KRUISWOORDPUZZsEL DE 00IEVAM v.al 124." DE (I0IEVMR I 53.50 fabr. Koelstra DE OOlEMIt 49.50 Wlnl" taxi 66700 fabr. Koelslra WETSTEIJN voor goed advies! fabr. koelstra U\A/ FOTOWERK SIMONS 'm- JlvIOk Verhuur GELEGENHEIDSKLEDING K AlAh voor IVvlCI Boterstraat 64 tel. 68481 Wij verzorgen, wat goed verzorgd moct worden Cafe- (TV GLOEDNIEUW Garage Zuid v. d. SMAN A. VERHAGEN Garage v. d. Most IF" JANSEN'S SCHOENEN, GROENELAAN 38 Prijswinnaars puzzel Wetsteyn mjt I r% t \T&\. -r*' Restaurant Hoofdstraat 1 35 Tel. 67866 J. CRAMA Alleenvcrk. v. Schiedam De grote speciaalzaak in Uw omgeving ALLE KLEDING EN TOEBEHOREN F. W. BIJTEL Beierlandsestr. 65a-b Alleenverk. v. Schiedam De grote speciaalzaak In Uw omgeving Alleenverk. v. Schiedam De grote speciaalzaak in Uw omgeving Rund-, varkens- en gemest kalfsvlees SPECIALITEIT IN FIJNE VLEESWAREN tegen scherp concurrerende prijzen in vertrouwde handen Bij Uw^drogist en fotohandelaar Tel. 66755 Ilorizontaal: 1. aanbiedlng, 3. vermoeid, 5. herberg (Eng.), 6. ere, 7. hond (Eng.), 9. t.o.v. dame, 10. somma, 13. tuchtstok, 14. gesloten, 15. overheid, 17. familielid, 18. voorzetsel, 20. pi. in Z.II., 23. spreekt, 25. knopje, 27. plaats in N.B. bekend van bloemen- corso, 29. jongensfiguur uit kinderboekjes, 31. vrucht plukken, 33. hees, 35. veel kostbaarheden, 36. dam, 39. ten name (afk.), 40. dorst hebben, 44. plaaggeest, 46. geplaag, 48. eerder, 51. schuif, 52. wintervoertuig, 53. 48 hor., 55. eer, 57. grote afstand, 58. in- ham, 59. er, 60. opp. maat, 61. noodsein, 62. spoedig, 63. schoppen negen, 64. vistulg. Vertikaal: 1. kleur, 2. Resldentie, 3. vrouwelijke droomvissen, 4. t.o.v. laatst, 7. spoedig, 8. gezichtsorgaan, 11. ziet men mee, 12. vermoeid, 15. afk. gezusters, 16. hebben we maanden naar ver- langd, 17. hoofddeksel, 19. soort schaats, 21. niet aanwezig, 22. t.o.v. de opiossing 21, 24. luchtverplaatsing, 26. rivier N.-ItaliS, 28. er, 30. nu, 32. soort kantine, 34. jongensnaam, 35. niet breed, 36. weidedier, 37. 6 hor., 38. spil, 40. droog, 41. 29 hor., 42. insekt met schild, 43. glinsterende versiering, 45. puzzel, 47. rijdieren, 49. munt Jap., 50. strijdmacht Indonesie, 53. ere, 54. eer, 56. pi. in Roergebied, 57. snelheid. Voor deze puzzel ter beschikking gesteld door: 1 paar Dameszomerpantoffels OPLOSSINGEN BINNEN 1 WEEK AAN DIT ADRES le prijs: Mej. E. Beuman, Groenelaan 95a 2e prijs: A. v. Koesveld, Havendijk 214a Aangeboden: Uitneembare b auwe kin- derwagen, legen elk aan- nemelijk bod Burg. v. Haarenlaan 1278 "s-Avonds na half acht VERKOOPSTERgevraagd Parfumerie - Drogisterij-Fo- tohandel BLOK, Rem- brandt laan 11Schiedam. Hakken- en zolenbar Klaar terwljl u wachl Simons, Mr. Schoen- makers Sinds 1929 Broersveld 12. Magazijn Hoogstraat Maatkleding - Herenmodes - Groenelaan 83 - Telefoon 68.678 Te koop aangeboden, 2 peis opklapbed, met eiken om- bouw, wegens overcoirpleet Vaste prijs, f 35.-. Huis- manstraat 18a. BELT U EVEN VOOR UW OOK VOOR UW TROUWRIJDEN MET ONZE RUIME CHEVROLET EN WITTE COUPE Te huur: gemeubileerde zitkamer met uitzicht en wasgelegenheid. Brleven onder no. 949 aan bur. van dit blad. Magazijn Hoogstraat HOUT BOARD VERF BOU WPAKKE TTEN ETERNIT BLOEMBAKKEN BORSTELWAREN KEUKENREKKEN Groenelaan 79 Tel. 65116 Een pakketje met kleuren- staaltjes van alle kleuren ligt bij ons gratis voor u klaar Drogisterij *- oFotohandel Groenelaan 30, Tel. 69751 OPLOSSING: Horizontaal: 1. kaart, 5. neder, 10. kurk, 12. rede, 13. te, 14. ode, 16. le, 18. drank, 20. na, 22. roe, 23. dam, 25. dier, 26. dood, 27. est, 29. met, 30. as, 32. tiber, 34. ar, 35. in, 37. non, 38. V.N., 39. knar, 41. nota, 43. otter, 44. india. Verticaal: 1. k.k., 2. auto, 3. are, 4. r.k., 6. er, 7. del, 8. eden, 9. re, 1.1 ida, 14. ore, 15. end, 17. aldra, 18. dorst, 19. kader, 21. ander, 22. ree, 24. mot, 28. tin, 29. men, 31. sint, 33. bon, 34. anti, 36. nat, 38. vod, 39. k.o., 40. re, 41. n.n., 42. aa. Magazijn Hoogstraat Waarom niet Liever lachen Om het voorhoofd te fronsen meet men 64 spiertjes in beweging zetten en om te kunnen lachen... slechts 13. Natuurlijk bij Rozenburgerplein 5 Telefoon 66396 N.V.V. TBC-FONDS ..ZONNESTRAAL", VAN HEUVEN GOEDHARTSTRAAT 9 In de week van 18 tot en met 23 juni 1962 hoopt boven- genoemd fonds een lijst- en straatcollecte te houden. Bij een collecte behoren collectanten en zijn deze er niet, dan kan een collecte niet slagen. Geef u op als collectant! Men kan dit doen bij: H. Karel, Van Heuven Goedhartstraat 9 te Schiedam of op vrijdag, 22 juni 1962 tussen 19.3020.30 aan het Volksgebouw, Tumlaan en op zaterdag, 23 juni 1962, vanaf 8 uur, eveneens in de Tuinlaan. H. Karel. Beierlandsestraat 19 De Afd. Schiedam van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren verzocht ons plaatsing van onderstaande waarschuwing; Nu gebleken is, dat opkopers van kleine huisdieren ge- regeld kans hebben gezien niet alleen door koop een groot aantal dieren te bemachtigen, voor de ex port en ook voor de binnenlandse verkoop aan labora- toria e.d., kleimt het meer dan ooit, uiterst waakzaam te zijn, en zijn dieren zowel oveirdag als's nachts onder appel te houden. Wenst men inderdaad afstand te daen van zijn dier, dan stelle men zich in verbinding met het Dierentehuis, St. Anna Zusterstraat 47, telefoon 66266, of met een onzer inspecteursf tel. 61589 of 61945). Tevens herhalen wij om het ,,katten-teveel" te vermin- deren ons advies van verleden jaar: 1. Laat uw kater tijdig door een dierenarts castreren. 2 Een ongewenst nestje brenge men zo gauw moge- lijk naar een dierenarts of eien dierentehuis, om de dieren pijnloos te laten inslapem. Zo mogelijk als men zeker is er een tehuis voor te vinden er 6en katertje (geen poesje) bij te houden. 3. Steeds controlemn waar de dieren gebleven zijn, bij afgifte. EERSTt SCHIED. TAX <S BUSTAX ONDERNEMING Spec, adres voor personeel«vervoer en vak. reizen Lekstraat 15 Tel. 69.709

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Zuider Nieuws | 1962 | | pagina 4