J- CAMERA IHRUII- ACTIE JANSEN's Schoenen PLATEN VAN DE WEEK op' J. L. ILMER iETo'" PINKSTERAANKOPEN A. SCHILPER00RD Zn. KOELKAST E. BONEFAAS Speciale aanbiedingen bij Jansen's Schoenenmagazijn v C. E MEIER slagerij MAAN Denk om speeltuintjes en win een v. d. SMA c m cn c/i Sedert 1900 KIES UW LIEVELINGSMUZIEK GOOD LUCK CHARM Elvis Presley 3.60 DO YOU WANT TO DANCE Cliff Richard 3.60 GINNY COME LATELY G. P. v. DAALEN R'damsedljk 252 Belt dus even 68.807 en wij bezorgen ze bij U thuis AARDAPPELEN - GROENTEN FRUIT DIEPVRIES-LEVENSMIDDELEN Het aangewezen adres voor uw Aardappelen, Groenten, Fruit, Levensmidde- len en alle Diepvriesproducten. Dagelijks aanvoer van veilingverse Spinazie, Andijvie, Kropsla, Holl. bloemkool Tegen dagprijs ALS EXTRA RECLAME DEZE WEEK Makreel filets0.75 Heerlijk voor weekend en vakantie ROOMCAKE van 1.65 voor 1.48 Op al uw aankopen K.E.S-Zegels Beierl.straat 16 Tel. 66774 Schiedam Samen f 1.49 Samen I f 2.25 Groenelaan 44 telefoon 67816 voor meubelen, woningtextiel en verlichting dan_naar Tuinlaan 34-40 Tel. 67367 GEMAKKELIJKE BETALING BIJ ELKE 500 GRAM KAAS 10 speeltuintjes 150 gram SNIJWORST 65 ct en 5 speeltuintjes 150 gram BONBONS79 ct en 5 speeltuintjes WIJ HEBBEN LEKKERE VERPAKTE KOEKJES met 5 speeltuintjes GROENELAAN 89 Horlogerie SIERADEN GERO-ARTIKELEN Eigen reparatieatelier mm 0) V C/3 XA W Wit lederen Damesmolieres 9.95 Wit lederen Damesflats 7.95 Linnen Damesflats 4.50 Herenschoenen im. vlecht 13.95 Jongensschoenen parazool in licht en donkerbruin 11.95 Verder alle soortenplasticsandalen Basketbal- en gymschoenen WIJ GEVEN K.E.S.-ZEGELS EN SPEELTUINTJES GROENELAAN 38 HOOGSTRAAT 15 IfI M (D 9 (D TTTT' Brian Hyland 3.60 Deze week vleeswarenweek: alles per 150 gram Pekelvlees 79 gebraden Runderrollade 98 Casselerr. mager 99 Gelderse worst 68 Palingworst 49 100 gr. Pekelvl. 100 gr. Ham 100 gr. Sni)worst 100 gr. Rosbief 100 gr. Frikando 100 gr. Lever Palingworst aan een stukje 79 ct 250 gram Voor werkclijk mals vices en fijne vleeswaren naar U belt en wij bezorgen Speciale levering voor Bruiloften en Partijen Telefoon 67967 AAAAAAAAAAAAAaAAAAAAAAAA t/m 9 juni Inllchtingen bij uw fotohande/aar Drogisterij Fotohandel Groenelaan 30, Tel. 69751 Voor witten, schilderen en behangen is het ver- trouwdste en voordelig- ste adres toch altijd G. J. J. Ponj6, Schaperlaan 61, tel. 64019. To koop: Fr. orgel 140 tevens adres voor ge- boortetegels Rozenburg- sestraat 28a. .TangebotTen: zwarte uit- neembare kinderwagen, z.g.a.n. v. Maanenstraat 98. tel. 61348. Te koop: goed onder- houden half engelse kin derwagen, na zes uur 's avonds Brielsestraat 31, Schiedam. Hakken- en zolenbar Klaar terwijl u wacht Simons, Mr. Schoeu- makers Sinds 1929 Broersveld 12. Twee bejaarde inensen vragen een traploper te koop, pirn. 7% meter en roeden en een haard. Brieven onder no. 900 bureau van dit blad. Te koop: grgze kinder wagen, half engels z.g a.n. Oosanen, I.iariasti 88b. Te koop: 1 paar voet- balschoenen, maat 6 Vz zo goed als nieuw, 1 voetbalspel, 1 jongens- blaser, korte leren been- stukken, ruim 5 metei Jabo (geel, nieuw). Tel. 63368. DE SPOKTHALAK.T1E U bebt het zeker wei in de dagbladen gelezen, wa,t er allemaal in de sportweek gaat gebeuren. Wat zegt u, mist u nog diverse binniensporten Ja, ik ook, maar dat is het gevolg van bet ontbrekjen van eien sporthal. Daarom bnjft sportbalpromotor vragen om geid vooi die onontbeerlxjke bai. Twee ramilies in de Numans- dorpsestraat hebben een goed voorbeeld gegeven hoe men mee kamwerken om de aktie te steunen. Zij gingeu een avondje klaverjassen met elkaar en de opnrengst 80 cent was voor de sporthal. Toen zij langs een van de banken kwamen waarop gestort kan worden, wipte er een naar binnen en gai bet geld daar afAis u geen giro heeft of u vindt net storten op het postkantooi te veel werk, loop dan even een van de banken binnen en de mense'n daar staan voor u klaar om uw bedrag in ontvangst te neimen. Al met al is Zuid weer wax uitgelopen want uit de overige stadsleien kwam deze week niets binnen. De stand is op het ogenblik Zuid f 19.46, Nieuwlanci f 15.00, Oost 13.33, West f 2.oo en Ketnel siuit nog steeds de rij omdat hier nog mets is gestort. Totaalstand is nu f 39.79. De banken waar u kunt stor ten zijn bieronder vermeld. Sporthalpromotor Amsterdamscbe Bank in V.G. Verboonatraat 16, gironummer: 50 93; Boerenieenbank Kethei, Zwaluwiaan 101, gironummer: 38 26 23; Slavenburg s Bank N.V., Lange Nieuwstraat 167, gironummer: 36 09 72. TONEEL- EN MUZIEKAVOND WIJK 7 N.H. KERK Op woensdag 30 mei a.s., des namiddags 20.00 uur, zal in de grote zaal van hpt gebouw Irene aan de Nieuwe Haven een wijkavond worden gehouden. Deze avond zal een vrolijk karakter bebben. Door de tcneelverenigiiig ,,OUM GRANO SADIS" van de wijk zal het blijspel „De Huisleraar" worden opgevoerd. Het muzikale gedeelte wordt verzorgd door "The HANSON HAWAIAN MINSTRELS" o.l.v. Charly Hanson Na afloop bestaat er gelegenheid tot clansen. Kaarten ad f 1.zijn verkrijgbaar bij de volgende Groenelaan 46, tel. 62636 adressen: Mej. B. Saly, Mgr. Nolenslaan 243; de heer J. Mellaart, Troelstralaan 81; de heer A. v. d. Most, Parkweg 142; de heer R. Kersten .Troelstralaan 101 en zolang de voorraad strekt 's avonds aan de zaal. „DE MACHT VAN HET KLEINE" Chr. Ver. ter bestrijding van vallende ziekte Op 5 juni hopen we weer een bezoek te brengen aan de inrichting „Meer en Bosch" te Heemstede. De kos- ten bedragen f 4.p.p. Gaarne opgave eni betaling bij een der onderstaande adressen tot uiterlijk 2 juni. C Betist, Parkweg 392; J. Nobel, B. v. Haarenlaan 878; mej. Soeters, Gordonstraat 5; mej. de Raat, Schiedamseweg 32. We vertrekken dan 8.15 uur vanaf hoek Nieuwe Dam- laanBr. Haarenlaan. 8.30 uur vanaf postkantoor Tuinlaan. 4 Zie de hoofdprijs in onze etalage, welke beschikbaar is gesteld door de winkeliersvereniging Schiedam-Zuid

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Zuider Nieuws | 1962 | | pagina 2