Bij ons in zuid C. H U I Z E R wetsteijn rr,r9 Gebrs. Clarijs Schiedamsche Cartonnagefabriek Let op vers gebakken haring 25c Firma H. M. HAZE haarden kachels gasfornuizen Wij verzorgen wat goed verzorgd moet worden it ptettigi wtft&ntif it& AVO-GARAGE 17 Sept. 1964 Verichijnt per een» 14 dagen JVp 7120 Dit nummer heeft waardett Onderstaandebedrijvenstellen op een aantal nummers van dit blad welke zij in hun etalage vertnelden iets aantrekkelijks beschikbaar U behoeft slechts te vergelijken of uw nntimer hiermee overeenstemt EET NU Prima gebakken SCHOL EN LEKKERBEKJES Eike week VERSE PALING EN AAL Vrijdags en zaterdags vers gestoomde IJselmeerpaling bij GUNDLACH GROENELAAN 73 - TEL. 67125 'n gezellige kamer uw verlartgen laat door HAZE Witten, Timmeren en Behangen Hoofdstraat245 - na 6 uur Telef. 68322 Kleine, doch modern ingerichte boekhandel heeft plaats voor een Assistent(e) voor de ad ninistratie, die tevens behulpzaam wil zijn bij de winkelverkoop. GROENELAAN 57 - TEL. 68661 IJzerwaren en gereedschappen voor vakman en amateur KESzegels LET OP orize aanbiedingen binnenkort in uw brievenbus TOON BREGONJE Brugmanstr. hoek W. Fran ken l.str. tel. 63864 Ook eventueel bezorgen aan huis. Hout Board Ver f Eternit bloembakken Bouw/pakketen Borstelw/aren Keukenrekken Hout- en Board-handel Prima consumpties - Uw keuken J. CRAMA - TEL. 67866 - H00FDSTR- 135 (EN NOG GOED BETAALD OOK) tel. 60500, na 6 uur 's avonds tel. 66456 SO nieuwe VW's zonder chauffeur Open en gesloten bestelauto's 9 persoons busjes en luxe VW's Nu ook: Opel Record - Caravan - Kadet Bokelweg 2-8 Tel. 150940 Schiedam bij het station Ke^elaarstraat 9 Tel. 133450 Rotterdam bij de Baan GLASINDUSTRIE^ RAAMVENTILATOREN Red. en adm. drukkerij van de Water van Beverenstraat 1 b-c Schiedam Telefoon 67787-67763 Advertentietarieven op aanvraag. Kaboutertjes voor alle edities p. w., tot 20 woorden f 1.elk woord meer 10 cent, (geldt niet voor za- kenkaboutertips). Onze wijkbladen verschijnen In de gehele gemeente Schiedam en Oud-Mathenesse (R'dam), In een totaal- opl. van ruim 30.000 exemplaren, onder de navolgende namen Kethel-Nieuws, Mathenesser-Nieuws, Nleuw- land-Nieuws, Ooster-Nieuws, Wester-Nieuws en Zul- der-Nieuws. Nieuwland-Nleuws verschijnt wekelijks. Bank: N.V. Slavenburg's Bank, Schiedam IJsbedrijf DIRK, Rozenburgerplein 5x een liter I]s Behang- en verfhandel HAZE. Hoofdstraat 245 2 waardebonnen van f 2.50 A. DE JONG, Groenelaan hk. Beierlandsestr. 2 waarde bonnen van f 2.50 WETSTEIJN, GROENELAAN 79 2 waardebonnen van f 2.50 Speciallteit zachtboard plafonds Behang- en Verfhandel Brieven vermeldende leeftijd, opleiding en eventuele praktijkervaring te zenden onder nr. 723 aan bureau van dit blad. wil Zuiderling thans eens even stil blijven staan in de Beijerlandsestraat. U was het toch ook wel met mij eens, dat het daar een grote chaos was. Voordat men deze straat ging opbreken was het al niet veel bijzonders; vooral de middenstraat had meer weg van de Golf van Biscaje. De ellende werd door het openbreken eigenlijk nog veel erger. Het was immers geen karwei van een paar dagen. Onder het straatoppervlak heeft men ook danig huisgehouden met het veranderen van riolen, kabels en zo al meer wat men meestal onder de grond wil stoppen. Ook personeelstekort en de vakantie speelden een belang- rijke rol bij de uitvoering van het karwei. Het heeft daar in de Beijerlandsestraat dus een hele poos geduurd, zeer tot ongenoegen van de bewoners, maar vooral ook van de winkeliers. Laat ons maar eerlijk zijn: wie ging er nu nog door de Beijerlandsestraat? Het was toch niet te doen. De jeugd, ja, die had daar een eldorado gevonden met het zand en de stenen. Zij waren wel zoet, maar de moeders hebben heel wat zand uit hun gangen moeten vegen en zich vaak afgevraagd: wanneer komf hier nu eens een eind aan? Dan ging het trottoir weer open en daarna werd het weer half dichtgemaakt en dan kwam de wals eens even lekker herrie maken om de steentjes in de grond te persen om er weer zo goed als het ging een begaanbaar stoepje van te maken. De bewoners bij het Rozenburgerplein hadden het on genoegen dit ongerief voor de tweede keer mee te maken. Zij hebben immers ook nog de bouw van de schuilkelder meegemaakt en hiervoor moest het Rozenburgerplein opengemaakt worden. Maar nu, beste mensen, is dat alles voorbij. Ja, u gelooft het misschien niet, maar het is voorbij en bovendien is de straat er niet op achteruit gegaan. De grote klinkers de kinderhoofdjes, zoals zij populair werden uitgedrukt zijn vervangen door mooie vlakke klinkers, en wat de trottoirs betreft, deze zijn thans voorzien van tegels. Ook hier zijn de kleine steentjes verdwenen. Vooral de dames met hoge hakjes zal dit wel een opluchting zijn. Men kan thans weer prettig lopen in de Beijerlandsestraat, en Zuiderling wil niet een straat tekort doen in ons Zuiden, maar de Beijerlandsestraat mag er thans zijn. Naast de bewoners zijn thans ook de winkeliers verheugd. Per slot van rekening moeten zij het van goede straten hebben, waar mensen doorlopen. Het is hun boterham, en daarom, winkeliers, steekt morgen en overmorgen maar gerust de vlag uit. Het is feest! De Beijerlandsestraat is uit zijn isolement verlost; de ellende heeft lang geduurd, maar nu is het dan zo ver. De straatmakers zijn vertrok- ken en u hoeft ze geen koffie meer te geven. Bakkidr Korpershoek, slager Verhagen, slager Van de Water en groenteboer Ilmer, en noem ze maar op, glunderen dat hun straat nu zo mooi geworden is, en Jan Bonefaas vaart nu zonder vrees voor de golven van zijn ijzeren trekhond door de straat. Is.het geen feestelijke stemming waard, bewoners van de Beijerlandsestraat? Steek uit dan de vlaggen, het mag gerust. Allen gefeliciteerd doorZuiderling Complete Wonlnglnrichtlng en Interleurverzorglng St. Liduinastraat 84 v.h. Fa. Spanjeraborg Schiedam Telefoon 69615 - 53286 na 6 uur 62109 BEDDEN GORDIJNSTOFFEN DIV. MERKEN VELOURS DEKENS CRETONNES CHIN1LLE- EN DOBBY TERLENKA SPREIEN DAMAST HEUBELEN VIA ONZE TOONKAMERS TERLENKA VALLEN STORES AFGEPASTE VITRAGES TAPIJTEN LOPERS LINOLEUM RUBBER COLOVINYL WIJ GEVEN KES-ZEGELS geslepen deurruhen ploten TEL. 268945 SCHIEDAM BOTERSTR.39

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Zuider Nieuws | 1964 | | pagina 1