u i M „jaap's zelfbediening" de speciaalzaak van Schiedam-Zuid HET BRUIDSPAAR VAN DE WEEK JURGENS n n r n n °°w\def «*ee KRl/ISW/OORDPUZZEL 1 v-cA xetf "J* ket0,T Oo® FIRMA H. M. HAZE JAC. VAN UNNIK i J. BONEFAAS FOTO B. v. d. MAST UAjstttfgk,>VIEUX MARIN COPPENS SNACKBAR BREQONJE „IRI$" BLOEMSIERKUNST V, LET OP Haal vlug brood van VLUG Bij ons eike dag vers en van prima kwaliteit EXTRA KOOPJES EXTRA KOOPJES 1©J 1 i©t* m m"1 VOOR GASVERWARMING inierieur-verzorging FA. VAN BOLHUIS en MEIJER e KWAL1TEITSWERK IN ELKE 0PLAAG ORUKKERIJ van de WATER VAN BEVERENSTRAAT 1 b-c TELEFOON (010) 267787 - 26 77 63 Voor de komende perlode onze spectale aanbiedingen Haarlak grote bus van 3.95 voor 3,50 AARDAPPELEN (eigenheimers) 2/t kg0.89 AARDAPPELEN (bintjes) 2/t kg0.85 Koffiemelk literfles 1,87 20 zegels ekstra 250 gram Koffie roodmerk 1,86 50 zegels ekstra Pannekoekmeel (Koopmans) 0.85 2e pak0,69 Snijbonen literblik 1.25 20 zegels ekstra Nasi Goreng Koen Visser van 1.79 voor1,69 Limonadesiroop grote fles van 1.09 voor0,98 Teak olie grote flacon 2,25 20 zegels ekstra LEVENSMIDDELEN en ZUIVELBEDRIJF GROENELAAN 35 Siaolie grote fles van 1 58 voor1,28 Jus D'Orange per fles 1,65 2e fles 1,35 Wijn met rum gratis glas Siebrand 4,95 Wijn met cognac gratis glas Siebrand 4,95 Jaffa's sinaasappels 4 voor1,00 Perssinaasappels eerste soort 6 voor0,98 Vacuum rookworst voor slechts1.10 Gazeuse limonade 3 flessen Vruchtenlimonade 2 flessen van 1.24 voor1,12 GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 1e week bij aank. van (15.boodschappen lies appelsap gratis 2e week 500 gram siamrijst gratis Tevens ruim gesorteerd in 1e soort kaas en fijne vleeswaren Tevens op alle CHOCOLAADJES EN KOEKJES 10 ZEGELS per verpakking EXTRA TELEFOON 262308 I 5 [4 5 6 G 9 10 n 11 13 14 15 16 '7 18 19 20 21 22 23 24 2S 26 V 23 29 30 31 32 34 w 35 V 33 39 40 A, HI 43 44 IS 46 V HS 49 50 ||5l 52 53 54 55 56 57 I 56 59 60 61 61 bi 64 65 66 67 Voor deze puzzel ter beschikking gesteld door het bur. v. d. blad: 2 waardebonnen ter waarde van 2,50 te besteden bij 6en onzer adverteerders. Oplossingen binnen een week aan dit adres. Prijswinnaars puzzel dd. 6 april: Mevr. Wijzenbroek, De Wildestraat 61; dhr. Rensman, Ant. Muysstraat 58. Horizon taal: 1 echtgenote; 5 jong schaap; 8 rond stuk hout; 12 persoonlijk voornaamwoord; 13 deel van het gewaad van een RK priester; 15 het geheel der woorden van een volk; 16 fris-zuur; 18 degen; 19 meisjesnaam; 20 grimassen; 22 trap, waarlangs men op een schip komt; 24 bergweide in het hooggebergte; 25 iemand, die geld leent; 26 plaats, waar geld wordt ontvangen en uitbetaald; 29 enigszins koud; 30 gedeeltelijk; 34 Duits: oudje; 35 verbin- ding tussen twee stukken metaal; 36 meertje op de heide; 37 klein soort hert; 38 mannelijk persoon; 39 verwijderd; 40 baan voor balspel; 41 lawaai; 43 een aantal; 44 zwarte zijden stof, meestal gebruikt bij rouw; 45 strijdperk; 46 deel van een boom; 47 limiet; 48 handvol; 50 een der vrouwen van Jacob; 51 schuier; 54 meisjesnaam; 58 neerslag van rook; 59 hooggestemd blaasinstrument; 61 rivier in Duitsland; 62 regelmaat; 63 rang- telwoord; 64 lengtemaat; 65 in verbinding met „gun" bekend modern schietwapen; 66 hulde; 67 wreed Romeins keizer. Verticaal: I schoof; 2 meisjesnaam; 3 verrukking; 4 tamarinde; 5 kwab; 6 evenwel; 7 Zuidafrikaans staatsman; 8 hemellichamen; 9 ver- ouderde vorm van 15 hor.; 10 vruchtbare plaats in een woestijn; II slag; 14 afk. ten algemenen nutte; 17 titel van een ingenieur; 21 bladgroente; 23 gelooide huid; 25 iris; 26 scheepslading; 27 alvorens; 28 kubieke meter; 29 achternaam van bekend Neder- lands cabaretartist; 31 Frans: tussen; 32 onderwijzen; 33 je- never; 35 tussenzetsel; 36 huid; 38 naam van een maand; 39 beroep; 42 gevoelens van vrees; 43 stop in een vat; 44 gevlochten ringen van bloemen; 46 bovenste getal van een breuk; 47 meisjesnaam; 49 plaats bij Gorssel; 50 vloeistofmaat; 51 ge- makkelijk breekbaar; 52 oud muntstuk, gelijk aan twee duiten; 53 verstand; 54 deksel van een kan; 55 als 9 vert.; 56 bevesti- ging; 57 Latijn: dus; 60 deel van een etmaal. Oplossing puzzel dd. 6-4-'67: Horizon taal 1. Griekenland, 9. net, 10. bal, 11. hier, 14. span, 16. ork, 17. sos, 19 eis, 20. effenen, 23. ra, 24. ee, 25. an, 26. te, 27. stekade, 30. art, 32. ruk, 33. ras, 35. maan, 37. maat, 38. gal, 40. bea, 41. nierstenen. Vertikaal 1. gehoorzamen, 2. ineke, 3. eer, 4. kt, 5. nb, 6. las, 7. alpfen, 8. dansmeester, 12. ir, 13. moe, 15. ai, 17. sfeer, 18. smaak, 21. fit, 22. end, 27. stage, 28. kus, 29. eraart, 31. ra, 34. aa. 36. nar, 37. mei, 39. Is, 40. be. Behang- en Verfhandel HOOFDSTRAAT 245 na 6 uur tel. 268322 Wat Unnik snijdt is kwaliteit Het adres voor vers geslacht paardenvlees PAARD en VARKENSSLAGERIJ WILLEM BROUWERSTR. 18 TEL. 263345 Ir samenweiking mat F0T0 VAN DER HAST en adverteerders van deze rubriek koos onza redaktia: Bruidspaar: Benda-Montfoort, Fahrenheitstr. 5, R'dam Met onze hartelijke gelukwensen bieden wij dit gelukkige bruids paar tevens een waardebon aan van f 25beschikbaar gesteld door nevenstaande adverteerders deze keer te besteden bij: Bonefaas Waardebon af te halen bureau van dit blad ZUIVEL EN LEVENSMIDDELEN Speciaal verzorging voor bruilofton en parti/en GROENELAAN 89-TEL. 26 79 67 HOOFDSTRAAT 189 HOOGSTRAAT 117 TEL. 26 83 87 TEL. 2666 03 STIJL MEUBELEN EXCLUSIEVE LAMPEN PERZISCHE TAPIJTEN 's GRAVELANDSEWEG 616 SCHIEDAM TEL. 26 77 93 Voor de betere loto-reportage van uw trouwen Nieuwstraat 43 Tel. 26 05 55-15 25 73 IN IEDER GEZIN PER LITERFLES 10.48 11 Noordmolenstraat Anno 1623 - Schledo. Te| 268408 VOOR WARME HAPJES OP UW FEEST Eventueel ook bediening BRUGMANSTRAAT TEL. 26 3864 hoek West Frankelandsestraat GEEFT CADEAUtt Kleurendia of foto van het door ons verzorgde bruidsboeket ST. L1DUINASTRAAT 92 bij B.K. Laan TEL. 267695 ORANJESTRAAT 8 t.o. Alb. Heyn TEL 26 09 54

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Zuider Nieuws | 1967 | | pagina 2