!%hii(i)bf Deze advertentie in het IHC Gusto Nieuws trok onze aandacht: „Te Koop: 1 stel veiligheidsriemen (heup) met automatisch op- windsysteem, 4 matten voor DAF 55 (cocos), 2 houten garage deuren". Echt iets voor een beginnende automobilist! Overalls waren weer goed voor een berichtje in het IHC Gusto Nieuws. „Als uw overall donderdagmiddag niet op uw klerenkast ligt, wacht dan niet tot maandag, maar kom dan vrijdagmorgen even naar het magazijn". Anders zit je er maar mee, het hele weekend zonder „Vliezotrappen" luidde een kop en dus lazen wij nieuwsgierig verder: „In het vorige Smit Nieuws werd door de afdeling Wo- ningbeheer een aantal Vliezotrappen te koop aangeboden. De vraag heeft echter het aanbod ver overtroffen, zodat wij velen teleur moeten stellen". Allicht, want wie wil nu niet graag hogerop klimmen? „Op verzoek van de OR zal in de toekomst rond de jaarwisse ling meer aandacht worden geschonken aan de persoonlijke benadering tussen directie en personeel". Aldus het IHC Smit Nieuws. Gezellig knusjes bij elkaar kruipen, mensen De trouwe lezers van deze rubriek weten het, er is altijd een - denkbeeldige - prijs te winnen met een zin van superlengte. Wat denkt u van deze in DMN's „Domino"? „En denkt u nu beslist niet dat ik een pleidooi houd voor het standpunt van de directie, ook uw gekozen leden van de OR delen dit standpunt, nl. het zo min mogelijk versnipperen van uw kostbare vakantiedagen, maar als de mogelijkheid aanwe zig is uw vakantie zoveel als het kan aaneengesloten, des noods verdeeld over 2 perioden per jaar op te nemen, omdat dit in de eerste plaats voor uzelf (opladen van batterij) en op de 2e plaats voor het bedrijf (organisatorisch) gewoon beter is". Daar moeten wij nu even van uitrusten! En nu wij het toch over de korte verslagen van OR-en hebben, in het IHC De Klop Nieuws lazen wij: „Ingekomen stukken wa ren niet aanwezig". Zeker opgeborgen in de map voor zoekgeraakte stukken Tja, dat zaalvoetbal, een van de PV activiteiten bij IHC De Klop, daar is wel wat mee aan de hand. „Zaalvoetbal: dit is inmiddels afgelopen! De laatste wedstrijd werd zelfs een overwinning. Over de stand praten wij niet meer". Toch stond even verder op dezelfde bladzijde van het IHC De Klop Nieuws: „Onze zaalvoetballers behaalden tegen V.O.S. een 2-2 gelijk spel: hun derde punt. Dit ging echter wel ten koste van 13 minuten straftijd. Er was echter een Dooiende Klopper bij en die nam de helft van de straftijd voor zijn rekening". Gedeelde smart is halve smart 40

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1976 | | pagina 12