V „de Ooievaar" HET BRUIDSPAAR VAN DE WEEK v. Es Mag, 3I x S s i 7 LUIERS ENIGE MANNELIJKE WERKNEMERS NETTE MEISJES c/1l And. Aan de Wiel vraagt Zalmstraat 15, Rotterdam r m m 50 5 E= >z s OS e» 53 X 3 as o> as o Z a z O ■o i H. MEULDIjK vraagt Jaffa 29-13 Tel. 124682en128923 Kledingverhuur Broadway" Bloemsierkunsl CORONA J. Krabbendam Verhuurinrichting FOTO B. V. d. MAST FOTO B. v. d. MAST Vi&ux Marin Komt u De NACHTDIENST begint op genoemde zaterdagen om 12 uur en eindigt als de volgende apotheek begint. van zaterdag 13 februari tot zaterdag 20 februari a.s. Apotheek 't Gouden Hert St. Liduinastr. 58 - 268364 van zaterdag 20 februari tat zaterdag 27 februari a.s. Apotheek Evers Lange Haven 81 - 268242 Apotheek Kethel Schiedamsew. 41f - 269927 Op andere dagen dan zaterdagen begint de nacht- dienst om 18 uur. Kunt u overal kopen maar 'n kompleet babyuitzet dus alles wat u voor baby nodig heeft. Dan naar de speciaa'zaak van Schiedam. Ruim 'n halve eeuw gevestigd op Hoogstraat 138-144. Uw ouders kochten er ook al Babyuitzetten Ledikanten Wiegen Boxen Kinderstoelen Wandelwagens Dus naar Hoogstraat 138-144 Tel 26 80 97 Ook uw speciaalzaak Koelstra dealer van Schiedam N.V BLANKENHEYM NOLET'S DISTILLEERDERIJ voor haar distilleerderij Aanmelden persoonlijk tussen 9 en 4 uur Metaaltechniek ALZA vraagt voor direct LASSERS, MONTAGEWERKERS, CONSTRUCTIIBAN KWERKERS, ELECTROMONTEURS en BRANDERS Reis- en kostenvergoeding voor karweien binnen en buiten Rotterdam. Aanmelden JAFFA 29-10, Tel. 010-134303 of 226070 -I n 4,1 on m -o ■v 2 s O- o- (D n> 3 n> 3 o 90 - w 3 y: w N n> C Q- SB M m to O m E. r (Tl H z H in M PS ui •mi SS5 M PS N CD OQ OQ (T> ZJ o rt> 3 voor cartonnage, verpakking en plakwerk. Prettige werkkring AANMELDEN Zeilschouwen, roei- en visboten Fa. K. K. de Boer, Scheepswerf 't MEER 42 - HEERENVEEN - T^LEF. 05130 - 2198 v. VUGT's Scheepsrep., motorrev. VRAAGT Scheepsreparatie- bankwerkers en dieselmont. Kantoor Scheepmakershaven 32c - Tel. 111434 na 19.00 uur tel. 173937, tel. 1627 62, tel. 1278 98 In samenwerking met FOTO VAN DER MAST en da adverfeerders van deze rubriek koos onze redaktie Bruidspaar v. d. Tempel-Schaap, Singal 143 Met onze hartelijke gelukwensen bleden wlj dit gelukkige bruidspaar tevens een watrdebon aan van f 25.- beschikbaar gesteld door nevenstaande adverteerders, deze keer te besteden bij: Dameskapsalon Maison Sary Waardebon af te halen bur. van dlt blad Horlogerie Goud en Zilver Hoogstraat 100 Schiedam Tel. 201 HI v.h. Hoogstraot 135 Rotterdam Ook voor 11 w tafe'gerei Alle voorkomende gelegenheidskleding v.a. fl. 23 - compleet voorraad 180 costuums, g»en waarborgsom, drie of me<r costuurrs extra kortlng Zwanendons capes en bontstola's SCHIEOAM VLAARD1NGEN Lange Keikstraat 86 Kuiperstraat 110 Tel. 264131 Tel. 0 1898-6227 geopend van 9-6 uur volgens afspraak ook s avonds Voor bruidsboeketten en alle voorkomende bloemwerken Hoogstraat 75 Telef. 26 61 18 ONZE COIFFURE, UW CHARME DAMESKAPSALON ft SCHIEDAMSEWEG 43 a - KETHEL DAM 2 ZIJINGANG OASE Stoelen, tafe's, porceleir., glaswerk, koffieketels er.z. Voor de betera fo'o-reporiage van uw irouwen Elke donderdagmiddag, voor elk bruidspaar dat in ondertrouw gaat, geheel vrijblijvend een GRATIS FOTO in ons atelier t/o Bureau Bevolking Nieuwstraat 43 Tel. 26 OS 55- 15 25 73 Anno 1625 Schiedam In iede- gezin per iiter fles f 8.20 Noordmolenstr. 16 Tel. 268408 /Vcwv station POMPSTATION

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Zuider Nieuws | 1965 | | pagina 2