BIJ SIIIT klWIJk TK lilST EEN KLEIN EINDJE TE WATER Rustig glijdt de "Eendracht" te water bij Smit Kinderdijk. Op de achter grond ziet U de sleepzuiger "Pacifique". Op 15 maart jongstleden werd bij Smit Kinderdijk een fase afge sloten in een co-produktie tussen dit bedrijf en De Klop. Het be treft de bouw van een cutterzuiger, die zowel uiterlijk als innerlijk veel lijkt op een IHC Giant. Alleen, deze zuiger, de Eendracht is niet demonteerbaar en bestaat uit één ponton. Dit betekent onder meer meer ruimte in de machinekamer en een eenvoudiger con structie. Het ponton 41 meter lang en 10 meter breed kon dan ook in een paar weken in elkaar worden gezet. De tewaterlating van de Eendracht geschiedde zonder ceremo nieel. Erbij aanwezig waren de directie van de opdrachtgever, Aannemers- en Handelsbedrijf Van Oord-Werkendam, en de di rectie van Smit Kinderdijk. Nadat gasten en gastheren zich had den „ingescheept" liet men het ponton rustig te water glijden. Een klein eindje was voldoende. Een paar dagen later versleepte men de Eendracht naar De Klop, die voor de afbouw zorgt. De zuiger wordt voorzien van een Giant 3300"-installatie en krijgt onder meer ook een paalwagen. Als de Eendracht klaar is vertellen wij U meer over dit interessan te IHC-produkt. Begin maart arriveerde bij Smit Kinderdijk de sleepzuiger Pacifi que. In opdracht van de eigenaar, D.O.S. Dredging Co. Ltd. in Londen, voeren wij onder meer wijzigingen uit aan de baggerappa- ratuur van dit schip. De lichtgroen geverfde Pacifique is een opvallende verschijning aan „de dijk" en daarom geven wij hierbij wat gegevens over deze in 1969/70 in Engeland gebouwde sleepzuiger. Het schip heeft een lengte van 131,67 m en een breedte van 19,20 m. De totale laadruiminhoud bedraagt 9250 m3, verdeeld over twee, gescheiden hoppers. Tussen de beide laadruimen be vindt zich de pompkamer. De twee baggerpompen worden ieder aangedreven door een 10 cilinder Smit-Bolnes motor van 2000 pk. Er staan nog twee Smit-Bolnes motoren in dit schip: twee 20 cilinders van elk 4400 pk. Ze zijn te vinden in de machinekamer in het achterschip en dienen voor de aandrijving van de schroe ven. In totaal is er ruim 15000 pk geïnstalleerd op de Pacifique. De sleepzuiger kan baggeren tot op een maximum diepte van 25 meter. Voor het lossen van de specie zijn er in het voorste laadruim 2x5 bodemkleppen, in het achterste laadruim 2x6 bodemkleppen. Behalve de vier hoofdmotoren leverde IHC voor dit schip ook nog schuifafsluiters en meetapparatuur. In juni moet de verbouwing klaar zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1971 | | pagina 8