C. H U I Z ER NIEUWS UlT HET WESTEN Rijwielhandei J. v. d. Most WETSTEIJN a<, Slagerij J. LENSVELD L. J. Clarijs Sigarenmag. flFABIH" haarden kachels gasftrnuiztn wfUo&tfifde Schiedamschc Cartonnagefabriek BIJ ONS IN ZUID NAG. DE OOIEVAAR AVO-GARAGE 3e JAARGANG No. 12 17 JUNI 1965 VERSCHIJNT IEDERE 14 DAGEN Een nieuw verkooppunt voor VADERDAG Enorme kolfektie fietsen, onderde- len, auto accessoires, Rembrandtlaan hoek Vlaardingerd Hout Board Verf Eternit bloembakken Bouw/pokket Borstekvaren Keukenrekken Hout- en Boarrf-handel Met Lof wordt er over gesproken BABY UITZETTEN Van Mag. „De Ooievaar" 'n Sortering KINDERLEDIKANTEN Niet te geloven KOMMODES te kust en te keur. PRIJZEN LAGER DAN WAAR OOK Wiegen in Pitriet en Rotan bekleed en onbekleed. Stalen Kinderstoelen, Boxen, tafel- stoelen, Autozitjes, Traphekjes, Baby sitters enz. enz. Dit alles direkt uitvoorraad leverbaar De Spec aaSzaak van SCHIEDAM SO nieuwe VW's zander chauffeur Open en gesloten bestclauto's t perseons busies en luxe VW's Nu soki Opel Record - Caravan - Kadett Bokdwsg 2-3 Tel. 1109 4© Schiedam bij het station Ketelaarstraat 9 Tel. 13 34 SO Rotterdam bij de Baan Meubelen via onze toonkamers FA. ELAN van Ruysda&liaan 27a - Telefoon 261520 voor luxe en huishoudelljke artikelen kop en schoteis v.a. 0.95 - K.E.S.zegeli Heeft voor vaderdag ruime keuze sigaren in luxe kistjes en dozen Poppelgasaanstekers v.a. 5.95 FABRISTRAAT 48a 'srtsorgens 6 u. gecpend GROENELAAN 57 - TEL. 268641 (EN NOG GOED BETAALD OOK) tel. 260500, na 6 uur 's avonds tel. 266459 zuider - nieuws Red en adm. drukkerij van de water, van Beverenstraat Ib-c. Schiedam. Telefoon 267787-267763■- Avertentietarieven op aanvraag. kaboutertjes: voor alle ediMes p.w.. tot 20 woorden f 1.75 elk woord meer 20 cent (qeldt met voor zakenkaboutenies). Als ik' u schrijf over de opening van de nieuwe rijwiel- zaak van de familie v. d. Most op de hoek van de Vlaardingerdijk en de Rembrandtlaan, is dit in feite geen nieuws meer, maar dat is niet erg. Onze krant verschijnt een maal in de veertien dagen en het is begrijpelijk dat wij het nieuws meestal niet uit de eerste hand kunnen brengen. Het is een prachtige verkoopruimte geworden, want daar leent zich dit winkelpand uitstekend voor. Bovendien heeft de familie er zelf het nodige aan gedaan om het geheel een aantrekkelijk* aanzien te geven en ik moet zeggen, dat deze hoek in vergelijking met de dans- school die er voorheen gevestigd was er wel op is voor- uitgegaan. Nu wil ik niet beweren, dat het ten tijde van de dans- school een rommeltje was, maar het aanzien is verleven- digd. Eerst hingen er gordijnen en was er geen inkijk en dat is er nu wel. Het geeft op dit punt tevens wat meer variatie omdat de heer v. d. Most diverse soorten fietsen en autosteps in de etalage tentoon zal stellen. Bij vele sportliefhebbers zal de fam. v. d. Most wel bekend zijn, Groenelaan 70 Tel. 285116 Hoogstraat 138-140-142-144 tel. 268097 Geen filialen omdat zij op meerdere plaatsen stallingen beheerde. In hun omgeving zijn ze ook bekend omdat ze enige jaren geleden, iets verder op de Vlaardingerdijk op nummer 169 al een zaak opende. Nadat sinds kort wassalon C. Dee in de Rembrandtlaan zijn deuren opende, is dit al de tweede verandering in een korte tijd in deze laan. Nadat maison Reymer de banketbakkerij van Scholte overnam en moderniseerde is men in de Rembrandtlaan wel aktief, terwijl toch ook de modemisering van de slagerij van de heer Lensveld die toch haast ook wel aan de Rembrandtlaan grenst nog even genoemd moet worden. Het is w°l opvallend dat in deze omgeving de zakenmensen zovcl aktiviteit aan de dag leggen. Voeg hierbij de plannen van de Rubenspleinwinkeliers, om te komen (zij het op zeer bescheiden wijze) tot een soort winkeliersvereniging, dan kan men gerust zeggen, „Het rommelt in het westen", en dan zegt Willem: laat ze maar rommelen, dat kan heel geen kwaad. Willem van West Frans Halsplein la Telefoon 267832 Reeds v.a. 1930 de beste kwaliteit en de billfjkste prijzen OOK DIEPVRIESPRODUKTEN KOMPLETE WON1NGINRICHTING en INTERIEURVERZORGING v.h. F«. Spanjersberg ST. LIDUINASTRAAT 84 - SCHIEDAM TELEFOON 26 96 15 NA 6 UUR 25 63 48 Wtj geven KES-zegeU IJzerwaren en yereedschappen voor vakman en amateur KESzegela lopen vaders rond met kloppend hart. Zondag is het immers vaderdag en gelooft U maar gerust dat er vaders bij zijn die reuze nieuwsgierig zijn net als de kinderen op sinterklaasavond, wat zij op vaderdag zullen krijgen. Velen van ons kennen het sein s.o.s., dat uitgezonden wordt aan boord van het schip dat in nood verkeert en om hulp vraagt. Dat betekent dan sokken, overhemd, stropdas. Ongetwijfeld een nuttig geschenk. Ja moeder en kinderen, het is niet moeilijk iets voor vader te bedenken. Sigaren, sigaretten, iets voor de auto, gereed- schap, tuinartikelen maar kom laat ik stoppen want anders zou u denken, dat ik hier op deze plaats een bloemlezing ga houden in het belang van alle vaders, Zij verdienen het natuuurijk wel en voor moeder heb ik dat ook gedaan voor moederdag, maar een heel artikel er aan wij den vind ik overbodig. Het wordt ook tijd dat wij ons zo kalmpjes aan gaan voorbereiden op de vakantie, al zou je er op het moment niet zo van onderste boven zijn, wat het weer betreft. Maar dat wordt wel beter. Heerlijke tijd, vindt u niet, die plannenmakerij. De reisroute uitstippelen of alvast eens even gaan kijken waar het huisje staat en wanneer het niet te ver weg is, in het weekend alvast het huisje op- knappen met een nieuw verfje, ja ja, dat alleen al is een fijne tijd. Bovendien de gedachten er weer eens enige weken tussen uit te zijn. De Maasboulevard is er ook weer op vooruitgegaan al zullen velen van ons dat al gezien hebben. Tussen het grasgazon zijn paden aangelegd wat het wandelen veraan- genaamt. Jammer is het nog steeds dat er maar een goede verbindingsweg is via de Willem de Zwijgerlaan en dat die via het Hoofd bar slecht is. Maar dat zal wel verband houden met de toekomstige sanering van dit gedeelte en al ons gesmeek op verbetering zal wel geen gehoor vinden. Dat hebben wij met de Hoofdstraat al er- varen. Aan de Maasdijk beginnen de loodsen van scheeps- werf de Jong ook al aardig uit de grond te komen. Hier zullen binnen niet al te lange tijd weer honderden mensen hun boterhammetje gaan verdienen. Van het oude S.V.V.- veld is niets meer te zien helaas, wij missen het wel bij ons in zuid. Zuiderling.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Zuider Nieuws | 1965 | | pagina 1