BIJ ONS IN ZUID c. HUIZER D1NEREN zetter Let op Uw NUMMER Dit Jansen's schoenen m 571 WETSTEIJN A. DE JONG-TEXTIEL KORPERSHOEK JAN SEN'S SCHOENEN JSfo Restaurant ,/De Klok" J. CRAMA - TEL. 67866 - H00FDSTR. 135 Ook voor een goed verzorgde partij den Icadieli gaslornuizen Sleufelhiiis G Ij K O nummer heeft waarde G Q) a u us us Z w us Z Groenelaan 38 Hoogstraat 15 us tn Z us us <1 cr o Redaktia en adm.Drukkerij A. L. v. d. WATER v. Beverenstraat 1 b-c - Tel. 0 10-67787 - Schiedam Tarief Kaboutertjes per editie 20 woorden f 0.50 - Verschijnen in geheel Schiedam (6 edities) VANZELFSPREKEND BIJ GROENELAAN 57 TELEF. 68661 voor alio sleutels Als gevolg van onze snelle groei, heeft ons bedrijf uitbreiding nodig. Wij zoeken een gezellige en aktieve Gevarieerd werk, plezierige omgeving Drukkerij A. L. v. d. WATER BEIERLANDSESTRAAT 57 stelt op 1 nr. van deze krant 1 taart beschikbaar GROENELAAN 38 stelt op 4 nummers een waardebon van 7.5 0 ter beschikking ZIE DE ETALAGE DRUKKERIJ ROMER N.V. DRUKKER NETTE MEISJES 0 O •C VOORDELIQE AANBIEDINQEN BIJ: JANSEN'S SCHOENEN, hat grootst gesorteerd In Schiadam - Zuid 0 9 0 S lc Jaargang No. 22 1 november 1962 Verschijnt eens pet 14 dagen Kantooruren Dagelijks van 9-6 uur - BankierN.V. Slavenburg's Bank Schiedam Bij ons in zuid heeft zuiderling nieuwsgierig als hij is, ook de vergadering bezocht van de vereniging mid- denstandsbedrijven Schiedam zuid. De eerste indruk was, dat verenigingsbestuurders van andere vereni- gingen jaloers kunnen zijn op die vergadering voor wat de opkomst betreft. Een teken dat deze vereni ging leeft. Het was een vergadering en er werd dus veel gepraat. Tegen het middernachtelijk uur kon voorzitter Crama de sluiting verrichten van deze waardevolle en belangrijke bijeenkomst. Maar kom laten wij bij het begin geginnen. De voorzitter sprak bij zijn opening van een vermeerdering van het aantal leden. Een aantal dat het getal vijftig al ge- passeerd is en noemde dit een verheugend verschijn- sel, temeer daar juist de samenwerking in zuid zo gewenst is in verband met de zuigkracht van het centrum. Bij de bestuursverkiezing kwamen nogal wat veranderingen. De heren Ylmer, Verspeek en Marijnen konden door omstandigheden, geen deel meer uitmaken van het bestuur, in hun plaats werden gekozen de heren Verhagen, Jaspers en de Leede. Ja en toen ljwamen de tongen pas goed los, want nu kwam de'nieuwe winkelaktie ter sprake. Zuiderling zal over de aktie zoals hij gaat starten nog niets zeggen. De dagbladen hebben hier al aandacht aan gewijd en bovendien komen wij nog met een speciale Zuider-Nieuws editie uit. Hier staat alles uitvoerig in vermeldt en ik kan u alvast zeggen: „bewaar dat nummer heel goed, want hij zou wel eens van pas kunnen komen om een koelkast te winnen". De in druk die zuiderling van de aktie kreeg is zeer goed. Ja zult u zeggen twee handen op een buik. Nee hoor lekker mis, oordeelt u zelf maar als u te zijner tijd het Zuider-Nieuws in de bus krijgt. Dat de winkeliers niet alleen voor hun eigen belang opkomen maar ook voor uw belangen kon men constateren bij de rond- vraag. Verbetering van verlichting Beyerlandsestraat, beter afstellen van de straatverlichting Putterhoekse- straat. Mevr. Bijtel sprak hierover dat hier de lan- taarns overdag branden en's nachts niet. Verbetering van het hoekje aan het eind van de Geervlietsestraat IJzerwaren en gereedschappen voor vakman en amateur. VLAARDINGERSTR. 19 SCHIEDAM - tel. 69899 66k ▼oor uw auto, scooter en bromflets hoek Havendijk, een telefooncel waar men ook inter- locaal kan bellen. Verwijderen van de waterplaats op het Rozenburgerplein of moderniseren. Op de- zelfde plaats de hoge struiken weg laten halen. Ge- vaar voor de jeugd, belemmert het uitzicht bij over- steken. Verbetering van het profiel van de Groene- laan. U merkt wel, deze vragen doen symphatiek aan voor alle bewoners van zuid. Bovendien deelde de voorzitter nog mede dat het gemeentebestuur vol lof was over de speeltuinaktie en dat zij nu zelf zal zorgen voor een prachtig Rozenburgerplein met speel- werktuigen voor de jeugd. Wat zegt u daar van, is het niet leuk zo'n samenwerking. Genoeg nu over de vergadering, maar zuiderling kon nog niet genoeg krijgen van de prachtige zaal van de Goede Haven kerk waar de vereniging vergaderde. Voor degenen die het nog niet wisten, de Goede Haven kerk staat op de hoek van de Havenstraat en de Havendijk en er onder bevindt zich het zalencomplex, prachtig uit- gevoerd met ruime gangen en hallen. De grote en kleine zalen, al naar gelang de behoefte, geven boven dien nog een prachtig uitzicht op de rivier. Heeft u dus een avondje, bruiloft of vergadering of iets der- gelijks, ga eens praten met de heer Bezemer Haven dijk 118 en u staat verstelt over de voorwaarden. Voor een appel en een ei bent u vorstelijk onderdak. Heren verenigingsbestuurders nu vraag ik uw aan dacht. Zuiderling heeft gemeend het Zuider-nieuws, dat bestaat bij de gratie van de adverteerders nog meer zuidelijk te doen zijn. Een orgineel wijkblad en dat is het nog niet helemaal. Het is daarom dat ik aan alle secretariaten een verzoek doe om een opgave te verstrekken van vergaderingen en bijeenkomsten die gehouden worden. Het behoeft nauwelijks betoog dat het hier alleen gaat om het verenigingswerk in zuid. Het heeft geen zin, als de meeste leden over de hele stad verspreid wonen. Het gaat dus om specifiek zuidelijke verenigingen en instellingen. Werkt u daaraan mede? Heel graag en bij voorbaat alvast mijn dank hiervoor. Tot schrijfs, VAN BEVERENSTRAAT 1 b-c TELEFOON 67787 Na 7 uur: TROELSTRALAAN 153 - TEL. 61733 A GROENELAAN 79 op 2 nutnmers een waardebon van 5.- en op 2 nummers een waardebon van 2.10 VOORNSESTR. 43 (hoek Havendijk) op 4 nummers een waardebon van 2.SO op 2 nummers een waa-debon van 5.00 B ANKETB A KKERIJ BOKELWEG 66 (Spaanse Polder) SCHIEDAM Voor direct gevraagd vosr Heidelberger-degels tevens enige voor eenvoudig werk. Loon f 10.en f 50.bruto. Leeftljd vanaf 16 jaar Vriendelijk verzoek aan onze adverteerders In verband met de drukte der komende feestdagen verzoeken wij u de copie zo vroeg mogelijk doch uiterlijk dinsdag in ons bezit te stellen. Redaktie ORIG. DAMES VACHTPANTOFFELS met kleine schoonheidsfoutjes normale prijs 16.95 NU 9.95 HEREN INSTAPSCHOEN met knoopjes zwart en bruin NU 14.95 JONGENS MOLL. met oersterke zool 28/31 8.95 HOGE JONGENSSCHOENEN gegarandeerd waterdicht en oersterk vanaf8.95 32/36 9.95 DAMES MOLL. alle maten en kleuren HERENSCHOENEN ib zwart en bruin 9.95 15.95 I v/dtuufr I z

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Zuider Nieuws | 1962 | | pagina 1