BIJ ON5 IN ZUID c. HUIZER Zalen te huur ,,De Goede Haven" WETSTEIJN Let op Uw NUMMER Dit kadiels nummer heeft waarde WETSTEIJN JVTs 1190 Aktiedeelnemer letter O haarden gasfornuizen Aktiedeelnemer letter S Wat v. Unnik snijdt is kw/alitei't Akti'edeeln. letter S groen A. DE JONG-TEXTIEL KORPERSHOEK JANSEN'S SCHOENEN Het merk dat trekt Gevraagd voor direkt: jONGEN lc Jaargang No. 23 15 novcmber 1962 Verschijnt eens per 14 dagen Inlichtingen Th. Bezemer, Havendijk 218 c of tel. van 2-5 u. no. 66686 Aan het buffet: prima koffiee.a.consumpties HOUT BOARD VERF ETERNIT BLOEIylBAKKEN BOUWPAKKETTEN BORSTELWAREN KEUKENREKKEN TELEF. 68661 GROENELAAN 57 IJzerwaren en gereedschappen voor vakman en amateur. Het vertrouwste ad res voor prima jong mals paardevlaes JAC. VAN UNNIK GROENELAAN 79 op 2 nummers een waardebon van i.» en op 2 nummers een waardebon van 2.50 VOORNSESTR. 43 (hoek Havendijk) op 4 nummers een waardebon van 2.50 op 2 nummers een waa-debon van 5.00 BEIERLANDSESTRAAT 57 stelt op 1 nr. van deze krant 1 taart beschikbaar GROENELAAN 38 stelt op 4 nummers een waardebon van 7.5 0 ter be»chikking ZIE DE ETALAGE Wat moeten wij hier nog aan toe- voegen De Magneet is en blijft FANTASTISCH A. LEEGGANGERS Wilhelminaplein 6 W. Brouwerstraat 2a Telefoon 67916 61942 Betaling desgewenst 6, 11 of 18 termijnen Schoenreparatiebedrijf FIOLET NIEUIVS Redaktie rn adm.Drukkerij A. L. v. d. W ATER - van Beverenstraat 1 b-c - Telefoon 0 10-67787 g Schiedam Kautooruren: Dagelijks vail 9-6 uur - BankierN.V. Slavenburg's Bank Schiedam Tarief Kaboutertjeg per editie 20 woorden f 0.50 - Verscliijnen in geheel Schiedam (4 edities) is zuiderling bij zijn bezoek aan cafe De Klok onder de bekoring gekomen van de veranderingen die hier ten goede zijn aangebracht. De zaak is intiemer geworden, men heeft het plafond gedeeltelijk omlaag gebracht en er tevens een betere voi-m aan gegeven, wat de verwar- ming van de zaak ten goede komt. De hete-lucht-verwar- ming wordt nu beter benut. De hete lucht die nu uit de kachel omhoog stijgt wordt naar de ingang van de zaak gedreven door het profiel van het plafond. Zeei goed uitgedacht overigens. De schilderstukken aan de muur zijn echter niet verloren gegaan en zijn goed. zichtbaar gebleven. Tevens is er in het verlaagde gedeelte nieuwe verlichting aangebracht. De lichtpunten zijn in het plafond ingebouwd. Het geheel ziet er keurig uit. De heer Crama kan men wel complimenteren met deze ver- betering van zijn zaak, die door de firma's Wetstein en Jurgens, die het timmerwerk voor hun rekening hebben genomen en Schilperoord die voor de vitrage zorgde, keurig is uitgevoerd. Wat zuiderling ook opviel toen hij bij de heer Crama was, was het bezoek van talloze moeders op vrijdagavond. Op mijn vraag aan de heer Crama wat deze dames hier op deze avond komen doen antwoordde hij heel vlot, dat zij hun gebraden kippetje komen halen. De meeste moeders zijn niet in de gelegenheid om zelf de kip te braden. in verband met de tijd, geen grote pan of wat dan ook. Zij bellen dan even op of komen even langs en bestellen een gebraden kip die zij dan meestal vrijdags komen halen. Zij gaan dan weer naar huis met gebraden kip met saus. Beste moeders, weest nu maar niet bang dat de heer Crama voor u geen tijd meer heeft om een kippetje of konijntje of andere boutsoorten klaar te maken want cafe „De Klok" beschikt over een prachtige keuken die geschikt is om een diner voor 160 personen tegelijk klaar te maken. Dat had u niet gedacht, he. Hij kan zestien kippen tegelijk braden. Het is nu de bedoeling van de hr. Crama om tegen de feestdagen extra werk van het braden te maken om iedereen die er behoefte aan heeft en zelf zijn boutje moet gaan kopen en klaar maken dit alles over kan laten aan de heer Crama. U hoeft dan alleen maar tegen hem te zeggen wat u wilt hebben, de lekkernijen komen gebraden in hoek Havenstraat Bruiloften Vergaderingcn Recepties Conferenties prises. Zuiderling Groenelaan 79 Tel. 65116 en al zo in uw mond vliegen. Wilt u het nog gemakke- lijker hebben. Bovendien is ook de saus daarbij lekker klaargemaakt. In de ongetwijfeld drukke dagen die voor de meeste huisvrouwen ontzettend veel extra werk mee- brengen is dit een grote en zeer goede dienstverlening. Wat veel werk uit de handen neemt en u weet tevens en daar kunt u van op aan dat het zeer vakkundig wordt klaargemaakt. De heer Crama verzekerde mij bovendien nog dat het geheel zeer aantrekkelijk geprijsd is zodat u zich hier geen zorgen over behoeft te maken. Iedereen zou met Kerstmis dus bout kunnen eten. De firma A. Schilperoord en Zn. heeft ook weer iets in petto voor de komende weken. Eerstens heeft hij zijn kantoorruimte beneden opgeheven en naar boven op de eerste etage verplaatst. Op de begane vloer heeft hij dus meer verkoopruimte gekregen Dit alles is te zien in het pand Tuinlaan nr. 40. Vervolgens gaat de heer Schil peroord een .fotowedstrijd houden waarop zuiderling nog nader terug zal komen. In ieder geval kan men aardige prijzen winnen, Tenslotte is een nieuwe kracht bij .de firma in dienst gekomen en wel de heer C. Blomsteel. Als slot van mijn veertiendaags artikel wil zuiderling het nog even hebben over de komende aktie van de vereniging middenstandsbedrijven Schiedam-zuid. 15 November zal de aktie starten en nu hoopt zuiderling maar dat iedereen er aan mee doet. Dit maakt het voor ons bewoners van zuid alleen maar aantrekkelijker. Zuiderling is benieuwd welke families er nu weer in de prijzenregen zullen terecht komen. Het is echt niet moeilijk om prijzen te verdienen. Leest u zelf maar de voorwaarden et-ns go»d door, dan komt u tot de ontdekking dat het toch wel aantrekkelijk is. Het bestuur zal bij grote deelname van ons aan deze aktie, stellig de indruk krijgen dat zij op de bewoners van zuid kan rekenen bij winkelacties en met grote energie door blijven gaan met organiseren. Zou het nu voor de komende feestdagen gezellig druk worden in zuid op de koop- avonden? Het antwoord is aan u, de winkeliers zullen hun uiterste best doen het voor u zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Wat denkt u onder andere van de grabbeltonnen die op diverse punten geplaatst zullen worden voor de kinderen? Vindt u dat niet leuk? Ja en dan wenst zuider ling u alien alvast een prettige voorbereiding voor Sinter- klaasavond en veel sukses met het maken van uw sur- Ook varkensvleas tegen scherp concurrerende prijzen Paarden en varkensslagerij Wlllem Brouwerstraat 18 Tel. 63 365 BANKETBAKKERIJ AUTOMATIC MAGNEET Een comfortabele bromfiets met volautomatische Sachs motor, uitgevoerd met voor- en achterwielvering en tal loze Magneet-voordelen. Prijs f 669.- Natuurlijk bij de Magneet-dealer van Schiedam De beste manier om spoedig rijk te worden! Paul Anita is wel de jongste artist, die in de mecst beroemde" nachtclubs optreedt. Hij heeft anders, hoe jong ook, z'n sporen al ver- diend. Reeds elf goede platen heeft hij in de waeht gesleept. Hij begon met „Diana". Oorspronkelijk was hij van plan om...... journalist te worden. We den- ken niet, dat hij dan zoveel verdiend zou hebben!! om In het vak opgeleid te worden (15 a 16 jaar) Colijnstraat 16 - Telefoon 66158 Na 6 uur van Manenstraat 108 Nieuw land-Schiedam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Zuider Nieuws | 1962 | | pagina 1