aan. Dat had wel enige hartkloppingen ten gevolge! Omdat ik bang was dat het licht weer uit zou gaan ben ik maar als een haas naar boven gelopen. Daar zag ik een aantal mensen van vooruit naar achteren naar de machinekamer komen om te kij ken wat er aan de hand was. De twee zwarte ankerballen gin gen omhoog, omdat het schip niet manoeuvreerbaar was. Maar alles herstelde zich. Terwijl ik de lunch voorgezet kreeg, zijn we op een koers Noord West gaan liggen en die hebben we toen de hele verdere middag voorgelegen. Eigenlijk wel wat te lang bleek later, want we zouden om middernacht terug zijn voor de Hoek. 's Middags begonnen de mensen van AEG en Lips de „afregeling" van de schroeven met verstelbare spoed in orde te maken. Niemand mocht dan ook hun kamer binnen. Daar werd ge zwoegd. Ik ben zelf alleen maar deze dag aan boord geweest. De nor male proeven die elk schip op z'n eerste dag doet werden ge daan. Maar dit is een boorschip! Daarom zou de Pétret na die eerste dag naar Noorwegen vertrekken om daar in een fjord het dp systeem uit te testen. Het zou gebeuren in een fjord om dat daar een diepte van 300 meter gevonden kan worden en de zee daar kalm is. Driehonderd meter is de maximale water diepte waarin dit boorschip kan werken. Geboord zou er niet worden, daar is het schip nog niet voor opgetuigd. Daarvoor komt ze nog even naar haar bakermat in Schiedam terug. Verder met de beproevingen. De dubbele bodemtanks werden Zó kun je ook aan boord komen Typisch proefvaartbeeld: het raadplegen van schema's en tekeningen En toen was het ineens mooi weer in de Schotse wateren. Er kwam een helicopter en dus kon fotograaf Paardekam deze plaat schieten. Het moet namelijk zo zijn, dat wanneer op de brug de twee handels waarmee de spoed van de hoofdschroeven achter in gelijke stand gezet worden, de spoed ook in werkelijkheid pre cies gelijk moet zijn. Anders zou het schip naar bakboord of stuurboord trekken. Men controleert het met ampèremeters van de elektromotoren, die bij diverse spoedstanden een gelijk amperage moeten trek ken. Dat heeft heel wat zweetdruppeltjes gekost, want de aan wijzingen verschilden steeds. Ondertussen waren de computer mensen van Alcatel in de DP kamer nijver als (Franse) bijen. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Zelfs toen diep in de nacht de gasten van boord gingen waren ze nog steeds bezig. geballast omdat bij de stuurproeven het schip geheel uitgeba lanceerd moet zijn om de juiste gegevens te kunnen krijgen. Eerst de stuurmachines: één pomp bij, twee pompen bij, hard bakboord, hard stuurboord en zo maar door. De tijden werden opgenomen, zoals dat hoort. Daarna zou de complete draaicirkel gemaakt worden om onder andere de diameter ervan te bepalen. Maar daarvoor moet er een peiling op de radar zijn - dat is het nauwkeurigst. Een boei bijvoorbeeld. Met de Decca zou het ook wel kunnen, maar men doet het over het algemeen in de avonduren niet. Dan wordt het te onnauwkeurig. Voor ons betekende het dat de draaicirkel de mist in ging, we waren te ver uit de buurt van een betrouw bare peiling. 32

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1976 | | pagina 4