ELEGANCE r m m taxi- en trouwauto's le kapsters en aankomende kapsters accurate verspreiders Bent u gehandicapt? sport voor gehandicapten Wij wachten op Uw aanmelding Schied. Inv. Sportver. DE 00IEVAARS VA/ie dit blad leest u/eet van a lies het meest FOTO TON ROEST PARKWEG 338 TEL 26 28 49 Voor spoedige indiensttreding vragen wij exclusleve maatkleding en confectle a. wolcken zoon - schiedam Voor de verspreiding van dit blad voor direct gevraagd Aanmelden van Beverenstraat 1 b-c SCALDIA 408 thans f 5675.- TRABANT 610 thans f 3775.- WILLEM van de EIJK S 6 7 a •7 u *7 1 *7 Seer.: MEVR. M. ZEVERBOOM-v. d. VORLE DAMLAAN 190 TEL. 26 2915 voor uw Esperanto - Wereldtaa! Sig.mag. 'FABRI' iedor die zich nu bij ons inlaat schrijven voor de toto krijgt een S.V.V. BALPEN GRATIS POOL MEE MET S.V.V. Eikende aulorijschool „BEDEKER" Afdeling speciaaltrouwgerij (A.R.B.) tel. 268817 SCHIEDAMS HANDELS INSTITUUT rotterdamiedijk 409 - tal. 268164 Sulen op aanvraag verkrljgbaar DIALER VOOR SCHIEDAM IN OMSTREKEN MARCONIPLEIN 1-3 TEL. 23 9618 1 X 3 H 10 II 13 IS IS 16 10 2Z 25 1H 25 26 23 50 31 33 35 36 iS SPECIAAL VOOR HET BETERE GENRE HUWELUKSREPORTAGE en/of ATELIER KINDERFOTO (OOK AAN HUIS) SCHIEDAM Kethal) Kerklaan 11 Telefoon'26 61 04 Schiedamseweg 116 Telafoon 26 34 93 Voor witten schilderen en behangen is het vertrouwdst en voordeligst adres toch altijd G. J. J. PONJ6 Schaperlaan 61 Tel. 264019 Te koop aangeb. ca. 40 ka- naries vaste prijs f 250. Na 7 uur 's-avonds Schouten Groenelaan 35 tel. 262300 Speel mee in de voetbalto- to. Uw Totoform, wordt wekelijks gehaald. Tafeltennisvereniging N. O. A. D. opgave A. Visser v. Swin- densingel 8 of Tel. 26 2718 Te koop lange excl. bruids- japon met lange kanten sleep en toebeh. maat 42 Paulus Potterstr. 13a Te koop 3 kanalen mo- bilofoon 12 V compleet met accu. Occilograaf 220 V. Boekhoudmachi- ne en div. onderdelen voor radio en T.V. 'sAvonds na 7 u. Bode Ridderkerksestraat 11 a Voor deze puzze/ ter beschikking gesteld door: DRUKKERIJ van de WATER 2 waardebonnen a f 5. Oplossingen binnen een week aan dit adres Horizontaal: 1. schoeisel, 6. groot aantal, 10. soort bal, 11. deel hoofd, 12. inham, 14. moerassig, 17. 3e pers. enk. trekken, 19. onbebouwd gedeelte in stad, 21. ons inziens, 22. afk. en andere, 23. vergr. trap blij, 26. jongensnaam, 29. feestelijke herdenking, 30. gereedschap voor lijfstraf, 32. jongensnaam, 34. met zes hoeken, 37. zuiveringsprodukt, 38. aan Sjiwa (godheid Hindoes) toegewijde stier. toegewijde witte stier. Vertikaal: 2. krantenjongen, 3. planeet, 4. tuigage schip, 5. recht van de staat, 6. distribueren, 7. t.o.v. vloed, 8. t.o.v. korte, 9. bijbelse figuur, 11. maand, 13. lid volksvertegenwoordiging, 15. godsdienst, 16 hij (fr.), 18. vouwlijn, 20. Europeaan, 24. veer over het IJ, 25. vogelprodukt, 27. Verenigde Naties, 28. gelijk maken van bouwgrond, 31. uitroep, 33. slot, 35. muzieknoot, 36. kraai. Wle wil deelnemen aan een schrlftelijke curtu* Esperanto? Inllchtingen L. v. d. Meer O- Borgesiuslaan 83 FABRISTRAAT 48 a TEL. 26 9618 Inschrijvlng elf vanoudi blj Slgaranmagazijn „FABRI" A. BOEDART Fabrlctr. 48-T»l. 269618 '•-morgens om 6 u. geopend KASTEN ALLE SOORTEN Schulne keukenkastjes. Commodes, Boxen, 1-2-3 deurs hang- en legkas- ten. Aanrechtkastjes enz. Marlastraat 43 Tel. 26 47 79 Voor een gedegen opleiding met TAUNUS 12M. Ook de verzorging voor het verlengen van uw rijbewijs VLAARDINGERDIJK 221b TELEF. 26 50 41 Anno 1939 DIR. W. Th. LOURENS BURG. KNAPPERTLAAN 231 hoek Bosboomlaan v.h. Rotterdamsedijk 425 TELEFOON 26 76 42 Steno Typen Talen Middenst. cursus Boekhouden M.B.A. Bijwerken L.O, ULO H.B.S.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Zuider Nieuws | 1966 | | pagina 2