C. H U I Z ER Een echte Volendammer vishandel in SchiedamJ De Schiedamse Heabelbenrs Firma H. M. Haze kachels gasfornuizen Speciaalslagerij MAAN AVO-GARAGE J. VAN HEES Hoe Schiedam leeft en u/erkti ItiardQii Jaargang No. 16 25 aug. 19*6 Varacliijti*: «ans par 16 dagen RED. en ADM. DRUKKERIJ VAN DE WATER VAN BEVERENSTRAAT 1 b-c SCHIEDAM TELEFOON 267787 - 2677 63 Advertentietarieven op opvraag. Kaboutertjes voor alle edities tot 20 woorden f 1.75 elk woord meer f 0.20 (geldt niet voor zakenkaboutertjes) I SO 3tieuw«9 VW'I z.nder chauffer Open en gesloten bastetaMta'a 9 per soon* busjes en luxe VW*a Nu Mkl Opel Record - Caravan - Kadett Bekelweg 2-8 Tel. IS 0940 Schiedam bt| het itatten ICetet&aratraat 9 Te!. 1114 SO Rotterdam felt de Baan SCHOEN SERVICE ALEIDASTRAAT SCb KES Z EG EL'S Slippers voor vader cosy zool 6,25 Italiaanse mandjes in diverse kleuren 3,9S Dames slippers met houten vleugelhakje f ,25 U kijkt - U vergelijkt-U koopt bij Profiteer van onze TAPIJTAANBIEDING Anker Boucle tapijt 80% wol 20% nylon uw kamer gelegd 20 m2 voor 275.00 Diverse soorten in voorraad GROBNELAAH 109 LAN6E 4ATBN 95 TEL 28 n 94 TEL. 20 8111 ngezellige kamer uwverlangen LAAT DOOR HAZE WITTEN, TIMMEREN en BEHANGEN Special iteit zachtboard plafonds BEHANG- EN VERFHANDEL HOOFDSTRAAT 245 na 6 uur tel. 26 83 22 UROENELAAN 57 - TEL. 268661 IJzerwaren en gereedschappen voor ▼akman en amateur KESzegeli WEEKEND AANBIEDINGEN Harstkarbonade per 100 gram 0.72 Lendecarbonade per 100 gram 0.78 Hamlappen per 100 gram0.88 Voor de boterham 100 gram Ham 100 gram Fricandosamen 100 gram Pekelvlees 100 gram Gelderse worst samen 1*® Palingworst 250 gram 0.89 GROENELAAN 44 SINDS 1887 Let op zaterdags 4 uur gasloien zuider -nieuws Op het Rubensplein in Schiedam West hebben de ge- broeders Tuyp in maart 1965 een viszaak overgenomen. Nu is dat feit op zich niets bijzonders, wel echter dat deze broers uit Volendam komen en hier een speciale Volendammer viszaak wilden inrichten. Sedert vorige week hebben zij nu hun doel bereikt. Zij kunnen nu de vis bakken in hun eigen zaak. Tot voor die tijd werd dat in Vlaardingen gedaan. Daar stond een van de broers twee keer per week te bakken en dan kwam de vis naar Schiedam. Dat was niet je ware, zeiden ze. De mensen moeten zien dat zij vers gebakken vis krijgen, zo uit de pan. Nu is daar in de winkel een hypermoderne bakoven geplaatst en hebben zij hun zin. Als nu de mensen in de winkel komen, dan kunnen zij verse vis kopen en des- gewenst kunnen zij ze zo bakken. De klant kan er op wachten en neemt zo de vers gebakken vis uit de pan mee naar huis. In Amsterdam wordt dat veel gedaan, vertelden ze mij. Denk er om dat de heren het weten, want het zijn ras- echte Volendammers en tussen de vis groot gebracht. Inmiddels zijn het Schiedammers geworden en zij voelen zich hier best thuis. Weliswaar missen zij nu de wed- strijden van hun Volendam, maar mogelijk zullen zij hier bij Hermes en S.V.V. ook een aantrekkelijk partijtje voetbal kunnen zien, want sportliefhebbers zijn het allebei. Zij vinden wel dat de kooplust van het Schiedamse publiek en dan meer de oudere mensen, op de fijne vissoorten gericht is en dat er over het algemeen minder vis gegeten wordt dan in Amsterdam en Volendam. Na mijn gesprek liet ik twee broers achter in een winkel die nu voldoet aan de eisen die zij zelf er aan hebben gesteld, terwijl zij mij nog mededeelden dat bestellingen zonder prijsverhoging thuis bezorgd worden en dat zij de Schiedamse bevolking eens willen laten proeven wat een echte Volendammer vishandel voor produkten ver- koopt. Zeker voor Schiedam West in het bijzonder, maar toch voor heel Schiedam, bezitten wij op het Rubensplein weer een viszaak waar zelf gebakken wordt. Er ver- dwijnen er meer dan er komen, maar zij komen er wel. Willem v. West Er is in het verleden eens een film gemaakt, die tot titel had: ,,Hoe Schiedam leeft en werkt". Het is wel eens leuk de hedendaagse tijd hier te vergelijken met de tijd waarin die film werd gemaakt. Men komt dan, voor wat het culturele leven betreft, tot een merkwaardige conclusie. Juist het leven van de Schie dammers is er niet op vooruit gegaan, als men de cultu rele ontwikkeling onder de loupe neemt. Toevallig kwam ik op dit onderwerp toen ik zaterdagavond op de Maas- boulevard naar het vuurwerk ging kijken. Voorheen was er bij het vuurwerk minstens e6n muziekkorps, dat de duiizenden waehtende mensen op een stukje muziek trac- teerde. Kon dat nu niet meer? In de vakantieweken trokken er wel wat muziekkorpsen door de stad. Kan dat nu niet meer? In de Plantage werden wel eens concerten gegeven, het Plantagepodium is deze zomer, naar ik meen, nog niet e6n keer gebruikt. Kan dat nu niet meer? Is dat podium nergens meer voor te gebruiken? Een Cultureel Centrum waartoe de Schiedamse Gemeen- schap het initiatief nam, om dat in de kop van de Plantage te laten bouwen werd door omwonenden tegengewerkt, zo schreven de dagbladen, dat ging dus ook niet door. Nog groter wordt nu dit gemis in verband met de ver- wikkelingen rondom het Passage theater. De Schiedamse Gemeenschap moet nu in feite tegen haar zin in het cultuurminnend publiek naar Rotterdam gaan loodsen. De kunstkring is ter ziele en de Katholieke Kring gaat vermoedelijk haar avonden in Vlaardingen organiseren. Wat een geluk dat wij nu een sporthal hebben, zodat daar nog wel iets kan worden gedaan al is de sport daar op de eerste plaats aan de beurt en zo moddert men in Schiedam maar door. Men staat voor de feiten en dan maar oplossingen zoeken buiten de tad. Onbegrij- pelijk dat juist in een tijd van hoogconjunctuur, terwijl er veel culturele centra, schouwburgen en concertzalen naast sporthallen zijn gebouwd, juist in onze stad hier totaal niets aan gedaan is. Is dat nu een gevolg van het feit dat de bevolking van onze stad daar geen behoefte aan heeft, of kan men niet concurreren tegen onze buursteden? Men kan Vlaardingen verwaarlozen, want toen was Vlaardingen nog niet zo uitgebreid en had men geen concurrentie te duchten. Of zijn de organisaties in onze stad in hun taak te kort geschoten? Als de sportwereld de handen uit de mouwen steekt en met steun van de gemeente een sporthal kon bouwen, konden dan de diverse secties van de S.G. zoals toneel, muziek, zang, film, enz., samen met de wethouder van culturele zaken niet tot een plan komen. Ja, zal men zeggen, er is schaarste op de kapitaalmarkt, inderdaad, maar toen dat leven bergafwaarts ging, toen de eerste tekenen aan de wand kwamen, toen had men dat initiatief al moeten nemen. Schiedam heeft voorlopig op dit terrein de boot gemist. Ik zou dus willen besluiten met de wens: Schiedammers, het kan mij niet schelen wat U doet, maar doet iets op dit gebied. Schiedam heeft zijn stem bij de Nederlandse Spoorwegen ook laten horen, toen men ons Sohiedam-station een stapje terug wilde laten doen. Het is mijn overtuiging, als de bewoners van onze stad wat meer „Sebastiaans" waren, het culturele leven niet zo in de misere had ge- zeten. Dan zou men misschien de film nog eens kunnen zien. Niet hoe Schiedam toen werkte, want dat is in middels wel beter geworden, maar hoe het culturele leven was. Observator HET IS PRETTIG WERKEN BIJ (EN NOG GOED BETAALD OOK) Burg Honnerlage Gretelaan 159 Tel. 26 0500

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Zuider Nieuws | 1966 | | pagina 1