Bij ons in Zuid C. HUIZER Let op Uw NUMMER Dit D1NEREN Ga'- G X A. SCHILPER00RD Zn M 1694 nummerheelt waarde WETSTEIJN A. DE JONG-TEXTIEL KORPERSHOEK JANSEN'S SCHOENEN DICK KOOY Ook voor een goed verzorgde partij zetter kaarden kachels Stel niet uit, profiteer direct! TV-defect RADIO ACTIEF le Jaargang No. 21 18 oktober 1962 Verschijnt eens pci 14 dagen Redaktic en adm.Drukkerij A. L. v. d. WATER - v. Beverenstraat 1 b-c - Tel. 0 10-67787 - Schiedam Taricf Kaboutertjes per editie 20 woorden f0.50 - Verschijnen in geheel Schiedam (0 edities) GROENELAAN 79 op 2 nummets een waardebon van fa* en op 2 nummers een waardebon van l.SO VOORNSESTR. 43 (hock Havendljk) op 4 nummers een waardebon van l.fO op 2 nummers een waa-debon van J.00 BEIERLANDSESTRAAT 57 stelt op 1 nr. van deze krant 1 taart beschikbaar GROENELAAN 38 itelt op 4 nummers een waardebon van 7. J 0 ter beschikking ZIE DE ETALAGE Hier is de tweede uitslag van de gratis loterij van GROENTE- EN FRUITHANDEL 326 - 371 - 427 - 498 - 513 719 - 682 - 699 - 566 - 758 Op deze nummers krijgt u 4 kg. fruit gratis VANZELFSPREKEND BIJ Restaurant LJL 1ViUK J. CRAMA - TEL 67866 H00FDSTR. 135 Als gevolg van onze snelle groei, heeft ons bedrijf uitbreiding nodig. Wij zoeken een gezellige en aktieve Gevarieerd werk, plezierige omgeving Drukkerij A. L. v. d. WATER GROENELAAN 57 TELEF. 68661 gasfornuizen Ijzerwaren en gereedschappen voor vakman en amateur. Alle artikelen op gemakke- lijke betalingsvoorwaarden vanaf f I.— per week Tuinlaan 34-40 Tel. 67367 _i Bel Schiedam 63420 wij helpen direct Kantooruren DajellJks van 9-6 uur - BankierN.V. Slavenburg's Bank Schiedam Bij ons in Zuid gaat de zuiderling eerst de jongens en meisjes feliciteren die de prijzen gewonnen hebben met de tekenwedstrijd van reclamestudio Jaspers. Mijnheer Jaap de Raat heeft met een duidelijke omschrijving zijn indrukken gemotiveerd waarmede de deelnemers in de prijzen kwamen. Daar is op de eerste plaats in de leeftijd- groep van 6 t/m 9 jaar Alex Beckman uit de West Franke- landsestraat 88b. Sfeervolle tekening, waarin schroom en bewondertng voor het Koninklijk bezoek om de voorrang strijden, De tweede prijs was voor Sylvia Wendrich, Een- drachtstraat 10, 8 jaar. Massale begroeting, feestvreugde verhoogd met draaiorgel, kleur wat te sober. De derde prijs tenslotte in de groep ging naar de 6-jarige Yvonne Wen drich een zusje van de tweede prijswinnaares. Mijnheer de Raat schrijft hierover: De figuurtjes geven stuk voor stuk heel goed uiting van vreugde, kleur had spontaner kun- nen zijn. In de leeftijdgroep van 10 t/m 12 jaar ging de eerste prijs naar Ies Dierx, Vriendschapstraat lb, 11 jaar. Aankomst van de Koningin bij Europoort, tot een geheel gevormd met het dynamisch leven aan de Maas. Een vreugdevol beeld. De 11-jarige Robbie Vermaat uit de Ridderkerkse- straat haalde de tweede prijs, in zijn tekening kwam tot uitdrukking dat het hoge bezoek de Koemarkt passeert. Geeft tevens (onbewust) een beeld van het verkeerspro- bleem. Goede situatie-tekening. En de derde prijs in deze groep ging naar Marijke Borsboom. Marijke is tien jaar en woont in de Warande 39b. Ook hier de aankomst bij Europoort met bijzondere aandacht voor ordebewaring. Nu jongens en meisjes, dat was het dan weer. Je ziet het, ook buiten Schiedam Zuid hebben jongens en meisjes meegedaan. Hieruit blijkt dus wel dat het zuidernieuws niet alleen in zuid wordt gelezen, en als er wat bijzonders te doen valt, komen ook van andere delen de deelnemers om het hoekje kijken. Ja en nu voor u grote mensen, vaders, moeders, gaat er nu eens even gemakkelijk voor zitten en leest het onderstaan- de eens heel goed. Er komt weer een grote aktie van de middenstandsvereniging Schiedam-Zuid. Deze aktie gaat als volgt te werk. U krijgt bij uw aankopen in de winkels van de leden lettertjes cadeau, van deze lettertjes moet u een slagzin maken en deze luidt: Koop nu, al uw ge- schenken in Schiedam-Zuid. Nu moet u bij inzending van deze slagzin een rijmpje of slagzin naar eigen idee bij- voegen over het werk van de Middenstandsvereniging Schiedam-Zuid. U dingt dan mee naar prachtige prijzen zoals koelkasten, strijkplanken en nog veel meer. Dat is echter nog net alles, zuiderling heeft zelfs al horen fluis- teren dat er grabbeltonnen geplaatst worden voor de kinderen en dat men ergens koffie kan gaan drinken tijdens uw inkopen. U ziet, men zit vol plannen. Deze aktie zal gaan duren van 23 november tot en met 31 de- cember. Nu staat deze aktie niet alleen. Ook in het centrum heeft men aan een aktie gedacht en deze duurt tien dagen, speciaal voor de Sint Nicolaas. Nu wilde zuiderling er dit van zeggen. Ga dat voor u zelf ook eens na. De midden standsvereniging Schiedam-Zuid heeft in haar twee jaren van bestaan haar sporen reeds ruimschoots verdiend. Wat denkt u van de vele winnaars van de eerste Paaspuzzle- aktie? De winnaars van de speeltuinaktie? De prachtige verbetering van het Wilhelminaplein, de bloembakken die geplaatst zijn. Het hoekje van de Hagastraat en de Groene- laan wat keurig betegeld is geworden en waar de modder- poel verdwenen is. Nu als klap op de vuurpijl het prachtige boekje over zifid dat is verschenen en wordt aangeboden aan de nieuwe bewoners van de flats aan de Maasboule- vard. Een prachtige uitgave, keurig uitgevoerd door druk kerij v. d. Water die ook het Zuider-nieuws verzorgt. Een voorwoord van onze burgemeester met een compli ment aan het bestuur, prachtige foto's van het verleden en het heden en al deze resultaten kunnen wij op rekening zetten van het aktieve bestuur met zijn leden. Het is be- wezen dat wij bij ons in zuid alien met elkaar, winkeliers en bewoners veel kunnen bereiken wat het leven in zuid aantrekkelij ker maakt, steun daarom de aktie van uw winkeliers, want zuiderling vindt het vanzelfsprekend dat zij het verdienen. Het komt u ten goede, want u leeft en woont er tussen in. Bovendien is niet alleen aan de re- klame gedacht in het boekje. Er staan ook foto's in van de kerken die in Schiedam-zuid staan met de kerktijden er bij. U ziet, ook aan het geestelijke is gedacht. Heus men denkt daar niet alleen commercieel. Men tracht zoveel mogelijk een band te krijgen tussen de bewoners en de man achter de toonbank. Met het doel een hechte gemeen- schap te vormen, een bolwerk van eendracht en vriend- schap een sfeer te scheppen in Schiedam-zuid waar het prettig wonen en kopen is. Dat hiervan ook de winkeliers overtuigd zijn en dat zij hierin een groot aandeel willen leveren, dat hebben zij gedaan door zich te verenigen. Steunt hen daarin, doordat ook u uw aandeel hierin levert. De komende Sint Nicolaaskrant zal u verder nog alle ge- gevens verstrekken en wij komen daar nog nader op de aktie terug. Tenslotte nog een belangrijk berieht voor de leden van de Middenstandsvereniging Schiedam-zuid. Denkt alien aan de ledenvergadering op woensdag 24 oktober in de zaal onder de Goede Havenkerk. De vergadering begint om 8 uur. Hier zal ook de komende letteraktie nader besproken worden. Het bestuur heeft mij verzocht u op het belang van deze vergadering te wijzen en u aan te sporen op deze ver gadering aanwezig te willen zijn. Met het advies de ko mende uitgaven van het Zuider-Nieuws goed te lezen, zo dat u goed op de hoogte blijft van hetgeen er gaat ge- beuren. Ik ga weer eindigen met u alien het beste toe te wensen, tot over veertien dagen. Gedag hoor. ZUIDERLING B ANKETB A KKERIJ HOOFDSTRAAT 145 VAN BEVERENSTRAAT 1 b-C TELEFOON 67787 Na 7 uur: TROELSTRALAAN 1S3 - TEL. 61733 In de binnenlanden van Nieuw Guinea. Wat hoor ik, Jabo, heeft de nieuwe missionaris je al met een bezoek vereerd? Ja zeker en ik heb hem meteen maar voor het eten bij me gehouden. Werkdagen tot 's avonds 11 uur beralkbaar en zaterdags tot 4 uur Ook plaatsen en reparatles van antannas

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Zuider Nieuws | 1962 | | pagina 1