Si«u($!kuii <S IJ K O Pijpfitters Autogeen-lassers Electr. pijplassers C.V. Monteurs KRUI5U/OORDPUZZEL AUTO—RIJLES J. STEENBERGEN J. Th. van der Moezel goed onderhouden piano Horoscoop vlaard:nqiiutr,ii »s#r Kile ileutelt Mk vwr im tut*, MMtor mi kramlMi HULO avondcursussen Montagebedrijf HOGENU te Schiedam vraagt SCHIEDAMS HANDELS INSTITUUT POOL MEE MET S.V.V. „FABRI" Voor dez« puzxel ter beschikking gesteld door: Het zit zo heerlijk mam, en zo zacht die Hygia Baby- en kleuterkleding van Magazijn D© OoiGVdcIF navelbandjes KOELSTRA Kinder- en wandelwagens, stalen stoelen enz. f 7.00 PER VOL LESUUR SANITAIR INSTALLATIEBUREAU Burg, van Haarenlaan 1081 Tel. 6271 1 Werkplaats Schie 52 VRAAGT LOODGIETERS EN HALFWASSEN voor nieuwbouw en brugwerk Hoog loon Te koop gevraagd Aanbiedingen tel. 67743 voor de week van 25-8 t.m. 31-8 WAARDEBON i f 2.50 VERSLUIS ■CKIBDAM - TlMMfl NWf Rotterdam W. - Aanvang 2 September Opleiding: A (met Middenstandsdiploma); B en Aanv. diploma; P.T.T. en N.S, Aanmelding telefonisch of schriftelijk Cursus Grot* Visserijstraat 38 G. E. Overweg, Burg. Meinezl. 79b, tel. 53542 A. van Leeuwen, Math.dijk 300a, tel. 33969 Cursus Rosener Manzstraat 151 G. Touw, Vondelweg 33, tel. 129289 Ook aangifte op de scholen op 26, 28, 30aug., 2 en 4 sept., van 7 tot 9 u. LESGELD 50 gulden per jaar Aanmelden 's avonds na 19 uur: Burg, v. Haarenl. 1191, S'dam of tel. 63618 GEVRAAGD electriciens aank. elektrlciens en loodgieters Aanmelden Meijer Stegmannn.v. Westmolenstraat 29 Schienam Tel. 64990 Geweldig en voordelig Teenstukken - Hakken - Zolen, direct klaar, U kunt wachten. Mr. Schoenmakers Gebrs Simons. Sinds 1929. Broersveld 12 en Broert- veld 2 (Bij de Hoogstr.) Gevraagd aardig meisje lief voor kleine kinderen Tijden te bespreken Tel. 68466 1.2.3 deurskanten v.a.f42.50 Comodes, boxen, lcdtkentjes •toelen, krukjes, schoorst*- nen schiijfbnresux enx. Mariastraat 43 tel 62959 Sterker veel sterker en voordeliger en direct klaar. By Schoenmaker SIMONS *indt 1929 Breersve|d 12-2 Zaterdagi open Tegeli voor keuken en douchecel vanaf 12c. Hard- board v.a. f 1.50 m2. Co ovynll tegeli. Plaitic ple- fondtegela 50 x 53 f 0.50 Mariastraat 20 tel. 62959 Sckladaa. ANNO 1936 Dir. W. Th. LOURENS Burg. Knappertlaan 231 HOEK BOSBOOMLAAN v.h. ROTTERD.DIJK 4 2 5 TELEFOON 67642 Steno Typen Talen Boekhouden Middenst. cursus Bijwerken: L.O. ULO H.B.S. Inschrijving als vanouds bij Sigarenmagazijn A. BOEDART Fabri.tr, 48 - Tel. 696H Gevraagd een jonge nette werkster, voor 2 ochtenden p.w. of een hele dag p.w. B.K. Laan 231 Een trouwjapon met toe- behoren. Niet in schiedam e.o. gedragen koopje! Mevr. Blom. Beyerlandse straat 12 Schiedam Z BUREAU VAN DIT BLAD 2 waardebonnen 6 f 2.50 Oplossingen blnnen een week aan dit adres HORIZONTAAL. 1 aanbevelingen, 9 meisjesnaain, 10 vaas voor as over- ledenc. 11 lichte dwang, 13 ontvangapparaat, 15 slot, 16 naain uit toneelstuk, 17 genaken, 18 raad van 19 onderdanigheid, 25 maakt men voor de vakantie, 27 uitmaken, 32 lichte dwang, 37 naam van een vliegveld, 38 als 13, 39 minder soort cafe, 40 siert, 41 invullen ele, 42 onbet. voorn.w. 43 landgenote. Vertikaal: 1 oorzaken, 2 oude bewoner van Nederland, 3 slot, 4 neerslag, 5 knorrepot, 6 in de geest, 7 land in Azie, 8 gaar wordend, 12 meisjesnaam, 14 een beetje, 20 plaats in Gelderland, 21 verlangen, 22 schraal, 23 kip, 24 meisjesnaam, 25 klein rad (Vlaams), 26 handel, 28 ijzererts, 29 t.o.v. eb, 30 edelman, 31 inwoner van Afrika, 32 treurig toneelspel, 33 prinselijke titel in Indie, 34 plaats aan poort Rode Zee (vier letters), 35 afk. nihil. Prljswianaars puzzel Bur. v. d. Blad L. de Bruijn, Willemskade 47 Mevr. Hellemons-Kamp. St. Liduinastraat 75 1. West-Friesland 6. via 8. eos 10. rel 11. ruweu 12. ook 13. ode 15. ets 17. geboorteaktes 18. oma 20. olm 22. mud 23. adres 24. oor 25. end 27. sik 29. reddingswezen. VERTIKAAL. 1. Wieringermeer 2. tal 3. inkwartiering 4. Leo 5. Drakensbergen 6. vlo 7. are 8. ene 9. s.o.s. 14. droom 16. takel 18. ode 19. aad 20. Oss 21. mok 26. Ned. 28. Ike. Hoogstraat 138-140.142-144 Tal. 68097 Alleenverkoop voor Schiedam van .KVTiS. I" M II II If SCH UTTERS VELD 31 —Ji 11 11 i i_i_ TIL. 62232 i i—j BLONDE LENI De weg naar roem gaat over lijken; kom, kom, zei Piet, laat naar je kijken. A1 sedert het schijnen van de zon, ik noem onder meer Napoleon. Beschaving maakt ons toch niet wijzer; ik memoreer de Duitse keizer. Lees rustig eens het bijbels boek, tot stof vergaan, historisch zoek. De veldheren, miljarden lijken, ook wij zullen massaal bezwijken. Mijn blonde Leni, lieve zus, ons einde is een „atoom-kus". De oorlog, kort of lang van duur, 'n ontembare wet van de natuur. Ooster-, Wester-, Zuiderlingen, Kethel-, Spaland-, Nieuwland-, oftewel honderd-puttelingen, Voor advertenties kunt gij u melden op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdagmorgen. Van acht tot tien uur schriftelijk, mondeling of telefonisch. Goederen neem ik in commassie. Zet ze in mijn showroom neer; ik zal ze voor u doorverkopen, omdat ik dagelijks adverteer. Teksten voor bedrijfsreclame, advertenties in deez' krant, drukwerken of circulaires in de Koos de Kapper-trant. Hebt ge 'n dagvaarding ontvangen voor Schiedams kantongerecht, Kosteloos sta ik u terzijde, 'k sla een kromme spijker recht. Koos de Kapper, tel. 68587 Wacht deze week het juiste moment van handelen af en laat u met door bljkomstigheden afleiden. Er zijn in uw omgeving men- sen, die zich te zelfstandig gedragen en daardoor moeiliikheden veroorzaken. Tracht ze met tact toch te leiden en naar uw hand te zetten. Ram (21/320/4). r' Deze week zult u het niet zo gemakkelijk hebben, doordat zich spanningen zullen voordoen, die gemakkelijk tot misverstand aan- leiding kunnen geven. Toch zal alles gemakkelijker tot een oplos- sing geraken dan men denkt. Ook hier geldt weer de oude raad: Handel zo tactvol mogelijk. Stier (24/420/5). VitlJirs Zorg, dat tegen het einde van de week, die zo goed begonnen is, de stemming niet bedorven wordt, want uw huisgenoten en mis- schien ook u zelf zijn dan erg prikkelbaar. Een kleinigheid is dan voldoende om groot ongenoegen te krijgen. Tracht dit te ver- mijden. Tweelingen (21/5—21/6). mn mwmm De huiselijke omstandigheden zullen deze week wel aan wat wisselvalligheden blootstaan. Maar juist nu kunt u zich zeer nuttig maken, wat eigenlijk niet meer dan uw plicht is. Doet uw best om misverstanden zoveel mogelijk te voorkomen. Kreeft (22/6—27/7). vratfM At Als het er werkelijk op aan komt, kunt u ook doortastend opure- den. U laat veel over uw kant gaan, maar op een gegeven ogen- blik voelt u zich verplicht in te grijpen, vooral als de tegenpartij, om het zo maar uit te drukken, eigenzinnig wil doorzetten. Ga dan uw gang! Maagd (24/8—23/9). O Pleeg overleg om meer samenwerking tot stand te brengen e*. At is beslist hard nodig. Ook op het gebied van liefde en genegen- heid. Daardoor komt men tot een betere verstandhouding, waar- naar de ander nog veel meer verlangt dan u zelf. U moet niet uitstellen. Weegschaal (20/9—23/10) m bet Uw gesternte is deze week nog zo kwaad niet, afgezien van' wat spanning in de familiekring. Wel laat de gezondheid iets te wensen over, doch dit is maar van voorbijgaande aard. Vriend- schap en genegenheid heeft in deze tijd een aangename kant. Schorpioen (24/10—22/11). Verdrijf deze week een zekere neerslachtigheid door uw gedachten meer op aangename dingen te concentreren. U zult zelf veel hartelijkheid en meeleven ondervinden en ook aan hulpvaardig- heid zal het u niet outbroken, zelfs me6r dan u had durven hop en. Boogschutter (20/11—21/12). to Een gunstig aspect kan u deze week goede kansen bieden. Tr^ht daar munt uit te slaan. Het zal verbetering in uw toestand bren gen en alle reden tot tevredenheid en opgewektheid geven. Over het geheel genomen zit alles heel gunstig. Steenbok (22/12—20/1). i Ook de steenbokken hebben nu over het algemeen genomen m. t te klagen. Het is ook een geschikte tijd om vooral uw persoonlijke belangen eens goed te behartigen. U krijgt mooie kansen uw po- sitie te verbeteren of althans de grondslag daartoe te leggen. Waterman (21/119/2). Een rustige periode, waarin u tot een geleidelijke gunstige opbouw van uw lang gekoesterde wensen zult kunnen komen. Er word en u mooie kansen geboden; zorg er voor deze ook goed te benutten, want ze komen niet zo gauw terug. Vissen (20/220/3). U moet zich meer toeleggen op uw maatschappelijke vooruitgang, want de tijd is er bijzonder geschikt voor. Leg vooral deze week daartoe de grondslag. Het zal wat inspanning kosten, maar het is wel de moeite waard. Probeer ook de familiebetrekkingen wat nauwer aan te halen. Dit is nodig om uw doel te bereiken. Erkend sehoorsteenveger Ook schoonmaken van haarden en oliehaarden plaatsen van schoorsteenkappen Ook metselen van verstelbare nisbussen Bij inl. deze bon f 1.per schoorsteen alleen ZWAANSTEEG 2 SCHIEDAM Tel. 61716

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Zuider Nieuws | 1963 | | pagina 4