„PERMA" 20 7, korting Hi] is jonger dan zijn teller aangeeft DE ECHTE aluminium jalouzieen Dameskapsabn Martina Henk Porst Alwezig van 10 t.m. 22 auguslus nu met kapsters aank. kapsters leerling kapsters Kijk de advertenties goed na er zit beslist voor U bij Mobil DE |ONG TEXTIEL Groenelaan hoek Beierlandsestraat Zend mij geheel vrijblijvend folder/ prijsopgave van PERM A ja'ouzieen Ad res MANUFACTUREN WONINGTEXTIEL BEHANG PARKWEG 367 - TELEF. 2613 53 vraagt voor direct of later Aanmalden: Parkweg 367 na 6 uur 2613 53 Accordeonnist voor bruiloft en partijen. Ook le vering dansorkest ALEIDASTR. 99 b SCHIEDAM iets 1,79 A. de JONG omdat Mobil hem beschermt Mensen die Mobil gebruiken weten.dat hun km-stand niet alles zegt. Dank zij de combinatie van Mobiloil Special en Mobil Special benzine telt elke kilometer minder mee. Mobiloil Special baschermt tegen: slijtage corrosie vervuiling en koolvorming Mobil Special benzine beschermt tegen: pingelen verbrande kleppen voortijdige ontsteking AUTOMOBIELBEDRIJF V. D. ENDE Dr. SCHOLL'S VOETVERZORGING PINASPLEIN 9a (bij Franselaan) Tel. 1516 39 ZUIDER-NIEUWS BON opzenden aan GROENELAAN HOEK BEIERLANDSESTRAAT KASTEN ALLE SOORTEN Schulne keukenkastjes. Commodes, Boxen, 1-2-3 deurs hang- en legkasten Aanrechtkastjes enz, Mariastraat 43 Tel. 62959 Schiedam Alle voorkomende repa- ratles en schoonmaak- werkzaamheden van HAARDENenKACHELS FRANS WALTHAN Rotterdamsedijk 240 Telefoon 68948 Tegels voor keuken en douchecei vanaf 12c Hard- board v.a. 1 1.50 m2. Co ovynil tegels. Plastic pla- fondtegels 50x50 f 0.50 Mariastraat 20 tel. 62959 Autoftnanciering? Zowel nieuw a!s gebruikt Informatles onder no. E 63 bur. v. d. blad Welke modelbouwers trein scheepvaart, kermisattractif s enz. voel er iets voor een afdeling te stichten te Schiedam van de Ned. Bond van modelbouwess H. A. Dieterich. Prof Kam Onneslaen 98, tel. 153371 (Ingezonden mededeling) STADBLADLEZERS Welk bruidspaar heeft de moed, de lef en de durf de aandacht op zich te vestigen van radio, televisie en in 't bijzonder van de pers om zich voor het sluiten van een wettig huwelijk naar het stadhuis te begeven niet per helicopter, per auto, rijtuig of te voet maar per carrier. Als Bruidegom en wederzijdse familie met alge- mene stemmen hiermede volledig akkoord zouden gaan, dan ben ik bereid om in smoking met hoge hoed als de manager vol verering de bruidsstoet te voet vooraf te gaan. Geescorteerd door tijdelijk aangevraagde politie- geleide om een daardoor te ontstane, zeker te verwachten haast niet te stuiten volksoploop in 't uiterste geval met de gummistok te beteugelen. Voorwaar een unicum, te brengen door het wereldbe- kende Schiedam en door Koos de Kapper in 't bijzonder, als de gek, de paljas en de clown, inzake humor engros en detail. E enmogelijk voorval wat naast bulderende hilariteit en verontwaardiging een groot aantal lezers de wijsvinger naar het voorhoofd zal doen brengen. Maar wie is gek en wat is gek, zonder twijfel zal de volksmassa, de mannen van de krant, zelfs mijn vriend Stipriaan en last but not least de televisie in aktie brengen De drie zware jongens, die uitbraken in Grand-Hotel, links op de Noordsingel hebben een belangrijke bladzijde voor de televisie verstrekt inzake de historie van deze toffe bajes. Ja, Schiedam groeit, doch daarmede ook Sciedam-Zuid. S..V.V. is de Gorzen gaan verlaten, doch hopend niet om- gekeerd. Daardoor is voor de jeugd weer een deel van de sport verderop gegaan (we hopen altijd nog op een ver- binding Zuid met S.V.V.-terrein), doch ons streven blijft toch bij een sportvereniging in Zuid. Wat denkt u van een speeltuinvereniging met grote afgezette speeltuin op de Maasboulevard, waar heel Zuid lid van is? Doch laten we beginnen met een wandelsportvereniging (in afkachting van de speeltuinverengiing), die thans opgericht is onder de naam S.W.V. Schiedam-Zuid. Alle kinderen, die niet aan een wandelvereniging verbonden zijn, kunnen zich opgevel als zij pl.mu. .acht jaar zijn. De contributie be- draagt 50 cent per week; vrij reizen, vrij inschrijfgeld en vrij vmiform. Zij, die zich spoedig opgeven, kunnen nog naar de internationale vierdaagse. U kunt zich opgeven bij mej. Renee van Vliet, Burg, van Haarenlaan 927; Van Eyk, Newtonstraat 7 en bij H. de Smits, Beijerlandsestraat 36, alle te Schiedam. In- en verkoop van accordeons en anderemuziek- instrumenten Ook inrull DAMESVESTEN 20 Yo KORTING LUIERTRUITJES Voor BATAVUS- UNION- FONGERS FIETSEN naar U/ONiNQRUIL Aangeboden 4 kamerw. Nieuwland omgeving van Tienhovenstraat Gevraagd 5 of 6 kamer- woning. Brieven onder nr 12-1 bur. v. d. blad GROENELAAN hk. Beierlandsestraat Te koop een tweepers. Aupingspiraal, zinken teil, korte leren been- stukken bevr. tel. 63368 verkrijgbaar by: Dealer D.K.W. en Auto-Union voor Schiedam en omstreken MGR. NOLENSLAAN 458 - TELEF. 62238 U/illen de twee dames die de damestas (kof- fermodel) gevonden hebben op de Parkweg en hiermee bij Anjo zijn geweest deze terug be- zorgen bij Dameskapsa- lon Martina oP de Park weg. Zij krijgen een hoge beloning 's-maandags gesloten - zaterdags tot 4 uur geopend

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Zuider Nieuws | 1964 | | pagina 2