We We Huizlkv ESmtitT Gebrs. Clarijs TAXI? EUROTAX 60 4 60 MERKSPORTFIETS voor 136*- geheel compl. Maltha's Slagerijen AUTO R1JLES J. STEENBERGEN V) h AA 1 n.., a V is yviet uw brilvoorschrift naar Dijkshoorn Horoscoop voor de week 10 3 t.m. 16-3 Sleufailiuis G Ij K O TV-defect? RADIO ACTIEF Hardnekkige en pijnlijke likdoorns worden pijnloos verwijderd bij Dr. SCHOLL's VOETVERZORGING Wij hebben reeds een Ook vtor reparalie en onderdelen near Mesdaglaan 1 Fabrlstraat 55 Ftjnste vlees en vleeswaren tegen de laagste prtjzen Eerste kwaliteit Rundvlees Diepvries: Kip, Vis, GroenUi flevcstlgd alntfs 1891 Camera's, Filmapp., Bandracordcrs, kijkars (EUROTAXl veer all* ilcuttli Bel Schiedam 8S410 wij helpen direct i i i i 4 4 4 4 4 4 Jan v. Avennesstr. 37a ROTTERD AMSBDIJ K 103 b TEL. 63232 U: dat out b la dan ia geheel Schiadam, vjm. eem. Kethel en Spaland, Oud-Mathcnesse en Witte Dorp (Rotterdam) worden verspreid in can totaaloplaaf van ruim 30.000 exemplaren. dat dese bladen voor aQce wijk bet byzondere wijknieuws brcngen. dat das* bladen in alke wijk bysonder door het publiek worden gewaardeerd. dat da individuale asuidaflht welke uw advertentie krijgt onovertroffen ia. dat bierdoor uw advortentie-budfet seer efficient wordt toegepast en in onze bladen een enorm nuttig effect geeft. dat de tarieven uiterst laag xijn, in verhouding tot het aantal bereikte lezers. dat wij aen gunstig kombinatie-tariaf hebben, voor adver- tentiaa over het gehele gebied. dat velen hebben ervaren, dat in een person eelstekort door een advertentie direct wordt voorzien. dat u uzelf banadeett, Indian u van deza voordelen ala zakenman of -vrouw niet profiteer*, dat wij met de groei van ooze wjjkbladeo, deza nog aan- trakkeiijker kunnan ma ban. Moeilijke woorden Twee woorden, die hier bij ons het meest foutief ge- schreven worden zijn de woorden: „litteken en miljonair". Het eerste wordt meestal met een d (derde letter) ge- schreven en het andere woord met twee „n's". Tulnlaan 98 Mgr. Nolentlaan 688 Tal. 67464 fal. 62076 Complata Wonlnginrictittng an Interleurverzorglng »/li Fa. Sp6w)»rih>n St. Udulnastraat 84 Schiedam Telefoon 4W1J - 53286 BEDDEN GORDIJNSTOFFEN DIV. MERKEN VELOURS DEKENS CRETONNES CH1NILLE- EN DOBBY TERLENKA SPRE1EN DAMAST MZU8ELEN VIA ONZE TOONZAMIRS TERLENKA VALLEN STORES AFGEPASTE VITRAGES TAPIJTEN LOPERS LINOLEUM RUBBER COLOVINYL WIJ GIVEN KZS-ZEGELS B. DUKSKOdriN - SR. OPTICIEN - ST. LiBUMASTRAAT 1 -SCHIEBAR - TEL B7848 - VIERAMBACHTSSTKAAT 73A - ROTTERDAM - TEL 33155 Een dure kostganger! Het kostbaarste dler om in gevangenschap te houden is wei de walrus. Het bedrag aan voedsel is net zo hoog als besteed moet worden voor vier volwassen olifanten, en dit ic heua niet gering. TELEFOON Wij lazen dat een inbreker, die blijkbaar honger kreeg, nadat hij in een groot warenhuis in Kopenhagen had ingebroken, in de levensmiddelenafdeling zich te goed deed aan crackers, welke hij flink met honing besmeerde. Toen hij in het donker, met z'n zaklantaarntje, weer naar moeder de vrouw wilde gaan schijnt hij uitgegleden te zijn over gemorste honing en sloeg toen zich zelf tegen een toonbank k.o. Zo vond de nachtwaker hem be- wusteloos liggen, met het gevolg, dat hij in het politie- bureau gelegenheid kreeg om weer bij te komen. Oefenen kleuren invloed uit op de mens? Men beweert absoluut van wei. Zo zouden rood en oranje ons prikkelbaar maken, purper elaafs en violet deprime- rend. Vervolgens zou geel prettig aandoen en groen een volkomen neutrale tint zijn. Wilt u er rekening mee houden als u van plan bent uw k&mer een nieuw kleurtja te gevenl I RAM 21 maart20 aprll Een gunstige tijd om iets te ondernemen en vooral ook om aan uw persoonlijk leven wat meer aandacht te schen- ken. Benut deze aangewezen tijd om vooruit te komen. Maak de dagen zo productief mogelijk wanneer u in deze week nog iets van belang hebt te doen o£ te laten uit- voeren. .v. .auaftlMd STIER 21 april—21 mei In grote iijn gezien is deze week erg bemoedigend en aangenaam. Uw partner zal al het mogelijke doen om wat in haar of zijn vermogen ligt om het u naar de zin te maken. Daardoor voelt u zich vanzelf gedwongen om het zelfde te presteren, hetgeen de saamhorigheid zal ver- groten. TWEELINGEN 22 mei—21 juni Dezer dagen zult u in het een en ander veel voldoening schijnen te vinden, hetgeen uw prestatie vermogen schijnt te verhogen. Het begin van de week doet wat onrustig aan, u krijgt te veel aanloop, het werk komt niet op tijd klaar en dit maakt u wat wrevelig. KREEFT 22 juni—23 juli Probeer de dagen van deze week zo productief mogelijk te maken en doe datgene het eerst wat van het grootste belang moet geacht worden. U zult er dan veel voldoening in gaan vinden. Ook de gang van zaken in de huiselijke kring vraagt uw voile onverdeelde aandacht. LEEUW 24 jull23 augustui Beheers uw gevoelens van opwinding en wees niet al te voortvarend in het nemen van besluiten. Met recht geldt hier voor u het gezegde: ,,Bezint eer gij begint". Mocht iets niet gemakkelijk vlotten, pak dan gerust eerst wat anders aan en stel dan het andere eventjes uit. MAAGD 24 augustus23 September Indien er plotseling misverstanden en onenigheid in de familiekring ontstaan, houdt u zich er dan heel verstandig buiten, tenzij u kans ziet door heel tactisch optreden, de kwesties gauw op te lossen. Draal dan niet handelend op te treden en doe eenvoudig alles zoals uw hart dit om dat moment nigeeft. Later zal men er u des te meer om waarderen. WEEGSCHAAL 24 September23 oktober Er valt deze week wei iets voor u te beleven, zelfs op het voor u zo belangrijke romantische gebied. Liefde en ge- negenheid gaan een grote rol in uw leven spelen. Per- soonlijke ondervinding doen u verlangen naar zaken en belevenissen, waar u vroeger niet aandacht. SCHORPIOEN 24 oktober22 november U krijgt voldoende gelegenheid om aan de verbetermg I van uw levensomstandigheden te werken. Benut deze tijd goed voor dat het te laat is. Uw ondernemingslust en energie zullen er door aangemoedigd worden. Ook voor anderen zal dit een stimulans zijn om beter te gaan aan- pakken. BOOGSCHUTTER 23 november21 december Indien u verstandig en tactisch de zaken weet aan te pakken zult u kans zien om do'or eigen inspanning uw omstandigheden aanmerkelijk te verbeteren. Ga rustig uw gang en stoor u niet aan onredelljke en jaloerse opmer- kingen van anderen. STEENBOK 22 december20 januari U zult er rekening mee moeten houden, dat deze week nogal wat opwinding en onrust zal teweeg brengen. Er zal ook maar weinig nodig zijn om met iemand onenig heid te krijgen. Het ligt evenwel geheel aan u zelf en aan uw optreden, hoe dit verloopt. WATERMAN 21 januari19 februari Dit is nu echt een tijd om iets wat u al lang van plan was te gaan ondernemen of te organiseren. Wees niet bang, want er zijn goede resultaten van te verwachten. Natuurlijk moet u niet onbesuisd te werk gaan, maar van te voren uw plannen heel goed overwegen. VIS SEN 20 februari—20 maart Ook u moet uw kansen deze week benutten. Uw gesternte is daarvoor heel gunstig en wat u zult ondernemen gaat nu eens gelukken. Wees wei voorzichtig en ga ook geen verplichtingen aan, waarvan u niet zeker weet, deze ook later te kunnen nakomen. Laat u niets met geweld op- dringen. VLAA.RDNGERSTR. If SCHiEDAM - tel. 69899 66k voor uw auto, scooter en bramiiets OM TE ONTHOUDEN!! Recht zonder plicht is bandeloosheid; plicht zonder rechtslavernij, maar recht en plicht onverbrekelijk aan elkaar verbonden: vrijheid. WerMtgen tot avonde 11 i •n zaterdsgs tot i uur Ook plmmtsM ee reperetlas i Voor witten, gchilderea en behangen is het ver- trouwdste en voorvieiig- ste ndrea tocfc eltjjel Q j PINASPLEIN 9a (bij Franselaan) Tel. 52794 f J. J. Poaje, - - - -* - 1 1 C2-5 t witf- Sterker veel sterker en voordeliger en direct klaar. Bij Schoenmaker Simons sinds 1929 Broersveld 12 en 2.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Zuider Nieuws | 1963 | | pagina 6