Het Zeskant REDACTEUREN: REDACTIE ADRES !HC HOLLAND - Marconistraat 2 - Postbus 6141 - Rotterdam Dit tijdschrift is het bedrijfsblad van N.V. Industrieele Handels combinatie Holland, gevestigd in Rotterdam. Het verschijnt iedere maand op de 1e woensdag na de vijftiende. Uitreiking aan perso neelsleden van de in IHC Holland verenigde bedrijven vindt gratis plaats. De inhoud is beschermd krachtens de Auteurswet. A. G. van der Beek IHC Smit P. W. Idema DMN P. J. Meijer IHC Verschure C. Mulder IHC De Klop L. C. M. Tiebout Smit Bolnes W. Vossen IHC Gusto Eindredacteur: R. Gebhard INHOUD MAART 1976 Fotoactie voor Schiedamse kerk 30 Boorschip Pétrel op proefvaart 31 Werken aan de toekomst - Structuurplan Verschure 34 Kiellegging CO 865 36 Adamas naar Saoedie Arabië 36 Geslaagd voor Bemete! diploma 36 COR vergaderde 37 Functiemarkt 38 Leerschool IHC Gusto maakte Prinsenwagen 38 39 Van Anderman's (w)erf 40 BIJ DE VOORPLAAT „Schoenmaker blijf bij je leest", zo luidt een gezegde, maar toen aan boord van het boorschip Pétrel tijdens de proeftocht on derbezetting in de kombuis optrad, kwam voorman-bankwerker Huib van Vliet van IHC Gusto in actie als broodbakker! Zelden werd er lekkerder brood gegeten daar aan boord! Meer over de proefvaart in woord en beeld vanaf blz. 31. Inderdaad, deze foto hebt u eerder gezien. Toen wij de fraaie opname van Fotobureau Kramer in het januarinummer publi ceerden, konden wij niet vermoeden dat deze publicatie „een staartje zou hebben". Links op de foto ziet u de R.K. kerk aan de Lekstraat. Deze kerk bestaat volgend jaar een halve eeuw. Een reden dus om feest te vieren, maar ook een reden tot zorg. een fotoverkoopactie ten bate van een speciaal jubileumfonds, waaruit de opknapbeurt van het uurwerk bekostigd kan worden. Vanzelfsprekend hadden noch Fotobureau Kramer noch IHC bezwaar! „Vanaf mei zal de opname, in de vorm van een foto of poster, aan kerkgangers en andere belangstellenden worden verkocht. Pastoor N. J. Donkers vertelt waarom: „Het torenuurwerk is erg aan vernieuwing toe. Het functioneert niet goed meer. De vier wijzerplaten geven elk een andere tijd aan. Bovendien is de helft van een van de wijzers indertijd naar beneden gekomen. De inkomsten die de kerk heeft bieden geen mogelijkheden tot het doen van iets extra's." De foto in Het Zeskant bracht pastoor Donkers op een idee: Velen in de Gorzen zullen de foto willen hebben", aldus pas toor Donkers. „In het verleden heeft IHC Gusto zich al enkele malen het financieel wankele bestaan van de Gorzenkerk aan getrokken. Ik denk aan de verlichting van het kruis op de top, en aan de ijzeren trap naar de jeugdruimten onder de kerk." Het spreekt vanzelf dat wij pastoor Donkers veel succes wen sen met de bijzondere foto-actie ten bate van zijn kerk!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1976 | | pagina 2