EEN GOEDE START BIJ BOUW 1 Ondanks de grauwe hemel en de regenvlagen heerste er een opgewekte stemming op het terrein waar Hoogoven 7 wordt ge bouwd. Het slechte weer toonde duidelijk aan dat een goede personeelsaccommodatie noodzakelijk is. Als men vies en door nat van het werk komt, moet men zich behoorlijk kunnen wassen en kleden. 2 Vrijdag 12 maart 1971 om 10.00 uur was het dan zover dat de nieuwe personeelsaccommodatie van Gusto op het terrein van de Hoogovens te IJmuiden kon worden geopend. De directeur van Gusto Staalbouw Ir. E. S. Sluis zei in zijn toe spraak dat hij liever weinig aandacht aan de opening had willen schenken, omdat deze onofficiëel was en omdat hij van mening is dat het de gewoonste zaak van de wereld is dat zijn mede werkers een goed onderkomen moeten hebben. De heer Sluis was de Hoogovens dankbaar dat zij wederom hun vertrouwen aan Gusto hadden gegeven voor de bouw van een hoogoven en hij verwacht dat deze nieuwe accommodatie voor zijn medewer- moeten immers onder de moeilijkste omstandigheden steeds de hoogste eisen worden gesteld. Onze hoofduitvoerder bij Hoogovens, de heer Kok zei namens allen, dat hij na de vele jaren nu bijzonder ingenomen is met deze kers een stimulans zal zijn. Aan het werk van de montageploeg goede accommodatie en het ook ziet als een blijk van waardering voor zijn mensen waarop toch altijd gerekend kan worden. Hij wilde tevens van de gelegenheid gebruik maken om Max Lob- 3 bes met zijn 25-jarig jubileum te huldigen. De heer Kok wist wel dat hij hiermede enigszins te laat was, maar de pleister op de wonde was dat de heer Lobbes op 7 januari in Geleen al offici eel is gehuldigd. De heer P.C. van Haasteren van Hoogovens feliciteerde Gusto- Staalbouw met de nieuwe accommodatie en vond het prettig mede te delen dat de jongste medewerker aan Hoogoven 7 de heer Sluis een geschenk zou aanbieden. De heer Sluis droeg, nadat hij het geschenk had ontvangen, dit graag over aan de heer Kok. De heer Kok wist niet of hij dit reliëf op zijn kop of het in de juiste positie hield, maar verzekerde dat het een goede plaats in de kantine zou krijgen. Ir. Van de Pol van Hoogovens was de hekkesluiter van de rij van

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1971 | | pagina 6