden huisstijl en handelsmerk ingevoerd. Het zal in veel gevallen wei even wennen zijn. Niet alleen aan het nieuwe opvallende handelsmerk en de consequenties daar van, zoals nieuw briefpapier en zo, maar ook aan de nieuwe be grippen zoals „IHC Smit NV" „IHC Gusto NV" etc. Modern van opzet en modern van gezicht kan onze groep verder werken aan de toekomst! Organisatie-schema IHC HOLLAND NV INDUSTRIEELE HANDELSCOMBINATIE HOLLAND RAAD VAN BESTUUR IHC Holland (Australia), Sydney STAFKANTOOR ROTTERDAM IHC Inter S.A., Fribourg Marconistraat 2 - Postbus 6141 Concernadministratie, interne acountantsdienst, financiering, verkoopbevordering, publiciteit, personeelszaken, investeringen, langetermijn-planning. Computercentrum. BAGGER DIVISIE Postbus 1 Kinderdijk Baggermaterieel standaard en naar maat, baggeronderdelen, meet- en regelapparatuur, perspijpen. Dieselmotoren. Schroefasleidin gen. Aluminium produkten. Polyester produk- ten. Scheepsreparatie. Engineering. IHC Smit IHC De Klop IHC Verschure O ran je werf Polymarin Aluminium Verwerkende Industrie AVI Smit Engineering Smit Bolnes Mineraal Technologisch IHC Beaver (50 Kinderdijk Sliedrecht Amsterdam Amsterdam Amsterdam Krimpen a/d Lek Kinderdijk Zierikzee Instituut Kinderdijk Sliedrecht OFFSHORE DIVISIE Postbus 11 Schiedam Booreilanden, boorschepen, welljackets, meer- boeien, hefeilanden voor civiel gebruik, drij vende kranen. Staalconstructies. Speciale schepen. Standaardlieren. Installatie en ver ankering van meerboeien. Offshore enginee ring. IHC Gusto Gusto Staalbouw De Kleijn IHC Holland Exploratie Single Buoy Moorings Terminal Installations R. J. Brown Ass. (51 IHC Holland-LeTourneau Schiedam, Slikkerveer Schiedam, Geleen Sliedrecht Rotterdam Fribourg Monrovia Rotterdam, Fribourg Houston, Singapore Nassau, Kilgore MIJNBOUW EN TRANSPORT DIVISIE Postbus 3084 Amsterdam Materieel voor ertswinning, ertsverwerking en ertsscheiding. Overslagwerktuigen voor mas sagoederen, zoals graan en kopra. Enginee ring voor alluviale mijnbouw, ertsscheidings- apparatuur en massagoedoverslag. Installa ties voor mechanisering en automatisering van processen. Mining and Transport Engineering De Machinefabriek Noordwykerhout T.B.M.A. Europe (50%) Amsterdam Noordwijkerhout Noordwijkerhout Pipeline Stabilization (45%) Hamilton Foramer (36 Parijs Forasol (20,8 Parijs Petro Service Company (40 Schiedam IHC HOLLAND 64

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1971 | | pagina 4