EE Renault 8 Major }A RENAULT' plate's woninginrichting TAXI? EUROTAX 15 prijs f5.995." ALLE TAPIJT vanal I 10,75 per m2 G RATI S GELEGDIi 249.- 185.- 265.- TRABANT-DEALER Willem v. d. Eijk BOOT PIT - ASSURADEUREN VRL. TYPISTEN De meest comfortabele auto In deze prljsklasse BANKWERKERS LEERLINGBANKWERKERS en HULPARBEIDER W. van OORDT Co. N.V. MEDEWERKSTER ENKELE jONGEDAMES BANKSTELLEN vanaf stoffeerderij-reparatie-inrichting EETHOEKEN vanaf BERGMEUBELS vanaf P. 6. Nettenfareijef U belt, wij halen en betalen de hoofste prij* voor uw OUD PAPIER Bedden en slaapkamerameublementen TIENTALLEN GULDENS GOEDKOPER! ALLltN BIJ PLATE MOO B» TOONZALEN 7 dagen Valkenburg f 105. Reisb. Prisma GARAGE D. C. de KOSTER Burg. Honn. Gretelaan 273 Schiedam Tel. 26 01 60 (3 lijnen) Showroom zaterdag's geopend van 10-17 uur AUTO CENTRALE SCHIEDAM Noordvest 111-113 - Schiedam - Tel. 26 56 06 Kolenuitverkoop POOL MEE HET S.V.V. m;c z m h OXc :j jd m n r Z direki of straks EUROTAX - Hoibeinhuis - Coolsingel 65 - Rotterdam Telefoon 16.13.22, vragen voor diverse afdelingen Prettig werkkring in een groeiend bedrijf. Gunstige tantiemregeling. Inlichtingen en afspraken toestel 137 Flltsende motor van 1108 cc, 50 PKC3AE) In 19 seconden van 0 op 100 km. Vler Lockheed schljfremmen "rondom* voor vlermaal maxlmale velllgheld. Volledlg gesynchronlseerde 4-versnelllngibflk. Duurzaam beschermd tegen roest, dank zlj roestwerend dompelbad. Ge8loten koelclrcult, waardoor geen zorgen om water of antl-vrlM* Maximum snelheld: 135 km per uur. Vela Inclusleve extra's I Voor spoedige indiensttreding vragen wij: voor Iicht bank-, las en plaatwerk Gunstige arbeidsvoorwaarden 45-urige werkweek Gratis werkkleding. U kunt zowel telefonisch als persoonlijk contact op- nemen met RINGLEVER, Havenstraat 209 tot 213, Rotterdam, Delfshaven, telefoon 232222 Rotterdam-West vraagt voor haar afdeling personeelszaken en loon- administratie leeftijd ca. 18-23 jaar. ULO- en type-opleiding gewenst enige kantoorervaring vereist. Tevens kunnen wij ter opleiding plaatsen op de afdeling verkoop en boekhouding leeftijd vanaf 15 jaar Aanmelden: Voorhaven 83, telefoon 256500, toestel 302 na kantoortijd: Mevrouw v. d. Wielen, telef. 233414 grote markt 19-21 schiedam telefoon 267762 MDDMKERKSESTIt. I SCHIEDAM TEL. 266158 Zaterdags tat S u. VOOR ROTTERDAM en SCHIEDAM Marconiplein 1—3, tel. 010-239618, Rotterdam KASTEN ALLE SOORTEN Schulne keukenkoatjes. Commodes, Boxen, 1-2-3 deurs hang- en legkas. ten. Aanrechtkast)es enz. Mariastraat 43 Tel. 26 47 79 leden, die de K.A.J, langzaamaan zagen doodbloeden, Voor Schilderen. Witten staken de koppen bij elkaar en besloten om enige aktivi- en Behangenls het voor- teit te ontplooien door in te schrijven voor de competitie. deligst en vertrouwst Er werd met 1 team gestart en met succes. Ze tehaalden adres toch altijd Q. J. J. PONJE Schaperlaan16 Tel. 26 40 19 geheel verzorgd met 2 grote buitenlandse dagtochten Vraagt spec, programma 's-Gravendijkwal 123, R'dam Tel. 010 - 23 32 42 zonder 66n verliespunt het kampioenschap van de 5e klas. Mede door het succes besloot men door te gaan en er waren nieuwe leden die zich voor deze sport kwamen aanmelden. Aangezien de K.A.J, financieel diverse be- zwaren opperde besloot men onafhankelijk te gaan draaien en werd de vereniging Ready in het sportleven geroepen. Ready deputeerde in dat eerste jaar met 2 teams, e6n in de 4e en een in de 5e klas. De speelruimte Vraagt volledlgo inlichtingen en maak een proefrlt bill in mei en juni eenheids- prijzen voor onze prima ..Import" antraciet 3, Parel- antraciet 4 per mud slechts f 12.Antraciet 5 f 9.per mud. Alles uitstekende kwaliteit en eiectrisch ge- zeefd. Afname 5 mud in- eans tegen contante beta- IingBestel uw wintervoor- raad bij Bestel kantoor Brandstoffencentrale. Te- teringiedijk 109, Breda telefoon 01600-37316 B E H A N G uit de pracht collectie van GROENELAAM HOEK BEIEkLAnDSESTRAAT Te koop aangeboden Bella- scooter bouwjaar 1956 met verzekering. Te bevr. alleen c/ teams, een in. uc ic en cv,u m -* op zaterd. Heemskerkstr. 54 wgrd door dg K A j beschikbaar gesteld, dus er stond Naar uw vakantie-oord per niets in de weg voor de opbouw van een leuke vereniging. touringcar. Elkezaterdag van Het liep dat seizoen allemaal heel aerdig. Het eerste half mei tot half September handhaafde zich en het tweede werd goede derae, ttet o.a. naar Epe, Beekbergen. leek Ready behoorlijk VQOr de wind te gaan. 6ok dit seizoen werd weer met twee teams gestart, al hadden zich wel andere leden gemeld, wat de sterkte der teams wel ten goede kwam. Dit optimisme bleek niet ongegrond. Na de eerste helft van de competitie stond het eerste team met twee andere verenigingen aan kop, terwijl het tweede ongeslagen de trotse lijstaanvoerder was. In de rustweken van de competitie werden de Schiedamse kampioenschappen verspeeld, waar Ready als debutant geen slecht figuur sloeg. Met een kampioen in de 5e klas, toonde zij zich een vereniging met perspectieven. Na al deze successen echter, kwamen voor Ready de eerste moeilijkheden zich melden, en zijn tot op heden nog steeds niet weggewerkt. Door het opheffen van de K.A.J, werd ons het gebruik van de voorzaal ontzegd en moesten zij zich alleen met de speelruimte tevreden stellen. Het ontbrak aan ver- warming, kleedruimte en toilet. Toch hebben zij daar de competitie verder uitgespeeld, al moesten vele klachten van de tegenstanders worden aangehoord. Een ding zat echter niet tegen en dat was het succes. Het eerste team promoveerde naar de 3e klas en zal nog een beslissingswedstrijd met Eendracht moeten spelen om uit te maken wie zich kampioen mag noemen. Het tweede team wist het kampioenschap te bemachtigen en zodoende te promoveren naar de 4e klas. Na al deze successen is Ready toch erg bezorgd voor de toekomst. In de onlangs belegde vergadering moesten zij tot de conclusie komen dat verder spelen in de huidige ruimte onmogelijk is. Er zal dus een nieuwe speelruimte moeten komen of Ready zal zijn tweejarig bestaan niet kunnen halen. Dit zou voor deze a'ktieve vereniging toch wel jammer zijn, daar er volop enthousiasme en een zeer goede sfeer heerst, terwijl zich al weer nieuwe leden hebben aangemeld, zodat het volgend seizoen met vier teams gestart zou kunnen worden. Maar hoe kom je zo gauw aan een speelruimte? Wie zegt, zo gauw: „Ik heb mijn kantine een avond vrij of onze zaal is deze avond voor een redelijke prijs be schikbaar?" De leden rekenen nog op de sportminnende Schiedammers. Misschien komt er nog eens een klein spontaan brief je bij het sekr. J. Gudde, v. Beveren- straat 3; Schiedam. Ik hoop van harte dat het Ready lukt, en misschien zijn er nog wel meer enthousiaste sportlui die bij hen willen spelen. Het adres is jullie bekend. Verder wens ik Ready van harte nog een lang bestaan toe met veel sportgenoegen. Joop. Nijverdal, Hellendoorn, Om- men, Valkenburg, Gulpen, Noordbeek, Slenaken, Epen, enz. ook vertrek uit Schie dam. Vraagt inlichtingen of of folder, Euroship Bus Tours 1e Jerichostr. 56, tel. 135956 Koopje Schrijfmachine f20.- H. Bode. Ridderkerksestraat 11a, na 6 uur 's avonds Te koop wegens plaatsge- brek g.o.h. en prima was- machine en wringer pr. f 75.- W. Vaz Dias Noach, H. Po- lakstraat 120 Tel. 264773 (liefst tussen 9 en 2 uur) Iitcchrifriiif ala vmnmidi hi) Stgarenmagaziin „FABRI" A. BOEDART Fakrtetr. 61- Tal. 269116 's-morgens om 6 u. geopend BIZZ X jr T1 MAG IK U EVEN VOORSTELLEN aan een voor velen nieuw gezicht in ons Schiedams sportwereldje, de R.K. tafeltennisvereniging Ready. In augustus hoopt Ready haar 2-jarig bestaan te vieren, al wordt deze datum wel met enige zorg tegemoet gezien. Hoe is deze vereniging eigenlijk tot stand gekomen en met welk nut? Dit zal ik u in het onderstaande trachten duidelijk te maken. Het begon allemaal in het verenigingsleven van K.A.J.- Centrum. Het liep allemaal niet zo best meer met de K.A.J. De gelegenheid om tegen gelijkwaardige tegen standers te spelen was er hoegenaamd niet. Enige aktieve 6 9 A* TELEFOON

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Zuider Nieuws | 1965 | | pagina 3