Gebrs. Clarijs C. E. Meier C. H U I Z E R 499.- {De K J. LENSVELD WETSTEIJN TAXI? EUROTAX 69 4 60 Jaap Wij verzorgen wal goed verzorgd moel worden Slagerij Overall chemisch reinigen Horlogerie haarden kachefs gasfornuizen TV-defect? RADIO ACTIEF BLOEMESHIJIS ..NOORLASDER" Cafe- keukenrekken beter dan wassen en niet dunrder C. J. HEINSBROEK GROENELAAN 57 TELEF. 68661 IJzerwaren en gereedschappen voor vakman en amateur. 9*! Schiedaw §84X0 wij helpen direct Daar gaat zo'n gloednieuwe snelle Magneet met zo'n felle Sachs-motor v.a. A. LEEGG ANGERS MAANDAG 8 JULI zijn wij weer geopend en staan wij U weer gaarne ten dienste MET SNIJBLOEMEN EN PLANTEN FRAI4S HONMEL Schoenen, Tassen, Leder en Fournituren Uw schoenreparatie wordt door onze staf medewerkers vakkundig verzorgd. Prima consumpties Uw keuken V Restaurant V J. CRAMA TEL. 67866 - H00FDSTR. 135 Frans Halsplein la Telefoon 67832 Reeds vanaf 1930 de beste kwaliteit en de billijkste prijzen HOUT BOARD VERF ETERNIT BLOEMBAKKEN BOUU/PAKKETTEN BORSTELWAREN EUROTAXl TELEFOON U mag zelf kiezen bij Puddingsaus 2 fles voor 0.98 nu 0.69 Goenoeng Mas Koffie per pak 1.48 2e Pak0.74 Zoetzuur per pot slecht1.65 Milk Choco's 150 gram 0.85 Kersen op sap per pot1.59 Aarbeienjam Teo per pot 0.99 Limonadesiroop per fles1.49 Jus d'Orange per fles 1.45 Levensmiddelen- en Zuivelbedrijf Groenelaan 35 Tel. 62.300 Laat uw FRAXS HALSPLEIX 2 TEL. 67090 Complete Woninginrichting en Interieurverzorglng fm. St, Liduinastraat 84 - Schiedam - Telefoon 69615 - 53286 BEDDEN GORDIjNSTOFFEN DIV. MERKEN VELOURS DEKENS CRETONNES CH1N1LLE- EN DOBBY TERLENKA SPREIEN DAMAST MEUBELEN VIA ONZE TOONKAMERS TERLENKA VALLEN STORES AFGEPASTE V1TRAGES TAPIJTEN LOPERS LINOLEUM RUBBER COLO VINYL WIJ GEVEN KES-ZEGELS BIJ EEN JUBILEUM Op 22 juni heeft de bouwvereniging „Eendracht" met een receptie zijn vijftigjarig bestaan gevierd. Deze vereniging speelde in het verleden en ook nu nog hier een belangrijke rol in de woningbouw. Het begon met enkele arbeiders, die het plan hadden op goedkope wijze arbeiderswoningen te bouwen. Er moesten vanzelfsprekend heel wat moeilijkheden worden over- wonnen alvorens zij, die helaas niet meer in leven zijn, getuigen waren, dat door hun initiatief op de Maasdijk de eerste woningen werden gebouwd. Het waren er 186 met een badhuis erbij in de Eendrachtstraat. Het Fe- nodigde geld kwam binnen via de steun van enkele bedrijven en particulieren die aandelen kochten van vijftig gulden. De huur van deze woningen was S 2,50 en /3,15 per week. De vereniging heeft zich hoofdzakelijk bepaald tot het bouwen van woningen in Schiedam-Zuid maar ook in Schiedam-West in de Huysmanstraat staan woningen van vereniging ,,De Eendracht Dat het bestuur niet op zijn lauweren rust bewijst het feit dat zij ook nu in Nieuwland hun aandeel hebben geleverd, in de Jan v. Zutphenstraat en de Alfons Arienstraat. Uiteraard hebben deze woningen een moderner aanzien als de oude, maar voor de wijze waarop de oprichters, de heren A. van Schelven, A. Ligthart, W. den Ouden, M. Achterberg en A. de Keizer, in de bres zijn gesprongen om hun mede- arbeiders aan* (voor die tijd) goede woningen te helpen, verdienen zij een posthume hulde. Moge dit werk en dit initiatief, dat vijftig jaar geleden is begonnen, aan het huidige bestuur onder voorzitterschap energie door te gaan. Ook een extra vermelding verdient van H. de Ronde de kracht geven, om met nog meer het werk van de secretaris de heer Nieuwstraten, die bij dit jubileum ook zelf een jubileum viert. Hij is ook 35 jaar lid van het bestuur. Ongetwijfeld zal de Nationale Woningraad van zijn erkenning blijk geven door ver- tegenwoordiging op de receptie. Dat het de vereniging gegeven moge zijn nog vele plan- nen tot uitvoering te brengen, waar wij gezien de ruime ervaring niet aan behoeven te twijfelen. Observator Groenelaan 46 - Tel. 62616 Alleenverkeop van het BEROEMDE ZWITSERSE ENICAR HORLOGI vanaf S 9.- Andere merkhorloges vanaf 18.50 Gero-artikelen - Sieraden - klokken - wekkers Echt kristallen colliers vanaf 8.50 Etgen reparatle-ateller dus voordellger Werkdagen tot's avonds 11 uur bereikbaar en zaterdags tot 4 uur Ook plaatsen en reparaties van antennes MAGNEET Blj de Magneet-dealer van Schiedam WILLEM BROUWERSTRAAT 2 a (hoek Wilhelminaplein) Werkplaats: WILHELMINAPLEIN 6 Telefoon 67916-61942 Betaling dasgewenst in 6, 12 of 11 termijnen ST. LIDUINASTRAAT 7 TEL. 65601 SINDS 1928 VOOR: Rijksgedipl. Schoenhandel en Reparatiebedrijf FABRISTRAAT hoek Westfrankelandsestraat LUCHTVAARTWANDELTOCHT De 19e Koningin Wilhelmina Mars welke op zaterdag 6 juli in Schiedam zal worden gehouden, zal dit jaar ge- heel in het teken van de luchtvaart komen te staan. De wandelaars kunnen deelnemen aan tochten van 8, 14, 20 of 25 km. De rustplaatsen zijn op het vliegveld Zestien- hoven. Onderweg zullen demonstraties worden gegeven met lijnbestuurde vliegtuigen. Jaarlijks wandelen vier- tot vijfduizend wandelaars aan deze tocht mee. De belo- ningen welke na het volbrengen van deze luchtvaarttocht worden uitgereikt zullen alle op de luchtvaart zijn af- gestemd. De medailles krijgen voorstellingen van oude en nieuwe vliegtuigen, terwijl de groepsprijzen zullen be staan uit sierlijke schaalmodellen. In het feestprogramma na de tocht, in het Schiedamse Openluchttheater in de Plantage zal o.a. een luchtvaart-quiz worden gehouden waar deelnemers aan deze 19e K. W. Mars aan kunnen deelnemen. Ook hier zijn de prijzen in de luchtvaartsfeer gehouden. Na de start zullen de deelnemers defileren voor het erecomite en gemeentebestuur van Schiedam. Diverse drumbands en muziekverenigingen verlenen hun medewerking bij het binnenhalen en wegbrengen der Geref. Kerk (vrijgemaakt) 10.00 uur en 16.30 uur ds. J wandelaars. Reeds vele wandelaars schreven in voor dit unieke wandelfestijn. Inschrijvingen kunnen gericht wor den aan het seer. K. W. Mars, Van Oldenbarnevelstraat 79 te Schiedam. Inschrijfgelden bedragen voor de 8 km 0,80, voor de 14 km f 0,85 en voor de 20 en 25 km f 1,00. Inschrijfgelden kunnen gestort worden op girorekening 108397 t.n.v. K. W. Mars Schiedam. De start van de tocht zal plaats vinden te 15.00 uur vanuit de Schiedamse Plantage. Groanelaan 79 Tel. 65116 met 10 zegels met 15 zegels met 10 zegels met 30 zegels

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Zuider Nieuws | 1963 | | pagina 6