Coed nieuws van oievaar M Th. Engering „DE FAVORIET" KRUISWOORDPUZZEL Radio Actief BEDIENDE BOERHAAVE J. STEENBERGEN DE FAVORIET JSVSGf C4£<ts?//7yss /r/s/s/s //s/ryoA A46/ww# //sr/^sssr. \U/Sl 'Z>£0O/jrVA?A* as s/vf/M/tM/rw/ysM/Wr. £/AA6SSss>sr/s<s-/4t (r££. 6<9o#p-.) JSSSS *VA/? S/p&y sa' EUROTAX] Van Wijngaarden Co. N.V. (in bouwplaten) Pelgrimsstraat 60 - Rotterdam-W Telefoon 35226 VRAAGT voor de zaegmachine zaterdags vrij Alles voor uw tuln SIERGAAS per meter vanaf 2,00 HARKEN met steel vanaf 2,70 SPADEN vanaf4,9 J SCHOFFELS vanaf 2,15 GRASMACHINES vanaf 46,SO BiJ Inlevering van deze advertentie DUBBEL K.E.S. Knninginnedag na 1 uur gesloten P. J. Troelstralaan 113 Tel. 63031 Parkweg 210 Tel. 63159 Rubensplein 20 Tel. 69701 ERKENDE B.E.V.A.N. AUT0RIJSCH00L Boerhavelaan 12c Tel. 63916 WIJ lessen met FONKELNIEUW MATER IA AL THEORIE GRATIS AUTO-RIJLES TEL. 62232 AGENT VAN Magneet - Burco - Fongers - .R.S, Raleigh - B.S.A. en Batavus rijwielen Bromfietsen Mobylette - Magneet - Puch - Solex Inruil en financiering mogelijk Heeft u ons DUGLAS fabrieks- rijwiel al gezien Geheel compleet met Uup - slot - ja^be- schermer en pomp A A 350 In div. kleuren voor 3 Met voile garantie eigen werkplaatsen RIJWIEL- en BROMFIETSHANDEL Mgr. Nolensl. 696 Tel. 61377 Schiedam Franselaan 281 Tel. 151592 Rotterdam Plaatst zelf uw an- tenne voor het 2e TV-programma. Alle materialen voorradig Wljgeven uallege- wenste inlichtingen Radio Actief Bureau van dit blad 2 waardebonnen van f 2.50 TV-defektZ Wij helpen direkt Bel 151604 na 6 uur 634 20- 128591 Ook plaatsen en repa- reren van antennes ZUIDER-NIEUWS ATOS/STAAi A'//V£>S/?M96S/V Z>£/>1£*. ££//SCS/A7TS6 £7AArS£/ys k/AA/Z //SSySA/S ATS£/S GSA/?/)A/ TELEFOON Weggevlogen blauwe par- kiet vrijdag 17 april tegen bel. terug te bezorgen. W Versteeg, Ruys de Beerenbrouckl. 8 tel. 65820 SCHUTTERSVELD 31 Door service bekroond CORN. DREBBELSTR. 7 t.o. Daltonflat Tel. 151604 na 6 uur 63420-128591 Te koop aangeboden 2 p. butagascomfort f 20. slechts 2 weken gebruikt. W. Versteeg, Ruys de Beerenbrouckl. 8 tel. 65820 Te koop half Engelse kin- derwagen wit met blauw met parasol en sierkussen Prijs f 75.Ruigrok PBrkweg 38, tel. 65310 Gevraagd Jongedame voor admlnlstratiefwerk en hulp in de winkel 5-daagse werkweek. Th. Engering Parkweg 2IS, tel. 63159 na 6 uur 61225 Voor deze puzzel ter beschikking gesteld door: Horizontaal: 1. veter; 5. maand; 10. niet schoon; 12. dieren- verblijf; 13. godsdienst (afk.); 14. uitgebreid lager onderwijs; 16. boomsoort; 17. de dato (afk.); 18. kleur; 20. naschrift; 22. gewes- telijk Slavisch bestuurder; 23. bepaald soort; 25. ingedampt af- treksel van zoethout; 26. aangename reuk; 27. bedrog; 29. schrijf- middel; 30. achter; 32. roos; 34. lidwoord (Fr.); 35. uranium (afk.); 37. voorzetsel; 38. te (Eng.); 39. schrede; 41. hoeveelheid; 43. jongensnaam; 44. vriend. Vertikaal: 1. gewicht; 2. plaats; 3. evenzo; 4. onder voorbehoud; 6. middellijn; 7. Griekse godin; 8. vijlwerktuig; 9. verlichting; 11. insekt; 14. lijkbus; 15. grondsoort; 17. geen woorden ma»r 18. geeuwen; 19. deel van een vinger; 21. uitbouw; 22. nota; 24. senator (afk.); 28. hoofddeksel; 29. via; 31 vervoermiddel 33. klein ogenblik; 34. gage; 36. mannelijk scnaap; 38. drie van drievoud; 39. behoudens titel; 40. plus minus; 41. gram; 42. senatus decilto (afk.). ZONDAG- EN NACHTDEENST APOTHEKEN vanaf woensdag 29 april tot zaterdag 2 mei Apotheek Gouka Co., Groenelaan 127 vanaf zaterdag 2 mei tot woensdag 6 mei vanaf woensdag 6 mei tot zaterdag 9 mei Apotheek 't Gouden Hert, St. Liduinastraat 58 vanaf zaterdag 9 mei tot zaterdag 16 mei Apotheek Jansen, Swammerdamsingel 41 Drukkerslearlingen en Binderijmeisjes gevraagd. Persoonlljk aanmelding Drukkerij STEINS, Overschlese- dwarsstr. 5, Schiedam Te koop een klooster- tafel, bladm. 82x47 cm hoogte 53 cm i.z.g.st. rand bewerkt pr. f 15.- C. L. Wit, S. v. Houten- laan 45, tel. 62084 Te koop bl. faut. h. cost, en grijs h. cost, m. 52, zw. d. mantel voskraag m. 46 zeer bill. Naussaulaan 41 tel. 68352 Prijswinnaars puzzel 9-4<'64 Mevr. A. de Jong, Schiedamseweg 533, R'dam Mevr. Dijkshoorn, Fazantlaan 46, Kethel Horizontaal. 1. Tiengemeten 7. veger 8. stang 9. reling 10. agar 12 iets 14. adagio 17. krant 18. stien 19. lastpaarden. Vertikaal. I. Tovercirkel 2. engel 3. gering 4. mist 5. traag 6. negerzoenen II. Odessa 13. trans IS. grind 16. stap. Te koop aangeboden voor normaal bod te koop 4 st. uitschuiftafel en dresioir (model old finish) van Maanenstraat 73 tngezonden mededeling Mijnheer de redacteur, In de Oostergids van 9 april las ik onder meer een wijs- gerige levensbeschouwing van A. M. Voorwaar een rijke levensopvatting welke mij zeer heeft getroffen. Zijn ziens- wijze inzake het geldbezit hoe machtig het ook ware is niet en nooit te meten met de oppermacht van de gezond- heid. Ik citeer de onsterfelijke Louis Davids hoe hij onder meer zong met een ideaal en een body van staal ben je meer dan een miljonair. Een gezonde geest in een gezond lichaam, „la plus grande richesse". Het geschrift Ziek zijn van A. M. heb ik toegevoegd aan mijn dichtersbundel, veelbetekenend als het is vanwege de inhoud. Een per- soonhjke kenningmaking met A. M., te weten haar of hem, zal mij ten zeerste vereren. Koos de Kapper, Telefoon 68587.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Zuider Nieuws | 1964 | | pagina 4