BIJ ONS IN ZUID WETSTESJN rr." „Heico" Wij verzorgen wai goed verzorgd moei worden Horlogerie G. Weier Volendammer vishandei Drukw/erk bestellen? 267787 bellen! W6 We 4/et w ptettcy wthk&t Stf de Schledamsche Cartonnagefabriek BEKENDMAKING SLAGERIJ MAAN AVO-GARAGE VITA NOVA" JAN BONEFAAS 3e JAARGANG No. 13 1 JUL! 1965 VERSCHIJNT IEDERE 14 DAGEN Red en adm. drukkerii van de water, van Beverenstraat lb-c. Schiedam. Telefoon 267787-267763-Avertentietarieven op aanvraag. kaboutertjes: voor alle edities p.w., tot 20 woorden f 1.75 elk woord tneer 20 cent, (geldt met voor zakenkabouterties). u J. CRAMA TEL 267866 H00FDSTR- 135 Hout Board Verf Eternit bloembakken Bouwpokket Borstelw/aren Keukenrekken Hout- en Beard-handel In verband met onze vakantie van 5-17 juli verzoeken wij onze clientele a.s. zaterdag vroegtijdig te komen. Daar wij om 3 uur sluiten Hoogachtend, Slagerij Maan Groenelaan 44 Telefoon 247816 ELKE DAG AANVOER VERSE VIS Verse Aal Heilbot Tarbot Griet Tong Zeewolf Poon Zeepaling Kabeljauw moten Kabeljauw filet Schol Schelvis Gedroogde schar Zoute vis Bakbokking Kuit Schar Makreel en alle soorten gebakken vis. Leveren ook op bestelling RUBENSPLEIN 19a Gebf. Tliyp TEL. 369665 HOOFDSTR. 121 Deze week 15% kort. op hoezen in skai-le- der en kleuren in matten div. SO nieuwe VW's zander chauffeur Open en gesloten bestelaute** perseons busjes en luxe VW's Nu ook! Opel Record - Caravan - Kadett Bokeiweg 2-8 Tel. 1 09 44 Schiedam btj het station Ketelaarstraat 9 Tol. 13 14S0 Rotterdam bl) de Raan Schiedam Altijd goad voor de lekkerbek 99 Lekstraat 70 FA. ELAN van Ruysdaellaan 27a - Telefoon 261520 voor luxe en huishoudelljke artlkelen kop en schotels v.a. 0.95 - K.E.S.zegel* Een goede school is oen 1e ois voor hot behalen van uw rijbewijs AUTORIJSCHOOL „DE JAGIR" Blik Gehakt 425 gr. 1.41 10 Kes-zegels ekstra Onbijtspek 150 gr. 0.87 5 Kes-zegels ekstra Snijworst 150 gr. 0.87 5 Kes-zegels ekstra Bacon 100 gram0.86 Ekstra lekkere Jus d'Orange 1.39 Heeft u een bruiloft of een feestje wij verzorgen het voor u GROENELAAN 89 TEL. 267967 (EN NOG GOED BETAALD OOK) tel. 260500, na 6 uur 's avonds tel. 26645p zuider -nieuws hebben wij zaterdag, twee weken geleden, de ronde van Schiedam voor profs weer gehad. Wielrenners die om den brode overal in Europa hun wedstrijden rijden. Zo was ook Schiedam, met name het parcours rond de Plantage het strijdtoneel. Honderd keer hebben de renners hun rondje om de Plantage gedraaid. Zij begonnen hiermede om ongeveer drie uur 's middags en hadden het er om kwart over zes opzitten. Zij hadden hun broodje weer verdiend en of zij er nog behoorlijk wat beleg bij hadden, dat hebben zij in hun prestaties wel tot uitdrukking laten komen en dat werd door de spaeker luid genoeg bekend gemaakt. Er was een zaken- man, namelijk de heer Schilperoord, die zijn winkel heeft aan de Tuinlaan, die mij enige jaren geleden eens ont- hulde, dat hij het toch maar niets vond, die ronde in de Tuinlaan, want hij had er zakelijk gezien een strop aan. De mensen konden op die zaterdag niet zo makkelijk in zijn winkel komen. Op die gedachten schijnt hij echter te zijn teruggekomen want herhaaldelijk hoorde ik bekend maken, dat er weer als premie een shawl te verdienen was voor de renners. Met andere woorden: de heer Schilperoord heeft er een aantrekkelijk reklame-object in gezien en terecht. Het is echter jammer dat er in Nederland nog maar den bedrijf of beter gezegd uit- geverij is, die een ploeg renners in dienst heeft, namelijk Televizier. Als zij bij een wielerwedstrijd in Nederland meedoen, is het tien tegen een dat uit die ploeg de winnaar komt, omdat de overige renners wel voor een bepaald merk of fabriek rijden, maar niet zo goed zijn georganiseerd als de Televizierploeg en zij hebben op dit punt de super- matie. Zouden bijvoorbeeld de gezamenlijke distallateurs uit Schiedam een ploeg renners in vaste dienst gaan nemen, die zouden gaan rijden onder de naam Schiedamse Kruiken, dan had de Televizierploeg een medestrijder die de spanning in de wielerronden zowel hier als in het" buitenland aantrekkelijker zou maken. Voor a.s. zaterdag staat er weer een nationaal gebeuren in Schiedam op het programma. De K.W.-mars, die weer duizenden liefhebbers telt. Weer zal de Plantage hiervoor als middelpunt dienen en het zijn naast de scholen uit Zuid die ongetwijfeld weer met wandelgroepen deel zul- len nemen, ook de wandelvereniging Schiedam-Zuid die aan dit wandelfestijn mee zal doen. Vanzelfsprekend wenst ondergetekende vanaf deze plaats dan ook alle zuidelijke deelnemers aan de K.W.-mars veel wandel- genoegens toe en hij hoopt dat dit festijn met een gul zonnetje overgoten zal worden. Tot over veertien dagen maar weer. Zuiderling GROENELAAN 46 K.aislak en bewarkt. Gravaran en luxe byouterle doos gratis. Langdurlgs garantie op uw trouwrlngen SCHIEDAM - TEL. 262636 Horloges v.a. 19.50 Krlstal kettlng vanaf 6,50 Alleenverk. van het bereemda Zwitscrse Enicar horloge Rulm gesorteerd In Horlogas Klokken Wekkers Goud, zilver Garo-artikelen Elgen reparatia atelier, dus voordellger SINDS 1881 hoek Groanalaan TELEFOON 26 66 88 VOOR EEN GOEDE FIETS n; Fongers Batavus Union Wij gaan met vakantie van 5 - 17 juli Jan van Avennestraat 37 Schiedam Telefoon 264361 WILLEM BROUWERSTRAAT 22 Schiedam Tel 26 28 64 Inschrijvingen en afcpraken Winkel_9-6_jJ._J|el._9-7_u._

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Zuider Nieuws | 1965 | | pagina 1