OPENING JAAPS ZELFBEDIENIN Schiedamsche Cartormagefabriek Bl J ONS IN ZUID AVO-GARAGE w ptettif w&Uom, (if de VANDAAG 3 DAGEN REKLAME GROENELAAN 35 - TELEFOON 26 23 OO 6a Jaargang nr. 3 11 febr. 1965 Verschijnt eans per 14 dagen Red adtn. d™kk«,ij van de water. van Beverenstraat lb-:. Schttdam. Telefoon 267787-267763- Av«t,„tie.ari,ven op aaav.aag. kaboote,t|«s: voor alle edities p.w.. tot 20 woorden f 1.75 elk woord meer 20 cent [geldt met voot zakenkaboutett)es). AUTORIJSCHOOL „DE JAGER" SO nieuwe VW's zonder chauffeur Open en gesloten bcstelauto'e 9 perseons busjes en luxe VW'i Nu ook: Opel Record - Caravan - Kadet Boketweg 2-8 Tel. IS0940 Schiedam bij het station Ketelaarstraat 9 Tel. 13 34 SO Rotterdam bij de Baan (EN NOG GOED BETAALD OOK) tel. 260500, na 6 uur 's avonds tel. 266459 Fl. 5.00 boodschappen 1/z Pond koekjes GRATIS Fl. 10.00 boodschappen 1 rol San Francisco's (Verkade) GRATIS Fl. 20.00 boodschappen 1 fles heerlijke Wijn GRATIS AFD. VLEESWAREN 150 gram SCHOUDERHAM 150 gram GELDERSE jSNiJWORST 150 gram GEKOOKTE$WORST - 1 Huvac verpakte ROOKWORST van 1,35 voor 0.79 0.69 0.49 0.99 2 GEZINSPOTTEN APPELMOES iillTERBLIK DOPERWTEN FUN 1 LITERBLIK SPINAZIE 9.89 0.79 0.49 Bij elke 1/2 literblik Friesche Vlag Koffiemelk 1 GROTE REEP CHOC. GRATIS Bij 4 pakjes DEX MARGARINE 20 ZEGELS EXTRA en GRATIS SPELDJE 200 gram KWATTA BONBONS van 1,30 voor 1 GROTE CAKE 0.89 0.98 KAASAFDELING Alle soorten kaas 35 cent per 100 gram GEVULDE KOEKEN MARJELLE HAARLAK SPUITBUS 0.6S 5 ZEGELS GRATIS 3.SO 50 ZEGELS GRATIS KINDERKOOPJE 3 ZAKJES MANNA 0.2S 3 flessen GAZEUSE PICALILLY per potje 1,00 0,30 Alweer! Merkenspcldje gratis! Bij 2 pak CHOC 1 fles Azet APPELSAP 1 pak de Ruyter CHOC. VLOKKEN 1 fles Siebrand JUS D'ORANGE 2 pak Producent SMEERKAAS 6 fles Amstel GOLD BIER 6 pul Amstel PILS] zuider -nieuws kan zuiderling U weer nieuws brengen en bevestigen dat Schiedam-Zuid leeft, zoals ik in een vorig artikel al ge- schreven heb. In de Groenelaan op nr. 35 is sinds drie jaar een uit Hilversum afkomstig echtpaar neergestre- ken om hier hun geluk te beproeven met een melk en zuivelbedrijf. Nu na drie jaar is deze winkel grondig en ik kan wel zeggen radikaal gewijzigd. Eigenaar Jaap had een plan uitgebroed hoe dat het er allemaal uit moifet gaan zien en U zult er nu versteld van staan. De ver- koopruimte is aanmerkelijk vergroot en van dat kleine winkeltje is niets meer over. De verkoopruimte is twee keer zo groot geworden. De toonbank is vervangen door een gekoelde toonbank voor de vleeswaren en boven- dien is Jaap met zijn zaak, die nu geheel op zelfbedie- ning is ingericht de eerste particuliere zelfbedieningszaak in Schiedam-Zuid. Behoudens de afdeling vleeswaren dus, alle verkoopprodukten zijn bekende merkartikelen. Dat Jaap Schouten en zijn vrouw hier in zuid echt in- geburgerd zijn is gebleken tijdens de verbouwing. Van veel zuiderlingen uit de naaste omgeving heeft hij hulp gehad en zij zijn hier erg dankbaar voor. Dit is het be- wijs zeggen zij dat de zuiderlingen ons mogen en dit schenkt ons veel voldoening en stemt ons tot dankbaar- heid. Vandaag dus de feestelijke opening na een tijd van behelpen in de ruimte om de hoek in de Zuidlandse- straat. Vanaf deze plaats wensen wij Jaap en zijn vrouw met hun gemoderniseerde zaak veel succes toe in ons zuiden. Uit de Willem Brouwerstraat komt het tweede nieuw- tje. Op nummer 22 naast slager Unnik wordt de auto- rijschool van de heer De Jager gevestigd. A.s. maandag vindt hier de opening plaats. Ook hier een verbetering voor de Willem Brouwerstraat. Boven wordt het in- structielokaal ingericht en beneden komt de ontvangst- k imer. Van 's morgens 9 uur tot 's avonds 6 uur kunt U hier terecht voor alles wat U wilt weten voor wat betreft het leren autorijden, rijbewijsverlengen en al wat dies meer zij. De heer De Jager, die slechts een jaar officieel gevestigd is en in het bezit is van zijn erkenning als gevestigde autorijschool, is kennelijk met succes gestart. Dat moet ook wel want anders had hij in die korte tijd nooit zo n grote vlucht kunnen maken om nu een geheel pand te hebben waarin hij zijn rijschool gevestigd heeft. Mijn- heer De Jager zegt hier zelf over dat hij geen voorstan- der is om rij-instructeurs in dienst te hebben of men moet heel goede hebben, die precies zo werken als ik. Hier houdt hij dus eigen opvattingen op na, die alleen maar in het belang kunnen zijn van de leerling-auto- bestuurder en dat is prettig om te horen. Ilet gebeurt toch dat er candidaten op het examen gaan, die halver- wege hun examen al de instructie krijgen van de exa- minator „rij maar terug". De heer De Jager, die zijn ouders ook uit zuid afkomstig zijn is hier dus weer in zuid neergestreken. Mijnheer en mevrouw De Jager tot U zou ik willen zeggen hartelijk welkom in zuid. HET IS ZOVER Maandag 15 Februari 1965 gaan wij ons nieuwe bestel- kantoor in gebruik nemen. Dir BETEKEND: Meer mogelijkheden, vlotte bediening. Meer ruimte en een modern ingericht instructie-lokaal. DUS: Nog meer service en zeer snelle afwerking van examen- aanvragen volgens onze unieke nieuwe methode, Nu nlet larger dralen- Ga Uw rijbewijs halen Inschrijvingen en afspraken Winkel 9-6 u. Tel. 9-7 u. WILLEM BROUWERSTRAAT 22 Schiedam Tel: 26 28 64_ VOOR EEN GOEDE FIETS naar We We Fongers Batavus Union Ook reparatie Jan van Avennestraat 37 Schiedam Telefoon 264361

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Zuider Nieuws | 1965 | | pagina 1