BIJ ON5 IN ZUID WAAR0M TV K0PEN BIJ RADIO ACTIEF 4let ptettig de> Schiedamsche Cartonnagefabriek Let op 2. Radio Actief heeft de modernste [technische dienst van Schiedam. N°. 2912 CORN. DREBBELSTRAAT 7 tegenover het Daltonflat 5e Jaargang nr. 3 6 februari 1964 Verschijnt eens per 14 dagen SO nieuwe VW's zonder chauffeur Open en gesloten bestelauto's 9 persoons busjes en luxe VW's AVO-GARA-GE Bokelweg 10 Tel. 150940 Schiedam bl| het station Ketelaarstraat 9 Tel. 13X450 Rotterdam bij de Baan Dit nummer heeft waardel! 1. Radio Actief heeft voor reeds f 995.- een volauto- matisch salonmeubel met 59 cm beeldbuis te koop met 2 jr. gar. 3. Radio Actief verzekert ju van avondservice totjU^uur 4. RadlO Actief is aangesloten en erkend door de Nederlandse vereniging van Radio detailhandelaren (waarborg voor vakkundigheid). Radio Actief is door^Philips volledig erkend 5. Radio Actief geeftfde hoogste inruilprijs voor uw oude TV van f 100.— tot f 600.- zuider kan ik u iets vertellen over een wijze van samenwerking tussen twee zakenmensen. Het zijn de heren Siem Rosman van het Frans Halsplein en de heer D. Bakker uit de Middelhamissestraat. Helaas kan de bij vele Schiedam- mers bekende Siem Rosman zijn werk wat betreft het stoelenverhuur om gezondheidsredenen niet meer voort- zetten. Hij kan geen auto meer rijden en dat is een van de voornaamste eisen bij het stoelenverhuur. Nu woont er in de Middelhamissestraat de heer D. Bakker, die ook stoelen verhuurt. Deze twee zakenmensen hebben elkaar gevonden in de vorm, die alles heeft dat tot voordeel van de huurders kan zijn. Men gaat namelijk verder dan alleen maar verhuur van stoelen voor een bruiloft of ander feestje. Men verzorgd ook heel de dag, wat betreft de muziek, bestek, tafelkleden en uiteraard ook tafels. Kortom, wanner u tijdig de heren Rosman of Bakker op de hoogte stelt van een feestje bij u, dan willen zij alles voor u regelen. Zelfs het huren van de zaab Ook fleuren zij de feestzaal, indien nodig, nog met bloemen op en wat de muziek betreft, die kunt u in elke gewenste vorm krijgen. U merkt wel, niets is deze heren te veel, om uw ieeste- lijke dag te helpen voor u, een onvergetelgke, te maken. De heer Bakker is zeif nas vanfif 1961 begonnen. Hij bogon zijn bedrijfje met veertig stoelen en een carrier. Deze heer Bakker bruist van energie en daarom lijkt mij die samenwerking, die er met Siem Rosman is ontstaan, van succes verzekerd. Want juist de sympathieke Siem Rosman verdient het een assistent te hebben die hem in zjjn werkzaamheden aktief ter zijde staat, juist nu h.j zelf om gezondheidsredenen het rustiger aan moet gaan doen. De naam, Eerste Schiedamse Stoelenverhuur Siem Rosman (assistent D. Bakker), is dus garant voor goede service bij het verzorgen van uw feestje of voor het oplossen van een tijdeljjke stoelennood, zo die bij u door bepaalde omstandigheden mocht ontstaan. Wij wensen beide heren veel succes en vooral Siem het allerbeste toe. Tenslotte heeft zuiderling ook nog gehoord, dat het bestuur van de middenstandsvereniging Schiedam-Zuid, alweer plannen aan het smeden is voor een Paas-aktie. Ja, beste lezers(esaen), de tijd gaat snel. Nauwelijks hebben wij de feestdagen achter de rug of men denkt alweer aan Pasen. Maar ja, zegt nu zelf eens. Men gaat er wel aan denken als men zo het weer bekijkt. De meeste van ons hebben al weer het gevoel of het lente wordt wat dat betreft. De radio zegt net: „morgen zacht weer". Men zou al haast aan de schoonmaak gaan denken. Maar ja, wat wilt u, het is februari en dat is een korte maand; ook wat dat betreft zit men sneller in de lente als u misschien denkt. Wij staan er beter op als vorig jaar. Weet u nog al die narigheid met bevroren leidingen en opengebroken straten die niet goed meer hersteld konden worden. Nee, dan hebben wij nu niet te mopperen, trouwens wij m zuid mopperen toch nooit. Wie lacht daar? Zuiderling niet, of gelooft u dat niet? Tot over veertien dagen. Red. en adm. drukkerij van de Water van Beverenstraat 1 b-c - Schiedam Telefoon 67787-67763 Advertentietarieven op aanvraag. Kaboutertjes voor alle edltles p. w., tot 20 woorden f 1_, elk woord meer 10 cent, (geldt niet voor za- kenkaboutertips). Onze wijkbladen verschijnen in de gehele gemeente Schiedam en Oud-Mathenesse (R'dam), in een totaal- opl. van ruim 30.000 exemplaren, onder de navolgende namen Kethel-Nieuws, Mathenesser-Nieuws, Nieuw- land-Nieuws, Ooster-Nieuws, Wester-Nieuws en Zul- der-Nieuws. Nieuwland-Nleuws verschijnt wekelljks. Bank: N.V. Slavenburg's Bank, Schiedam TEL.C9I6I. o»6uur lavotdm TEL.6M59 Onderitaande bedrijven stellen op een aantal nutnmers van dit blad welke zij in hun etalage vermelden iets aantrekkelijks beschikbaar U behoeft slechts te vergelijken of uw nummer hiermee overeenstemt WETSTEIJN, Groenelaan 79 op 2 nummars waardabon van 2*50 Banketbakkerij Korpershoek, Beijerl.ftr. J 57 stelt op 2 npmmers 1 taart beschikbaar Loendersloot, bouwp., Mariastraat 20 en 43 4 i f 5,— waardebon Gebr. Clarijs, St. Lidulnastraat 84 3 x f 10.— boodschappen PHILIPS RADIO ACTIEF

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Zuider Nieuws | 1964 | | pagina 1