IN C. HUIZER Let op Uw NUMMER Dil nurmner neeft waarcle JANSEN'S SCHOENEN .V: 2363 A. VERHAGEN DROGISTERIJ V. D. SMAN Redaktie en administratie: Drij. A. L. v. d. WATER - P. J. Troelstralaan 153 - Tel. 0.10-62733 - Schiedam Tarief Kaboutertjes: per editie 20 woorden f 0 50 - Verschijnen in geheel Schiedam GROENELAAN 57 hearden Icacheu TELEF. 68661 gasfornuizen Wij zijn met vakantie van 23 juli tot 6 augustus Hout Board en Triplexhandel - A. WETSTEIJN Rund-, varkens- en gemest kalfsvlees SPECIALITEIT IN FIJNE VLEESWAREN tegen scherp concurrerende prijzen GROENELAAN 3 0 TELEFOON 6 9751 Voor Uu/ fotoortikelen ontu/ikkelen - afdrukken - vergroten ook voor dia's en smalfilms le Jaargang No. 15 26 juli 1962 Verschijnt eens per 14 dagen Kantooruren: Dagelijks 9-11 uur - Maandag. woensdag en vrijdag van 20-23 uur - Bank: N.V. Slavenburg s Bank - Schiedam Drukkerij: Van Dijckstraat 174 - Tel. 0.70-39.46.90 - Den Haag zijn twee instellingen die de noodklok gaan luiden. Het is de voetbalvereniging Martinit, die zijn terrein aan de Eoshoek moet verlaten en het is pater v. Kempen met zijn jeugd hoofdzakelijk uit Zuid, die een groot gedeelte van zijn clubhuis aan de Maasdijk moet slopen. Voor wat het eerste geval betreft, is het thans nog alleen het hoofd- veld van S.V.V. dat als enigste voetbalveld in Zuid nog bestaat. De laatste jaren zijn de terreinen aan de Haven- dijk ten offer gevaleln voor de Maasboulevard en nu gaat ook Martinit verdwijnen. Over enige tijd moet ook het hoofdveld van S.V.V. ver dwijnen. Dan zijn wij in Zuid geheel verstoken van voet- balvelden. De voetballiefhebber zal dan de reis naar Harga of Thur- lede wel ondernemen, al is de busverbinding uit Zuid naar de sportparken wel niet ideaal ten opzichte van de anders wijken, maar wat met de oudjes? De bejaarden, die je zo zaterdagsmiddags of zondags rondom de velden ziet staan zijn erg gedupeerd. Als u ze zelf wel eens hebt gezien bij de diverse wedstrijden dan weet u ook, dat hun aantal in de honderden loopt. Deze mensen hebben nu wel een ernstig verlies geleden, wat betreft hun sport- wedstrijdje. Hoe komen deze oudjes nu zaterdags en zon dags op de voetbalvelden, waar zij gratis een partijtje voetbal konden zien. Ja voor hen is het wel een strop. Hun uitje voor het weekend zijn ze kwijt. Om dan nog maar niet te spreken van de zomeravond-partijtjes die aan de Havendijk werden gespeeld. Hier krijgen zij niets voor terug. Op heel ander terrgein liggen de moeilijkheden bij het jeugdwerk onder leiding vas pater v. Kempen. Een groot deel van de zuidelijke jeugd heeft hier zijn clubgebouw en hier moet een gedeelte van gesloopt worden. Naast de werf Gusto is namelijk een onderneming gekomen die met boten vaart naar Engeland en waar de auto's met vracht en al zo op het schip kunnen rijden. Omdat deze overzetdienst steeds meer belangstelling krijgt, moet er voor de ingang van de scheepvaartmaatschappij meer par- keerruimte komen. Aangezien het clubhuis gedeeltelijk op Rotterdams grondgebied staat moet dit gedeelte gesloopt worden. Wat nu Pater v. Kempen weet het zelf ook niet. Het is een leuk gebouwtje daar aan de Maasdijk en de gemeente Schie dam heeft al een aangrenzend stukje grond toegewezen gekregen. Maar wat heeft men overigens alleen aan de grond? Zoals wij uit diverse dagbladen hebben kunnen lezen gaat het om de ping ping. Dat is het grootste zor- genkind en als pater v. Kempen hier niet over kan be- schikken ziet de toekomst er donker voor hem uit. Uiter- aard ook voor de jeugd, die hier zijn vrije tijd op nuttige wijze besteed. Zoals ook op het moment, nu zij op het vakantiekamp zijn in Aalst. U merkt wel beste lezers (essen) het zijn toch wel nare dingen die op het moment de jeugd en de ouderen betreft. Laten wij hopen dat voor de zuidelijke jeugd en ouderdom een oplossing kan wor den gevonden, dat zij beiden hun vrije tijd goed kunnen blijven besteden. De ene groep passief en de andere groep aktief. Maar hoe dan? ja dat is nu het moeilijke in deze beide gevallen. Voetbalvelden zijn er niet meer. Of zou er hier of daar een plekje te vinden zijn, waarop gevoetbald kan worden. Bijvoorbeeld zoals in Crooswijk, dit gaat dan nog ten bate voor de oudjes zelf. Is dit een voorbeeld ter navol- ging. Ja en voor pater v. Kempen heb ik niet voldoende geld om hem te helpen. Helaas pater, Zuiderling leeft met uw moeilijkhreden mee, maar helaas daar heeft u zo weinig aan. Laten wij hen beiden niet in hun hempie laten staan! GROENELAAN 38 stelt op 4 numbers een waardebon van 7.5 0 ter beschikking ZIE DE ETALAGE Zuiderling. Ijzerwaren en gereedschappen voor vakman en amateur. Groenelaan 79 Telefoon 65116 Natuurlijk bij Rozenburgerplein 5 i elefoon 66396 Voor witten, sehilderon pq behangen is het ver- rouwdste en voordelig- te adres toch altijd G f. J. Ponj6, Schaperlaan 61, tel. 64019 lakken- en zolenbar Klaar terwijl u wachl Simons, Mr. Schoen- nakers Sinds 1929 Hroersveld 12. Plaats een Kaboutert.je! flechts 50 cent per edi tie geldt niet voor za- kenkaboutert jesVoor »en gering bedrag be- reikt u 30.000 gezinnen Uw succes is verzekerd. Zicht op de boerderij van Jan de Jong, op de hoek Kerkweg- Groeneweg te Kethel, geschilderd uit de richtingGroeneweg. Het olieverfschilderij is vervaardigd door de bekende kunstschilder G. J. J. Ponje, Schaperlaan - Nieuwland, alwaar het o igineel te bezichtigen is.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Zuider Nieuws | 1962 | | pagina 1