BOORSCHIP "PETREL" OP PROEFVAART Na de eerste dag ging de „Pétrel" richting Noorwegen. Het weer was niet best! Toen bleek dat de Noorse autoriteiten geen toestemming gaven om de Noorse wateren te „betreden", moesten ijlings allerlei plannen worden gewijzigd. goochel met magneetjes en weekijzeren bollen. Om de fouten te compenseren moest op zee twee of drie keer een rondje gedraaid worden. Dat was wat moeilijk, omdat er geen peilingen van de wal genomen konden worden door het slechte zicht. Daarom is een vergelijking gemaakt tussen het magnetisch- en het gyrokompas. De Decca apparatuur werd gecontroleerd, de radiorichting- zoeker gecalibreerd. Tussen alle bedrijven door werd de sloe- penrol gehouden, die naar behoren verliep. Bij het ronddraaien voor het magnetisch kompos werd tegelijk voor het eerst erva ring opgedaan met de manoeuvreer eigenschappen van het schip. De boegschroeven werden daarbij ook gebruikt. Na het compenseren werd omstreeks half twaalf de loods afge zet. Ondanks het late vertrek zaten we toen weer aardig op het beproevingsschema. Dat betekende: ankerproeven. Eerst werd het stuurboordanker gepresenteerd. Dat verliep op een kleinig heid na vlot. De vloeien zaten namelijk tegen de huid aan. Daar door kwam het anker niet meteen goed in de kluis. Maar, even uitpompen en weer ophieuwen en de zaak zat goed. Bakboord anker presenteren verliep feilloos. Lunchtijd. Veel mensen aan boord, dus wij konden niet tege lijkertijd eten. Daarom besloot ik eerst eens een kijkje in de machinekamer te nemen. Ik liep naar achteren en koos onder het helicopterplatform de rechteringang. Daarachter kun je links Een samenloop van omstandigheden maakte het uw Zeskant- redacteur helaas onmogelijk om de eerste proefvaartdag van het boorschop „Pétrel" mee te maken. Tot de velen, die met name die dag aan boord waren, behoorde een toekomstig stuur man grote vaart, die dp-boorschepen als studie-object heeft. Als speciale verslaggever heeft hij voor Het Zeskant zijn bele venissen op papier gezet. IHC Gusto fotograaf de heer J. J. H. Paardekam ging de hele proeftocht mee en van hem zijn de illustraties. Woensdagmorgen 4 februari 1976. Een koud groepje mensen staat om kwart voor zes bij de poort van IHC Gusto te wachten op de bus. Geen verre reis, het ging naar een dok van Wilton Feijenoord waar het dp boorschip de Pétrel lag te wachten op haar eerste „zeedag". Aan boord van de Pétrel zorgde de heer Veldhoen voor de civiele dienst. Hij zorgde er voor dat alle deelnemers aan de tocht hun plekje èn hun natje en droogje kregen. Die hele or ganisatie stond in détails beschreven op een aantal papieren. Voor degenen die maar één dag meevoeren was het „bonnen systeem" wel duidelijk. Maar wie de hele reis moest meemaken zal nog wel eens voor problemen zijn komen te staan! Het was vrij koud weer, om het vriespunt. Het zicht was niet veel meer dan drie mijl. Er stond windkracht 3, die aan het einde van de dag tot ongeveer 5 zou toenemen. Om 7.25 uur ging het dok open, maar waarschijnlijk omdat een bunkerboot in de weg lag, konden we pas om 8.45 uur uit het dok vertrekken. Velen maakten van die wachttijd gebruik om in de kantine nog even een boterhammetje te eten. Na het ontdokken voeren we, begeleid door twee sleepboten, de Waterweg af. Direct al werd begonnen met het testen van de nautische en andere installaties. Het KNMI bekommerde zich om het magnetisch kompas. Voor een leek een vreemd ge weer naar beneden. Daar stond een grote motor, die de nood- diesel bleek te zijn. Verder naar beneden zag ik de elektromo toren van de hekschroeven (thrusters). Ik wou daar een foto van maken en terwijl ik daarmee bezig was hoorde ik wat alar men gaan. Omdat zoiets vrij normaal is in een machinekamer, schonk ik er geen aandacht aan. Plotseling hoorde ik de hoofd motoren langzamer gaan draaien en ik zag dat de schroefassen dat ook deden. Toen ineens floep, black out, alle licht ging uit en alles lag stil. De paar minuten die dat duurde bleef ik maar stil op mijn plaats staan. Vlak boven m'n hoofd donderde ineens de nooddiesel Lierbeproeving in een sneeuwstorm. 31

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1976 | | pagina 3