<D <D <D yit 5 Verbetering voormontagehal (2e kraan van 25 ton). is gebeurd Het voormalige SHV terrein in orde brengen, o.a. verplaatsing gas/zuurstof opslag; wegen aanleg met éénrichtingsverkeer, e.d. is gebeurd Bouw van centraal kantoor in plaats van de gebouwen aan de Meeuwenlaan. gaat gebeuren 2. Waterdiepte voor deze kade op peil (-6 m) brengen. 3. Materiaalpark vergroten door bouw van een „schiereiland" in het IJ. 4. Portaalkraan met vacuumhefinrichting voor platen (hefvermogen 60 ton). 5. Renovatie helling I en II, in één vlak en op gelijke lengte brengen met magazijn en werk plaats Technische Dienst er onder. 6. Bouw brugkraan en verlenging van kraan- baan tot in het water om ook het eind van de hellingen te bereiken. is gebeurd is gebeurd staat er is gebeurd is gebeurd 10. 11. 12. Verbouwing/verplaatsing houtloods. gaat gebeuren 13. 14. Afbraak oude gebouwen en verbetering tus- senopslag. moet nog gebeuren Verlenging aan kant van het water van hal II en magazijn met stuk gelijk aan dat, wat er aan de landzijde afgaat. Dit laatste met het oog op de bouw van nieuwe voormontagehal en panelenstraat. moet nog gebeuren Bouw leerschool. moet nog gebeuren In het kader van de investeringen van de „Oranjewerf" het verplaatsen van het drij vend dok naar de „Oranjewerf". gebeurt: 35

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1976 | | pagina 7